KALİTELİ ÜRÜN, KALİTELİ TÜKETİM İÇİN STANDARDİZASYON SEMİNERİ

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye’nin ortak finansmanıyla yürütülen “Standardizasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve Farkındalığın Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi” kapsamında, tüketicilere yönelik çevrim içi yapılan “Kaliteli Ürün, Kaliteli Tüketim için Standardizasyon” semineri düzenlendi.

Seminere, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin ile Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürü Avni Dilber katıldı.

TSE’nin 67 yıldır Türkiye’nin rekabet gücünü artırırken, ulusal ve uluslararası düzeyde ticaretini kolaylaştırdığını ifade eden TSE Başkanı Şahin, “Enstitümüz; standardizasyon çalışmalarıyla üreticilere ürünlerinin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğu için rehberlik etmektedir. Belgelendirme çalışmaları ve TSE marka sistemiyle ise tüketicilere standartlara uygun, kaliteli ve güvenilir ürünler sunulmasının teminatı olmaktadır.” dedi.

Tüketicinin uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde aktif rol almasının önemine vurgu yapan Şahin, “TSE tüketicilerin standardizasyon süreçlerine dahil edilmesi ve standartlara tüketici görüşlerinin yansıması için çalışmalarını sürdürmektedir. Tüketici birlikleri ve paydaşlar ile Standart Günleri ve seminerler aracılığıyla bilgi paylaşımında bulunan TSE, tüketiciler ile ilgili farkındalık ve eğitim çalışmalarına devam etmektedir.” ifadelerini kullandı.

Standartların tüketiciye olan faydasının altını çizen Şahin, şöyle devam etti:

“Standartların oluşturulduğu bu uluslararası masalarda, dünyadan, ilgili alanda faaliyet gösteren uzmanlar bir araya gelmekte ve ortak akılla uluslararası standartları belirlemektedirler. Bu masalara katılım sağlayan sanayiciler kendilerini geliştirmekte ve dünya ile entegre ve nitelikli ürünler üretebilmektedirler. Hazırlanmış standardı okuyup anlamaya çalışıp sonrasında da standarda uygun üretmek önemlidir. Standardın hazırlandığı masalarda bulunup, her satırı “ne amaçla yazıldığını” kavramış olarak üretmek, standart yayınlandığında bu standarda uygun üretebilir durumda olmak çok daha kıymetlidir. Sanayicisinin uluslararası standardizasyona katıldığı bir ülkede en çok tüketiciler rahat edecektir.”

 “TSE Paydaş Değil Bir Kardeş Kuruluş”

Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürü Avni Dilber “TSE’nin yapmış olduğu hizmetler ile Ticaret Bakanlığının yürüttüğü faaliyetler vatandaşların sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarının korunmasını öngörmektedir.” dedi.

TSE ile birçok konuda birlikte çalıştıklarını söyleyen Dilber, “TSE ile en çok birlikte çalıştığımız konu belgelendirme sistemidir. Aslında TSE ile ürün belgelendirmesinde, vatandaşlarımızın özellikle kaliteli ürün tüketmesi ve bundan kaynaklı sorunların azalması bizim en çok arzu ettiğimiz konulardandır. Bir de satış sonrası hizmetlerde belgelendirme sistemimiz bulunmaktadır. Burada TSE’nin Verdiği Hizmet Yeterlilik Belgesi bizim buradaki belgemizin temel dayanağımızdır. TSE’nin bu konuda bizimle bire bir çalışması ve ihtisas komisyonu kurması hem bizim hem de vatandaşımızın işini kolaylaştırmaktadır. Zira bizim bu alanda alt yapımız olmadığı için paydaş kurumumuz TSE’den yardım almaktayız. Bu süreç de devam edecektir. Çünkü bu bizim en ortak noktamızdır” dedi.

Dilber, “Önemli konulardan bir tanesi de TSE belgesine sahip olmayan ya da bu standartlarda ürün üretmeyip de sanki böyle bir ürünmüş gibi birtakım haksız ticaret uygulamalarında bulunanların da yine Reklam Kurulu tarafından denetlendiğini biliyoruz. Bu noktada aslında TSE paydaş değil bir kardeş kurumumuzdur. İç içe çalışıyoruz. En son yenilenmiş ürünlere ilişkin yaptığımız çalışmalarla bunun örneğini gösterdik. Dolayısıyla bu tür çalışmalar bundan sonra her zaman birlikte olma iradesiyle devam edecektir. Tekrar bu toplantının ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.

Bu İçeriği Paylaş : Facebook'da Twitter'da
Eski Siteye Dön