TSE EGE BÖLGE KOORDİNATÖRLÜĞÜ DENEY ARTIĞI SATIŞ İLANI

TSE Ege Bölge Koordinatörlüğü olarak Muhtelif cins ve miktarlardaki ( 4191 adet ) deney artığı araç filtreleri ve jantların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35. Madde a bendi Kapalı Teklif Usulüyle satışı yapılacaktır.
 
1) İhalenin Yapılacağı yer:
A) Adresi: 8780/1 Sokak NO:5 Yenimahalle Çiğli / İZMİR
B) Tarihi ve saati: 13.07.2021 – 14:00 Eğitim Salonu
2) İhaleye katılma Şartları ve İstenecek Belgeler:
A) Şekli ve İçeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
B) Kapalı teklif zarfı içinde, teklif mektubu, Vergi levhası, imza sirküleri, teminat ödemesine ait makbuz veya banka dekontu bulunacaktır.
C) Hurda malzemeler için belirlenen tahmini bedelin %3 kadar geçici teminat 2.250,00 TL dır.
3) İhale Dokümanı: İhalenin yapılacağı adreste bulunan İzmir İdari işler Müdürlüğünden temin edilebilir.
4) Teklifler İhale Gün ve saatinde hazır bulunacak şekilde ihale adresine, iadeli taahhütlü posta ile gönderilebilir.
5) Telif vermek isteyen istekliler 06-07/07/2021 günleri mesai saatleri içinde, görevliler nezaretinde, malzemeleri görebilir.
Bu İçeriği Paylaş : Facebook'da Twitter'da
Eski Siteye Dön