Kaynak Operatörü ve Kaynak Ayarcısı Dokümanları

Kaynak Operatörü ve Kaynak Ayarcısı Dokümanları

 

TSE KAYNAK OPERATÖRÜ VE KAYNAK AYARCISI BAŞVURU ŞARTLARI

 

SINAVA KATILACAK ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

 

  1. Kaynak Personeli Belgelendirme Başvuru Formu,
  2. Belgeli Personel Taahhütnamesi ve Karşılıklı Antlaşma Şartları Formu,
  3. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
  4. Diploma fotokopisi,
  5. Başvuran adayın sınava gireceği kaynak makinası-firması adına düzenlenmiş hazırlık Kaynak Prosedür Şartnamesi (onaylanmamış-pWPS) ve/veya Kaynak Prosedür Şartnamesi (onaylı-WPS) belgesi ve Kaynak Prosedür Onaylama Kayıt Formu  (WPAR/PQR) belgesi örnekleri (asılları ibraz edilmek kaydı ile),
  6. Sınav ve belgelendirme ücreti banka dekontunun fotokopisi,
  7. Cari Kart Formu.

Belgelendirme programı başvuru, yeniden belgelendirme ve belge geçiş ile ilgili şartları, belgelendirmenin kapsamı, değerlendirme proseslerin yürütülmesi, başvuru sahibinin hakları ve belgelendirilmiş kişilerin görevleri ile ilgili olarak başvuruda bulunun kişiler görevlendirilmiş personelle aşağıda verilmiş olan iletişim adreslerinden öğrenebilirler.

Ücret: Eğitim, Sınav ve Sertifika ücretlerine Ücretler linkinden ulaşabilirsiniz.

İletişim:                   

§  Tel                   : 0 312 416 63 21

§  Faks                : 0 312 416 65 98

§  E-posta           : koa-pbm@tse.org.tr

 

Başvuru: Başvurular için aşağıdaki formları doldurduktan sonra postayla veya taratıp e-postayla başvuru yapabilirsiniz.

 

 


Dökümanlar (4)

Eski Siteye Dön