6. ENERJİ VERİMLİLİĞİ, KALİTESİ SEMPOZYUMU ve SERGİSİ..

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), "6. Enerji Verimliliği, Kalitesi Sempozyumu ve Sergisi"ne katıldı.

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi tarafından, iki yılda bir düzenlenen "6. Enerji Verimliliği, Kalitesi Sempozyumu ve Sergisi" 04 - 06 Haziran 2015 tarihleri arasında Sakarya Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlendi.

Sempozyumda; enerjinin etkin ve verimli kullanılması, ekosistem dengesini koruyan ve ekonomik kalkınmayı destekleyen sürdürülebilir enerji sistemine ulaşılması, alternatif enerji kaynaklarını arama çalışmalarının hızlandırılması, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımıza gereken önemin verilmesi konuları masaya yatırılacak. Sempozyumda ayrıca akademik çalışmaların yanında sanayi kuruluşlarında enerji verimliliği ve kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalara değinildi.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), 6. Enerji Verimliliği, Kalitesi Sempozyumu ve Sergisi'ne bir stantla katılım sağlayarak Enstitü faaliyetleri hakkında katılımcı ve ziyaretçilere bilgilendirme yaptı. Ayrıca oturumlarda TSE mühendisleri tarafından, “Aydınlatmada Enerji Verimliliği ve LED Aydınlatma Teknolojileri”,  “Fanlarda Akış Kontrolünün Emiş Klapesi Yerine Değişken Hız Sürücüsü ile Gerçekleştirilmesinin Enerji Verimliliği Bakış Açısıyla İncelenmesi”, “Ev Tipi Çamaşır, Bulaşık Makineleri, Soğutucular ve Fırınlar İçin Enerji Etiketlemesi Ölçüm Metotları ve Laboratuvar Kabiliyetleri” ve “Enerji Verimli Cihazlar” konularında konuşmalar yapılarak TSE’nin bu alanlardaki faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Bu İçeriği Paylaş : Facebook'da Twitter'da
Eski Siteye Dön