TSE, II. İstanbul Karbon Zirvesi´ne katıldı...

Sera Gazı Emisyonunun mercek altına alındığı "II. İstanbul Karbon Zirvesi"  İstanbul Grand Cevahir Otel'de yerli ve yabancı çok sayıda bilim insanını bir araya getirdi.

Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği ile Enerji Verimliliği Derneği organizasyonunda 2-3 Nisan 2015 tarihlerinde düzenlenen II. İstanbul Karbon Zirvesi, bölgesel ve küresel karbon piyasaları hakkında derinlemesine tartışmalara sahne oldu.

Karbon politikalarında yeni piyasa mekanizmalarının ele alındığı II. İstanbul Karbon Zirvesi'ne enerji ve iklim değişikliği alanında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmış üst düzey devlet yetkililerinin yanı sıra; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türk Standardları Enstitüsü (TSE),  akademisyenler ve özel sektör temsilcilerinin katıldığı etkinliğin açılış konuşmasını Zirve Başkanı Prof. Dr. Etem Karakaya yaptı.

Karbon salınımını azaltmak için ülkelerin ne tür politikalar ve araçlar geliştirmesi gerektiği, temiz teknolojiye geçiş ve enerji tasarrufu yolunda sektörlerde nasıl azalım sağlanabileceğine kadar çok farklı konuların tartışıldığı zirvede, Türkiye'nin mevcut durumu ile olası hedefler de uzmanlar tarafından ele alındı. II. İstanbul Karbon Zirvesi; çimentodan otomotive, enerjiden demir-çelik ve kimyaya kadar birbirinden farklı sektörlerin tepe yöneticilerine çeşitli oturumlarla ev sahipliği yaptı.

"Sürdürülebilir İyi Yönetim Uygulamaları" başlıklı oturumda TSE Personel Belgelendirme Müdürü Volkan Çağın, "Türkiye'de TS EN ISO 14064 Uygulaması 'Havacılık Sektörü Tecrübesi' konulu bir sunum gerçekleştirdi. İklim değişikliğinin, tüm canlıların gelecek on yıllar boyunca karşılaşacakları en büyük zorluklardan birisi olacağının artık kaçınılmaz bir gerçek olduğunu ifade eden Çağın, "ISO 14064 serisi standartlar bu zorlukların üstesinden gelebilmek için uluslararası camia tarafından geliştirilen ve kullanılmakta olan önemli enstrümanlardan birisidir" dedi.

Zirve kapsamında açılan fuar alanında yer alan TSE standını ziyaret eden katılımcılara sera gazı uygunluk değerlendirmeleri alanındaki çalışmaları ve diğer faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Uygunluk değerlendirme alanında dünyadaki güncel uygulamaları eş zamanlı olarak hayata geçiren Türk Standardları Enstitüsü hem uygunluk değerlendirme alanındaki küresel bir aktör olma vizyonu çerçevesinde hem de iklim değişikliği ile mücadelede kapsamında üzerine düşen sorumlulukların bir parçası olarak ISO 14064-1 standardı kapsamında her sektörden kuruluşlarca hazırlanan Sera Gazı Beyanlarının ISO 14064-3 standardı şartlarına göre doğrulama faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

TSE'nin özellikle havacılık sektöründe yoğunlaşan sera gazı doğrulama faaliyetleri; sektörün küresel ısınma ile mücadele konusunda ihtiyaç duyduğu etkin ve güvenilir durum tespitinin yapılabilmesine ve bu tespitler ışığında gerçekleştirilebilecek iyileştirmelerin neler olabileceğine dair objektif değerlendirmelere imkan tanımaktadır.

Bu İçeriği Paylaş : Facebook'da Twitter'da
Eski Siteye Dön