TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Enstitümüz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6’ncı maddesine dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, 2021 veya 2022 yılında yapılan KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (%70) (KPSS puanı olmayan adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak (bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır.) Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, Enstitümüz tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 6 (altı) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Pozisyon

Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar

Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar

Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar

Mobil Uygulama Geliştirme Uzmanı

 -

 -

 1

Kıdemli Sistem ve Ağ Güvenliği Uzmanı

 -

 1

 -

.NET Yazılım Geliştirme Uzmanı

 1

 -

 -

Java Yazılım Geliştirme Uzmanı

 1

 -

 -

Veri Tabanı Uzmanı

 1

 -

 -

Sistem Uzmanı

 1

 -

 -

Toplam

 4

 1

 1

 
Adaylar başvurularını 11/01/2023 – 25/01/2023 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde Türk Standardları Enstitüsü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir. 
 
Başvuru Şartları İçin Tıklayınız.

Başvuru Yapmak İçin Tıklayınız.
 

 

Bu İçeriği Paylaş : Facebook'da Twitter'da
Eski Siteye Dön