Tahribatsız Muayene Personeli Dokümanları

Tahribatsız Muayene Personeli Dokümanları

 

TSE TAHRİBATSIZ MUAYENE PERSONELİ BAŞVURU ŞARTLARI

 

MESLEĞİN TANIMI VE ÇALIŞMA ALANLARI

 

Tahribatsız Muayene Personeli:     TS EN ISO 9712 "Tahribatsız Muayene - Tahribatsız Muayene Personelinin Vasıflandırılması ve Belgelendirilmesi" standardının kapsamında olan, Tahribatsız Muayene (TM) yöntemleri tahribatsız muayene metoduna uygun deneyim kazanmış ve standardın vasıflandırma için istediği diğer şartları sağlayan belgeli kişi.

 

 

TAHRİBATSIZ MUAYENE YÖNTEM VE SEVİYELERİ:

 

§ PT       : Penetrant Muayenesi                   1. , 2. ve 3. Seviyelerde (TÜRKAK'tan Akredite)

§ MT      : Manyetik Parçacık Muayenesi    1. , 2. ve 3. Seviyelerde (TÜRKAK'tan Akredite)  

§ RT       : Radyografik Muayene                1. , 2. ve 3. Seviyelerde (TÜRKAK'tan Akredite)  

§ UT      : Ultrasonik Muayene                    1. , 2. ve 3. Seviyelerde (TÜRKAK'tan Akredite)

§ VT      : Gözle Muayene                           1. , 2. ve 3. Seviyelerde (TÜRKAK'tan Akredite)

§ ET       : Girdap Akımları Muayenesi        1. , 2. ve 3. Seviyelerde (TÜRKAK'tan Akredite)

 

TOPLAM İŞ DENEYİMİ:

Adayın belgelendirilmek istediği sektörde kazanması gereken en az deneyim süreleri aşağıda verilmiştir.

 

 

TM Yöntemi

Seviye 1

Seviye 2

Seviye 3

Seviye 1 Belgesi İle

Seviye 1 Belgesiz

Seviye 2 Belgesi İle (Yükseköğretim mezunu)

Seviye 2 Belgesi İle

Seviye 1 ve Seviye 2 Belgesiz (Yükseköğretim mezunu)

RT, UT, ET

45 gün

135 gün

180 gün

270 gün

450 gün

540 gün

MT, PT, VT

15 gün

45 gün

60 gün

180 gün

240 gün

360 gün

RT-FD Seviye 2 - 180 gün

 • Bir günde en fazla 12 saat mesaiye müsaade edilecek şekilde toplam mesai saatinin 7 saate bölünmesiyle deneyim günü hesaplanır.
 • Sertifikalı bir kişi ek bir metottan belgelenmek istediğinde, bu ek metot ve seviye için gerekli deneyimde %25'lik bir azalmaya izin verilebilir.
 • Belgelendirme, belirli uygulamalara (kalınlık ölçümü ya da otomatik muayene gibi) yönelik olarak sınırlandırıldığı zaman, deneyim süresi, 15 günden az olmayacak şekilde, %50’ye kadar azaltılabilir.
 

 

 

 

EĞİTİM:

Aday, belgelendirmenin yapılacağı metot ve seviyede, Çizelge 1'de belirtilen sürede, TSE-PBM tarafından kabul edilen teorik ve pratik bir eğitim kursunu başarıyla tamamladığını ispatlamalıdır.

 

TM metodu

Seviye 1

(Gün)

Seviye 2

(Gün)

Seviye 3

(Gün)

ET

5

6

6

MT

3

2

4

PT

3

2

3

RT

5

10

5

UT

8

10

5

VT

3

2

3

Temel Bilgi (Seviye 3'e giriş için)

-

-

4

NOT: RT eğitim günleri, radyasyon güvenliği eğitimini içermez.

§  Seviye 2 sınavına doğrudan giriş, Seviye 1 ve Seviye 2 için gösterilen toplam günler kadar eğitimi gerektirir.

