Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümanları

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümanları

TSE VE EOQ GIDA GÜVENLİĞİ TETKİK GÖREVLİSİ VE ADAY TETKİK GÖREVLİSİ SINAV VE BELGELENDİRME BAŞVURU ŞARTLARI

 

A)      SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

 

Öğrenim:

 

Aday, en az 4 yıllık lisans eğitimi almış gıda, ziraat, kimya mühendisleri, veteriner hekimleri, kimyagerler, su ürünleri mühendisleri ve biyologlar ile gıda bilimi konusunda en az yüksek lisans yapmış diğer branşlardan mezun olmalı, veya gıda bilimi ile ilgili bir ön lisans programından mezun olmalıdır.

 

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Tetkik/Baş Tetkik Görevlisi Eğitimi:

 

Aday, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Tetkik/Baş Tetkik Görevlisi eğitimini tamamlamalıdır.

 

Sınava Katılacak Adaylardan İstenen Belgeler:

 

1.          Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirme Başvuru Formu,

2.          Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

3.          Diploma fotokopisi,

4.          Sınav ücreti banka dekontunun fotokopisi,

5.          Cari Kart Formu.

 

Not 1: "Öğrenim" şartını sağlamak kaydıyla, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Tetkik/Baş Tetkik Görevlisi Eğitimi´ni tamamlayan ve sınavdan başarılı olan adaylara "Eğitim ve Sınav Başarı Belgesi" düzenlenecektir. "Eğitim ve Sınav Başarı Belgesi" bir vasıflandırma sertifikası değildir.

 

Not 2: Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Tetkik / Baş Tetkik Görevlisi Eğitim ve Sınav Başarı Belgesi almaya hak kazanan adayları Dış Tetkik Görevlisi/Dış Tetkik Görevlisi Adayı olarak atama yetkisi, tetkikçi havuzuna dahil olmak için başvuru yaptığı Sistem Belgelendirme Kuruluşuna aittir. Sistem Belgelendirme Kuruluşları bu amaçla başvuru sahibinden TS EN ISO 19011, TÜRKAK, EA ve IAF kurallarına göre ilave şart, bilgi ve belge vb. isteyebilir.

 

B)      BELGELENDİRME BAŞVURU ŞARTLARI

 

Vasıflandırma sertifikası (TSE ve EOQ Gıda Güvenliği Tetkik Görevlisi / TSE Gıda Güvenliği Aday Tetkik Görevlisi) almak amacıyla belgelendirme başvurusunda bulunmak isteyen adaylar, Madde A)´da belirtilen "Öğrenim" şartını sağlamalı, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Tetkik/Baş Tetkik Görevlisi Eğitimi´ni tamamlayıp sınavı başarıyla geçmeli ve ilaveten aşağıdaki şartları sağladığını gösterir belge/kayıtları sınav tarihinden itibaren en geç 1 (yıl) içerisinde TSE-Personel Belgelendirme Müdürlüğüne sunmalıdır.

 

4.4.2.1 Gıda Güvenliği Aday/Tetkik Görevlisi

 

4.4.2.1.1 Öğrenim Durumu

 

Aday, Gıda Güvenliği Tetkik Görevlisi; bir üniversite / yükseköğrenim derecesi veya ziraat ve gıda sektörü mesleki eğitimini tamamlamış olmalı (ISCED seviye 4) ve buna ek olarak en az 2 yılı Gıda güvenliği yönetimi alanında olmak üzere en az 4 yıllık tam zamanlı iş deneyimi sayesinde elde edilebilecek yeterli düzeyde genel bilgi ve beceriye sahip olmalıdır.

 

Aday, Gıda Güvenliği Aday Tetkik Görevlisi; bir üniversite / yükseköğrenim derecesi veya ziraat ve gıda sektörü mesleki eğitimini tamamlamış olmalı (ISCED seviye 4). İş ve tetkik tecrübesi aranmaz.

 

4.4.2.1.1 Eğitim

 

 Öğrenim hedefleri ve hedefleri, bu dokümandaki 5.2.1´deki Gıda Güvenliği Yöneticisi (görev a-g) için tanımlanan bilgi ve becerilere sahip olmalıdır.

 

PBM uygunluk değerlendirmesi için sunulmuş olan eğitim kayıtlarını düzenleyen kuruluşlarının PBM tarafından EOQ24 "EOQ yöntemleri ile eğitim kurslarının ve eğitim sağlayıcılarının onaylanması için kriterler" tanımındaki gerekliliklere dayalı olarak hazırlanmış olan PBM-TL-MR-002 Eğitim Kuruluşu Ve Müfredat Onaylama Talimatı uygun olarak eğitim programlarını onay almış olma zorunluluğu bulunmaktadır.

 

 Aday, bu şartlara ve belgelere/kayıtlara ek olarak aşağıda belirtilen ve Gıda Güvenliği Aday/Tetkik Görevlisi belgelendirme kategorisi için gerekli olan diğer şartları da karşılamalı ve bu şartları karşıladığını gösterir belgeleri/kayıtları başvuru esnasında TSE-PBM´ ye sunmalıdır.

