TSE İLE AZSTAND ARASINDA STANDARDİZASYON İŞ BİRLİĞİ GELİŞİYOR

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Azerbaycan’da güçlü bir standardizasyon altyapısının oluşturulması ve uluslararası ticaretin ortak dili olan standartların iki ülke arasında birbirinden farklı olmasını ortadan kaldırmak adına Azerbaycan Standardizasyon Enstitüsü (AZSTAND) ile standardizasyon alanında iş birliğini geliştiriyor.

TSE ile AZSTAND arasında 13 Ocak 2021 tarihinde imzalanan Mutabakat Zaptı çerçevesinde, iki kuruluş sentez Türk Standartlarının Azerbaycan Standardı olarak adapte edilmesi konusunda anlaşmaya vararak çalışmalara başladı.  AZSTAND tarafından Sentez Türk Standartlarının Azerbaycan Standardı olarak adapte edilerek kullanılması ile ticaretteki teknik engellerin azaltılması ve iki ülke arasındaki ticari bağların daha da kuvvetlendirilmesi amaçlanıyor.

Sentez Standart

Türk Standartları; ihracat potansiyelimizin yüksek olduğu Avrupa ülkeleri ile CEN ve CENELEC çatısı altında ortak çalışma ile hazırlanan Avrupa standartları ile uyumludur. Ayrıca uluslararası standardizasyon teşkilatları ISO, IEC ve SMIIC standartları da sektör talepleri ile ülkemizde milli standart olarak kabul edilebilmektedir. Ayna komitelere gönüllü katılan sektör temsilcileri, akademisyenler ve tüm paydaşlar Avrupa ve uluslararası standartların hazırlık süreçlerine müdahil olma imkanına sahiptirler. Uluslararası ortak standart çalışması olmayan alanlarda, başka ülke standartlarından da yararlanılarak ülkemize özgü Sentez Türk Standartları yayınlanmaktadır. Sektör temsilcilerinin standart hazırlık süreçlerine katkı sunarak ortak akılla hazırlanan standartlar hem sektör ihtiyaçlarını karşılamakta hem de çevre ve tüketiciyi korumaya hizmet etmektedir.

 

Bu İçeriği Paylaş : Facebook'da Twitter'da
Eski Siteye Dön