§  Seviye 3 sınavına doğrudan giriş, Seviye 1, Seviye 2 ve Seviye 3 için gösterilen toplam günler kadar eğitimi gerektirir. Belgelendirilmiş bir Seviye 3 personelin sorumlulukları ve temel sınavın C kısmı düşünüldüğünde diğer TM yöntemleri ile ilgili ek eğitimlere gerek duyulabilir.

 

FİZİKSEL YETERLİLİK:

Aday, aşağıda belirtildiği şekilde, sınavdan önceki 12 ay içerisinde alınmış yeterli derecede görme şartlarına sahip olduğunu gösteren belgeli kanıtları sunmalıdır.

 

a-      Yakın görüş düzeltilmiş veya düzeltilmemiş olarak, en az bir gözle, 30 cm veya daha yakında olmamak üzere en az Jaeger No. 1'lik veya Times Roman N.4.5 veya eşdeğeri harfleri (1,6 mm yüksekliğine sahip harfleri) okuyabilmelidir.

b-      Renk görüşü; aday, işveren tarafından belirtilen ilgili TM metodunda kullanılan renkler arasındaki kontrastı veya grinin tonlarını ayırt edebilir ve fark edebilir yeterlilikte olmalıdır.

 

Sınava Katılacak Adaylardan İstenen Belgeler:

 1. Tahribatsız Muayene Personeli Belgelendirme Başvuru Formu
 2. Görme Yeteneği Belgesi (Rapor Formu)

Sertifikalandırma için Adaylardan İstenen Belgeler:

 1. Tahribatsız Muayene Personeli Belgelendirme Başvuru Formu,
 2. Belgeli Personel Taahhütnamesi ve Karşılıklı Antlaşma Şartları Formu,
 3. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 4. Diploma fotokopisi,
 5. Vasıflandırma sınavından başarı olduğuna dair e-mail çıktısı
 6. Görme Yeteneği Belgesi (Rapor Formu)
 7. Belgelendirme ücreti banka dekontunun fotokopisi,
 8. Cari Kart Formu.

Ücret: Eğitim, Sınav ve Sertifika ücretlerine, sayfanın altında bulunan Eğitim-Sınav Ücretleri tablosundan ulaşabilirsiniz.

 

Başvuru: Belgelendirme başvurusu için gerekli formları doldurduktan sonra taratıp e-posta yoluyla başvuru yapabilirsiniz.

 

Yıllık Gözetim: Düzenlenen sertifikalarınzın geçerliliğinin devam etmesi için, "TS EN ISO 9712: Nisan 2022" standardı Madde 9.4.1 ve "PBM- BP -MU-003" Tahribatsız Muayene Personeli Belgelendirme Programı" Madde 4.4.3 gereğince aşağıda istenen belgelerin her yıl tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

 

İstenen Belgeler:
- Kişinin yakın görüşünün, düzeltilmiş ya da düzeltilmemiş olarak okuyabildiğini gösterir, son 1 yıl içerisinde alınmış Görme Yeteneği Belgesi,
İlgili Tahribatsız Muayene yönteminde kesintisiz olarak çalıştığınıza dair firmanızdan alınmış antetli kağıda yazılmış, kaşeli ve imzalı bir yazı. (İlgili belgelerin şablonlarını aşağıdaki dokümanlar kısmında bulabilirsiniz.)

 

İlgili belgeleri taratarak e-posta yoluyla tarafımıza göndermeniz yeterlidir.

 

Belgelendirme programı başvuru, yeniden belgelendirme ve belge geçiş ile ilgili şartları, belgelendirmenin kapsamı, değerlendirme proseslerin yürütülmesi, başvuru sahibinin hakları ve belgelendirilmiş kişilerin görevleri ile ilgili olarak başvuruda bulunun kişiler görevlendirilmiş personelle aşağıda verilmiş olan iletişim adreslerinden öğrenebilirler.

 

İletişim: 

                  

Eğitime katılmak için irtibat: 

TSE Gebze Tahribatsız Muayene Laboratuarı 0262 723 14 29/33/34 tahribatsizmuylab@tse.org.tr

 

Eğitimden sonra belgelendirme işlemleri için irtibat: TSE Ankara Personel Belgelendirme Md. 0312 416 62 79 / tm-pbm@tse.org.tr

 


Dökümanlar (9)

Eski Siteye Dön