Asansör Gözetim Muayene Uzmanı Dokümanları

Asansör Gözetim Muayene Uzmanı Dokümanları

ÖĞRENİM:

Aday; Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Mekatronik ve Makine Mühendisliği programlarından en az lisans mezunu olmalıdır.

 

EĞİTİM:

Aday, TS EN 81-1+A3 "Asansörler-Yapım ve Montaj İçin Güvenlik Kuralları-Bölüm 1: Elektrikli Asansörler", TS EN 81-2+A3 "Asansörler-Yapım ve Montaj İçin Güvenlik Kuralları-Bölüm 2: Hidrolik Asansörler" ve TS EN ISO/IEC 17020 "Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşların Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler" standardlarının ve 95/16/AT "Asansör Yönetmeliği"nin şartlarını kapsayacak şekilde 3 günlük (24 saatlik) Asansör Gözetim ve Muayene Uzmanı belgelendirme eğitimini almış olmalıdır.

 

SINAVA KATILACAK ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

 1. Asansör Gözetim ve Muayene Uzmanı Belgelendirme Başvuru Formu,
 2. Belgeli Personel Taahhütnamesi ve Karşılıklı Antlaşma Şartları Formu,
 3. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 4. Diploma fotokopisi,
 5. Sınav ve belgelendirme ücreti banka dekontunun fotokopisi,
 6. Cari Kart Formu.

Belgelendirme programı başvuru, yeniden belgelendirme ve belge geçiş ile ilgili şartları, belgelendirmenin kapsamı, değerlendirme proseslerin yürütülmesi, başvuru sahibinin hakları ve belgelendirilmiş kişilerin görevleri ile ilgili olarak başvuruda bulunun kişiler görevlendirilmiş personelle aşağıda verilmiş olan iletişim adreslerinden öğrenebilirler.

Ücret: Eğitim, Sınav ve Sertifika ücretlerine Ücretler linkinden ulaşabilirsiniz.

İletişim:                   

  • Tel                   : 0 312 416 62 79
  • Faks                : 0 312 416 65 98
  • E-posta           : agm-pbm@tse.org.tr

Başvuru: Başvurular için aşağıdaki formları doldurduktan sonra postayla veya taratıp e-postayla başvuru yapabilirsiniz. İlk başvurularda 1, 2, 3 numaralı formları; belge yenilemelerde ise 2, 3, 4 numaralı formları doldurmanız gerekmektedir.

 

 


Dökümanlar (4)

Eski Siteye Dön