 

Aday, Gıda Güvenliği Aday/Tetkik Görevlisi; EOQ-CoS-22000:2017 EOQ Gıda Güvenliği Yönetimi Personeli için Yetkinlik Şartları dikkate alınarak bu programda hazırlanmış olan Bölüm 5.2.1´de ve 5.2.2´de yer alan Gıda Güvenliği Tetkik Görevlisi başlığı altındaki konu başlıklarını kapsayacak şekilde asgari asgari 40 saatlik mesleki eğitim almış olmalıdır.

Bu eğitimlerin bazıları uzaktan eğitim veya online eğitim yoluyla alınmışsa alınan toplam eğitimlerin toplam saati 16´ı (40* %40 = 16) geçemez.

 

Üniversite öğrenimi sırasında aday tarafından ilgili kapsamda alınan dersler aşağıdaki yöntem kullanılarak 40 saatlik mesleki eğitim süresinin hesaplanmasında değerlendirilir;

 

 

Aday, asgari 40 saatlik mesleki eğitim almış olduğunu gösterir belgeleri/kayıtları başvuru esnasında TSE-PBM´ ye sunmalıdır.

 

Aday, 40 saatlik Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Tetkik/Baş Tetkik Görevlisi Eğitimi almış olduğunu gösterir belgeleri/kayıtları TSE-PBM´ ye sunmalıdır.

 

4.4.1.2.3 Tetkik Deneyimi

 

Aday, en az dört tam gıda güvenliği sistemi tetkiki, belge başvuru tarihinden önceki 3 yıl içerisinde 12 günü saha tetkiki olmak üzere asgari 20 günden az olmamak kaydıyla, tetkikin en az 3´ünü baş tetkikçi olarak gerçekleştirmiş,

 

Ya da; 15 günden az olmamak kaydıyla tetkikin en az 9 gününü saha tetkiki yapmış olmak ve bu tetkiklerin en az 5 gününü baş tetkikçi olarak yapmış olduğunu tetkik planı ve raporlarıyla belgelemek.

 

Alternatif olarak;

 

Belirlenmiş bir meslektaşının değerlendirmesi kabul edilebilir. Bu, adayın baş tetkikçi olarak hareket ettiği yerde en az 2 gün yerinde tanıklığını içermelidir.

 

Aday tarafından hazırlanan tetkik dokümanı görev arkadaşı tarafından değerlendirilecektir.

 

Dört yıllık bir çalışma deneyiminden sonra beklenebilecek seviyede diğer yönetimsel veya profesyonel personel, görevdeşler, müşteriler ve / veya ilgili taraflarla ve iş pozisyonlarında bir grup insanın yöneltilmesiyle ilgili yargılama, problem çözme ve iletişim kurabilmede içeren profesyonel veya teknik bir pozisyonda geliştirilen genel iş becerileri ve kişisel davranışları kazanmış olmaları beklenir.

 

Düşünce biçimi ve kişisel davranış Bölüm 5.1´de tanımlanan yaklaşımla uyumlu ve EOQ Profesyonel Haklar Kurallarının imzalanması sağlanmalıdır.

 

Aday, tetkik deneyiminin Gıda Güvenliği Tetkik Görevlisi olarak belgelendirilmek için yeterli olduğunu gösterir belgeleri/kayıtları başvuru esnasında TSE-PBM´ ye sunmalıdır.

 

Not 1: Belgelendirme başvurusu sırasında TSE-PBM´ye sundukları belge/kayıtları yeterli bulunan adaylar için "TSE ve EOQ Gıda Güvenliği Tetkik Görevlisi" ya da "TSE Gıda Güvenliği Aday Tetkik Görevlisi" vasıflandırma sertifikası düzenlenecektir.

 

Not 2: "TSE ve EOQ Gıda Güvenliği Tetkik Görevlisi" belgesi ve/veya "TSE Gıda Güvenliği Aday Tetkik Görevlisi" belgesi almaya hak kazanan adayları Dış Tetkik Görevlisi/Dış Tetkik Görevlisi Adayı olarak atama yetkisi, tetkikçi havuzuna dahil olmak için başvuru yaptığı Sistem Belgelendirme Kuruluşuna aittir. Sistem Belgelendirme Kuruluşları bu amaçla başvuru sahibinden TS EN ISO 19011, TÜRKAK, EA ve IAF kurallarına göre ilave şart, bilgi ve belge vb. isteyebilir.

 

Belgelendirme programı başvuru, yeniden belgelendirme ve belge geçiş ile ilgili şartları, belgelendirmenin kapsamı, değerlendirme proseslerin yürütülmesi, başvuru sahibinin hakları ve belgelendirilmiş kişilerin görevleri ile ilgili olarak başvuruda bulunun kişiler görevlendirilmiş personelle aşağıda verilmiş olan iletişim adreslerinden öğrenebilirler.

Ücret: Eğitim, Sınav ve Sertifika ücretlerine Ücretler linkinden ulaşabilirsiniz.

İletişim:                   

§  Tel                   : 0 312 416 63 22

§  Faks                : 0 312 416 64 50

§  E-posta           : ggys-pbm@tse.org.tr

 

Başvuru: Başvurular için aşağıdaki formları doldurduktan sonra postayla veya taratıp e-postayla başvuru yapabilirsiniz. İlk başvurularda 1, 2, 3 numaralı formları; belge yenilemelerde ise 2, 3, 4 numaralı formları doldurmanız gerekmektedir.

 

 


Dökümanlar (4)

Eski Siteye Dön