Bitkisel Üretimde İyi Tarım Uygulamaları Kontrolörü Dokümanları

Bitkisel Üretimde İyi Tarım Uygulamaları Kontrolörü Dokümanları

TSE BİTKİSEL ÜRETİMDE İYİ TARIM UYGULAMALARI KONTROLÖRÜ BAŞVURU ŞARTLARI

 

MESLEĞİN TANIMI VE ÇALIŞMA ALANLARI

 

Bitkisel Üretimde İyi Tarım Kontrolörü; İTU faaliyetlerinin her aşamasının ilgili mevzuat ve Belgelendirme Kuruluşunun şartlarına göre uygulanmasının kontrol etmek amacıyla bu programda tanımlanan şartlara göre belgelendirilen kişi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından yetki almış ve TÜRKAK akredite olmuş belgelendirme kuruluşlarında, İTU faaliyetlerinin her aşamasındaki kuruluşlarda ve bireysel olarak çalışabilirler.

 

 

ÖĞRENİM:

Adayın, ziraat mühendisi ve gıda mühendisi olması şartı aranır.

 

EĞİTİM:

İyi Tarım Uygulamaları konusunda varsa almış olduğu tüm eğitim kayıtları/belgeleri ve aşağıdaki konuları kapsayan 72 saatlik "Bitkisel Üretimde ITU Kontrolörü" eğitim programına katılma şartı aranır.

 

Bitkisel Üretim Kontrolör eğitimi;

 

§  İyi Tarım Uygulamaları Giriş

§  İyi Tarım Uygulamaları Mevzuatı

§  Bitkisel Üretimde Kontrol Noktaları ve Kontrol Listesi

§  Bitki Sağlığı Uygulamaları ve Entegre Mücadele

§  Bitki Koruma Ürünleri ve Kullanımı

§  Gübreler, ve Gübreleme Teknikleri

§  Tarım Çevre İlişkileri

§  İyi Tarım Uygulamalarında Risk Analizi

§  İletişim Teknikleri ve Psikolojik Yaklaşımlar

§  TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

§  İş Sağlığı ve Güvenliği

§  TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri

§  Denetim Teknikleri

konularını kapsar.

 

SINAVA KATILACAK ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

1.      İyi Tarım Uygulamaları Kontrolörü Belgelendirme Başvuru Formu,

2.      Belgeli Personel Taahhütnamesi ve Karşılıklı Antlaşma Şartları Formu,

3.      Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

4.      Diploma fotokopisi,

5.      Eğitim, sınav ve belgelendirme ücreti banka dekontunun fotokopisi,

6.      Cari Kart Formu.

 

Belgelendirme programı başvuru, yeniden belgelendirme ve belge geçiş ile ilgili şartları, belgelendirmenin kapsamı, değerlendirme proseslerin yürütülmesi, başvuru sahibinin hakları ve belgelendirilmiş kişilerin görevleri ile ilgili olarak başvuruda bulunun kişiler görevlendirilmiş personelle aşağıda verilmiş olan iletişim adreslerinden öğrenebilirler.

Ücret: Eğitim, Sınav ve Sertifika ücretlerine Ücretler linkinden ulaşabilirsiniz.

İletişim:                   

§  Tel                   : 0 312 416 65 79

§  Faks                : 0 312 416 65 98

§  E-posta           : buitu-pbm@tse.org.tr

 

Başvuru: Başvurular için aşağıdaki formları doldurduktan sonra postayla veya taratıp e-postayla başvuru yapabilirsiniz.


Dökümanlar (3)

Eski Siteye Dön