CE İşareti

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)

Türk Standardları Enstitüsü Direktifler Müdürlüğü Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Sistem 1/1+ ve Sistem 2+  kapsamında aşağıda yer alan uyumlaştırılmış standartların CE işareti uygunluk değerlendirme işlemlerinde faaliyet göstermektedir.

SİSTEM 1/1+ VE SİSTEM 2+ BAŞVURULARI

Aşağıdaki listede verilen tüm dokümanların Direktifler Müdürlüğü'ne gönderilmesi ile Başvuru yapılmış olur.

Uygunluk Değerlendirme Başvuruları online olarak yapılmaktadır. Online başvurular için tıklayınız.

Başvuru eklerinin online olarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Başvuru Ekleri

1. Sözleşme (2 nüsha imzalanıp başvuru dokümanları ile bilirkte sunulacaktır)

2.  Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Bilgi Formu

3.  Başvuru sahibi kuruluşun unvanını, yasal statüsünü ve temsil ve ilzam yetkisi olan yöneticilerini belirten Ticaret Sicil Gazetesi'nin kopyası, yurt dışı kuruluşlarda ise muadili yasal bir belge (aslı / noter tasdikli)

4.  Başvuru sahibi kuruluş yetkililerinin tasdikli imza sirküleri (aslı / noter tasdikli)

5.  Üretim yeri adresini gösterir Sanayi Sicil Belgesi

6.  Başvuru sahibi kuruluş ile üretim yeri sahibi kuruluş farklı ise aralarındaki anlaşmayı gösteren tasdikli belge

7.  Başvuru avansının yattığını gösteren belge (Avans Dekontu)  https://www.tse.org.tr/tr/icerikdetay/555/132/banka-hesap-numaralari.aspx

8.  Fabrika Üretim Kontrol Sistemi Dosyası (İmalat kontrol el kitabı, organizasyon şeması, görev tanımları, prosedürler, Başlangıç tip deneyleri (Çizelge EK ZA.1, EN 50575 standardı için Ek ZZ.1), Muayene ve deney planı, firma tarafından gerçekleştirilen deney kayıtları, Kalibrasyon planı, deney talimatları ve diğer sistem dokümanlarının listesi)

9.  Ürün/ürünlerin standarda göre beyan değerleri /performans beyanı örneği ( üretici tarafından yapılan son deney kayıtları ile tutarlı)

 

Başvuru dokümanları incelendikten sonra ön inceleme raporu hazırlanarak firmaya varsa eksiklikleri bildirilir. Eksiklik bulunmaması veya tespit edilen eksikliklerin giderilmesi durumunda, başvuran firma ile mutabakat sağlanarak inceleme tarihleri belirlenir ve inceleme gerçekleşir.

İncelemenin tamamlanmasından sonra herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmezse firma belge almaya hak kazanır. İncelemede uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda, uygunsuzluğun giderilmesi için başvuran firmaya süre verilir. Uygunsuzluğun giderilmesi durumunda belgelendirme işlemleri tamamlanır.

Firmalar inceleme öncesinde veya belgelendirme sonrasında sistemlerinde yaptıkları önemli değişiklikleri Teknik Dosya Değişiklik Bildirim Formu ile TSE ye bildirmekle yükümlüdürler. Belgeli kuruluşlarımızın KAPSAM GENİŞLETME talepleri de bu form kullanılarak yapılmalıdır.

CE işareti uygunluk değerlendirme belgelendirmesi ile birlikte TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almak için Kalite Yönetim Sistemi başvuru formlarının da doldurulması gerekmekte olup bu formlar "www.tse.org.tr" adresinden temin edilebilmektedir.

Her türlü sorularınız ve ücretlerimiz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Hizmet Programımız

 

Ürün(ler)/ Kullanım Amacı

Şartnameler

Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemi

Genel Çimentolar

-Portland Çimento

-Portland Kompoze Çimentolar: Portland-curuflu çimento, Portland-silis dumanlı çimento, Portland-puzolanlı

çimento, Portland-uçucu küllü çimento, Portland-pişmiş sisli çimento, Portland-kalkerli çimento, Portland

kompoze çimento

-Yüksek fırın cüruflu çimento

-Puzolanik Çimento

-Kompoze çimentolar

TS EN 197-1 Sistem 1+
Elektrik, kontrol ve bağlantı kabloları (1/3):
Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi uygulamalar için
TSE EN 50575 Sistem 1+

