Güvenlik Bilgi Forum Hazırlayıcısı Dokümanları

Güvenlik Bilgi Forum Hazırlayıcısı Dokümanları

 

TSE GÜVENLİK BİLGİ FORMU HAZIRLAYICISI BAŞVURU ŞARTLARI

 

 

Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı: Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun

13 Aralık 2014 Tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik kapsamında Güvenlik Bilgi Formu Hazırlanması ve/veya hazırlanmış olan Güvenlik Bilgi Formunun onaylanmasını isteyen kuruluşlarda veya bireysel olarak çalışabilir.

 

 

ÖĞRENİM:

Belgelendirme için başvuruda bulunacak adayların en az lise mezunu olduğunu gösterir belge.

 

TOPLAM İŞ DENEYİMİ:

 

*      Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı sınavına katılmak isteyen adayların öğrenim durumları ile ilişkili olan aşağıda belirtilen iş tecrübesi şartını sağlamaları ve iş tecrübelerine ilişkin belgeleri/kayıtları TSE Personel Belgelendirme Müdürlüğü´ne ibraz etmeleri gerekmektedir;

 

i)  Lise mezunu olan adayların; kimya sektörü üretim, laboratuvar, kalite kontrol ve benzeri bölümlerde en az 5 yıl çalışmış olması,

 

ii) Kimya teknik lisesi, kimya meslek lisesi ve benzeri liselerden mezun olan adayların; kimya sektörü üretim, laboratuvar, kalite kontrol ve benzeri bölümlerde en az 2 yıl çalışmış olması,

 

iii) Kimya ön lisans mezunu olan adayların; kimya sektörü üretim, laboratuvar, kalite kontrol ve benzeri bölümlerde en az 1 yıl çalışmış olması,

 

iv) Mühendislik ve eczacılık fakültelerinden, fen veya fen-edebiyat fakültelerinin kimya,  biyoloji veya fizik bölümlerinden mezun olan adaylar ile Kimya bilimi ile ilgili yüksek lisans veya doktora yapmış adaylarda herhangi bir iş tecrübesi aranmaz.

 

 

 

ÜCRET BİLGİSİ:

 

*      Eğitim Ücreti (kişi başı):  650 TL + %18 KDV = 767,00 TL

 

*      Eğitim Ücreti  (kişi başı) (Türkiye Kimya                                                           

Sanayicileri Derneği üyesi kuruluşlar için): 550 TL + %18 KDV = 649,00 TL

 

*      Sınav ve Belgelendirme Ücreti (kişi başı): 270 TL + %18 KDV = 318,60 TL

*      Yabancı Dilde (ikinci dilde) Sertifika Düzenleme Ücreti: 110 TL + %18 KDV = 129,80 TL

 

*      TKSD Üyesi değilseniz toplam(eğitim+sınav+sertifika): 1.085,60 TL

*      TKSD Üyesi iseniz toplam (eğitim+sınav+sertifika):           967,60 TL

*       İngilizce Sertifika isteyen adaylar için KDV dahil toplam fiyat: 1.215,40 TL

 

 

*      Hesap No:           TSE Banka Hesabı,      T. Vakıflar Bankası Kalkınma Bakanlığı Şubesi

                                 Şube No: 884,              İBAN No: TR08 0001 5001 5800 7286 9957 88

 

Belgelendirme programı başvuru, yeniden belgelendirme ve belge geçiş ile ilgili şartları, belgelendirmenin kapsamı, değerlendirme proseslerin yürütülmesi, başvuru sahibinin hakları ve belgelendirilmiş kişilerin görevleri ile ilgili olarak başvuruda bulunun kişiler görevlendirilmiş personelle aşağıda verilmiş olan iletişim adreslerinden öğrenebilirler.

*      İletişim:               Bilgen IŞIKLAR

 

*      Tel:  0 312 416 63 21

*      E-posta: mgbf-pbm@tse.org.tr

 


Dökümanlar (2)

Eski Siteye Dön