Tip Onay Belgelendirme Başvurularının Yeni Online Sisteme Aktarılması

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Enstitümüz arasında 2015 yılında imzalanan Protokol kapsamında tüm araç kategorilerinde ulusal araç tip onayı ve tüm regülasyonlar kapsamında aksam/sistem/ayrı teknik ünitelerin Tip Onay Belgelendirme işlemleri Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından yapılmaya başlanmıştır.

Enstitümüz tarafından tüm tip onay belgelendirme süreçlerinin yeni elektronik ortama alınması çalışmaları tamamlanmış olup başvuru sırasında talep edilen idari ve teknik evrakın sayısı asgariye çekilerek süreç tamamen yeni elektronik ortama alınmıştır. 20.04.2020 tarihi itibariyle başvurularda hiçbir surette basılı doküman talep edilmeyecek ve tüm tip onay belgelendirme süreçleri için başvurular  yeni elektronik ortamda yapılacak olup süreç online olarak takip edilebilecek, düzenlenen belgelere yeni elektronik ortamda ulaşılabilecektir.. (Ek-1 başvuru kılavuzu)

Malumlarınız olduğu üzere Korona virüs (COVİD-19) salgını nedeniyle kamuda güvenlik ve sağlıklı bir iş ortamı yaratabilmek adına asgari seviyede personel çalıştırılması uygulaması başlamış olmasına rağmen Tip Onay Belgelendirme hizmetinin yeni elektronik ortama alınması ile uzaktan çalışma kapsamında firmalarımıza kesintisiz hizmet verilmeye devam edilecek olup başvurular herhangi bir aksama olmayacak şekilde 2-7 gün arasında sonuçlandırılabilecektir.

Korona virüs (COVİD-19) salgını ve döviz kurlarında yaşanan yükselme nedeniyle yurtdışı belgelendirme kuruluşlarından hizmet alan firmalarımızın belgelendirme süreçleri uzamakta ve belgelendirme maliyetleri her geçen gün artmaktadır. Türk Standardları Enstitüsü olarak gerek hizmetlerin yeni elektronik ortama alınması gerekse de tip onay belgelendirme ücretlerinin yurtdışı belgelendirme kuruluşları ile rekabetçi seviyelerde(TL cinsinden) belirlenmesi ile firmalarımızın mağduriyetinin giderilmesi amaçlanmıştır.  (Ek-2, ücret çizelgesi)

Türk Standardları Enstitüsü olarak bu zor zamanlarda kesintisiz ve hızlı hizmet vererek ülkemizin rekabet gücünü artırmak ve firmalarımızın ulusal ve uluslararası düzeyde ticaretini kolaylaştırmak için çalışmalarımıza devam edeceğimiz hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,


Dökümanlar (2)

Bu İçeriği Paylaş : Facebook'da Twitter'da Google+'da
Eski Siteye Dön