TSE BANKA PROMOSYON İHALESİ YENİLEME İLANI

BANKA MAAŞ ÖDEME VE PROMOSYONU İHALE İLANI

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

Sayı   : 2022/102                                                                                          16/09/2022

Konu : İhale İlanı

Banka Promosyonu İhale Numarası

:2022-2

1-Kurumun Adı

: Türk Standardları Enstitüsü

A) Adresi

:Necatibey Cad. No:112 Bakanlıklar Çankaya/ANKARA

B) Telefon ve Faks Numarası

:0312 416 62 00-0312 416 66 11

C) Elektronik Posta Adresi

:acinar@tse.org.tr

2-İhale Konusu

:Banka Promosyon İhalesi

3-İhale Usulü

: 4734 Sayılı İhale Kanuna Tabi Olmayan Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü

4-Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı

:2.795

 

5-Kurum Personelinin Mevcut Aylık

    Nakit Akışı Ortalaması

 

: 40.000.000,00 TL

6-Protokol Sürecinde Öngörülen

    Kurum Personelinin Aylık Nakit Akışı             

:72.388.000,00 TL

7-Promosyon İhalesinin Yapılacağı Yer

:TSE-Teknik Kurul Salonu

8-Promosyon İhalesi Tarih ve Saati

: 03/10/2022 Pazartesi günü, saat 15:00

 

Banka Maaş Ödeme ve  Promosyon İhale Komisyonu: 16/09/2022 Cuma günü, saat 14.00’da yaptığı toplantıda, yenilenmesine karar verilen Banka Promosyon İhalesinde uygulanacak kriterler ve şartnameyi hazırlayarak ilan edilmesine karar vermiştir.

Banka Promosyon İhalesinde uygulanacak kriterler:

1-Banka Promosyon İhalesinde ekteki şartnamede belirtilen şartlar esas alınarak yapılacaktır.

2-Banka Promosyonu İhale Şartnamesi ve diğer belgeler www.tse.org.tr adresinde görülebilir.

3-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Kapalı zarf ve açık artırma usulleri ile belirlenecektir.

4-Teklifler, en geç 03/10/2022 Pazartesi günü, saat 15:00’e kadar ihaleye katılacak banka yetkilileri tarafından İhale Komisyonuna teslim edilecek olup, zarfların açılmasının akabinde, teknik şartnamedeki hükümler doğrultusunda aynı anda açık artırma yöntemiyle protokol imzalanacak banka belirlenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

BANKA MAAŞ PROMOSYON İHALESİ KOMİSYONU

    BAŞKAN

     ÜYE

       ÜYE

Ahmet ÇİNAR

İlker ÖRÜCÜ

Yunus ARTAR

 

Ek:

1-Banka Promosyonu İhale Şartnamesi

2-Banka Promosyon İhalesi Banka Yetkilisi Mektubu ve/veya İmza Sirküsü (Teklif Mektubu içeriğinde bulunması zorunludur.)

3-Banka Promosyon İhalesi Teklif Mektubu (Teklif Mektubu içeriğinde bulunması zorunludur.)


Dökümanlar (3)

Bu İçeriği Paylaş : Facebook'da Twitter'da
Eski Siteye Dön