Kapılar, pencereler, kepenkler, panjurlar, büyük kapılar ve ilgili bina donanımı (1/1) :


-Pencereler (ilgili donanımlı veya donanımsız) (yangın / duman kompartımanları ve kaçış güzergâhı üzerinde)

-Kapılar ve Geçitler (ilgili donanımlı veya donanımsız) (yangın /duman kompartımanları ve kaçış güzergâhı üzerinde)

TS EN 16034

TS EN 14351-1+A2 

 

Sistem 1

İnsan teması olmayan kullanım için düşünülmüş su boruları, depoları ve yardımcıları (4/5):


-Vana ve musluklar (‘Yangına dayanım’ düzenlemelerine tabi alanlarda yapının ısıtma/soğutma sistemlerinde kullanmak üzere sağlanan gaz/fuel’in taşıma /dağıtma /depolama tesisatlarında, dış depolama haznesinden veya şebekenin sonuncu basınç düşürme ünitesinden yapının ısıtma /soğutma sistemlerinin girişine kadar)

TS EN 331
TS EN 15069
Sistem 1

İnsan teması olmayan kullanım için düşünülmüş su boruları, depoları ve yardımcıları (4/5):


-Su boruları (‘Yangına dayanım’ düzenlemelerine tabi alanlarda yapının ısıtma/soğutma sistemlerinde kullanmak üzere sağlanan gaz/fuel’in taşıma /dağıtma /depolama tesisatlarında, dış depolama haznesinden veya şebekenin sonuncu basınç düşürme ünitesinden yapının ısıtma /soğutma sistemlerinin girişine kadar)

TS EN 14800 Sistem 1

Agregalar

- Beton, harç ve enjeksiyon için agregalar ve dolgu malzemeleri (Yapılar, yollar ve diğer altyapı işlerinde)

- Bağlı olmayan ve hidrolik bağlı olan karışımlar için (Yol ve diğer altyapı işlerinde)

- Bitümlü karışımlar, yüzeye uygulamaları (Yol ve diğer altyapı işlerinde)

TS 706 EN 12620
TS 1114 EN 13055-1
TS 2717 EN 13139

TS EN 13242

TS EN 13043

TS EN 13055-2

Sistem 2+

Demiryolu balastı (Demiryolu işlerinde)

TS 7043 EN 13450

Sistem 2+

Zırh Taşı (koruma tabakası taşları)

Su yapıları ve diğer altyapı çalışmalarında

TS EN 13383-1

Sistem 2+

Yapı kireçleri, kapsamı:

-Kalsiyum kireçler

-Dolomit kireçler

-Su bazlı kireçler

TS EN 459-1

Sistem 2+

Duvarcılık birimleri - Kategori I (Duvarda, kolonlarda ve bölücü elemanlarda)

Tuğlalar, Kalksiyum-slikat birimler, Bimsden mamul elemanlar, Gazbeton Bloklar, Beton Bloklar,

Doğal taş bloklar

TS EN 771-1

TS EN 771-2

TS EN 771-3

TS EN 771-4

TS EN 771-5

TS EN 771-6

Sistem 2+

Beton Katkı maddeleri

(Beton, harç ve çimento şerbeti için)

TS EN 934-2 
TS EN 934-3 
TS EN 934-4

TS EN 934-5

Sistem 2+

Bitümlü karışımlar

(Yol yapımı ve yüzey uygulamaları için)

Asfalt Betonu ( Aşınma,Binder ve Temel tabakaları) , Çok İnce Asfalt Betonu, Yumuşak Asfalt,

Sıcak Sıkıştırılan Asfalt, Taş Mastik Asfalt, Mastik Asfalt, Poroz Asfalt Geri Kazanım Asfalt

TS EN 13108-1

TS EN 13108-2

TS EN 13108-3

TS EN 13108-4

TS EN 13108-5

TS EN 13108-6

TS EN 13108-7

Sistem 2+

Bitümlü bağlayıcılar

Kaplama Sınıfı bitümler, Katyonik bitümlü emülsiyonlar, Katbek & inceltilmiş bitümler

(Yolların yapımı ve yüzey uygulamaları için)

TS EN 12591
TS EN 13808
TS EN 15322

TS EN 14023

 TS EN 13924

Sistem 2+

Yüzey işlemleri

( yolların yüzey işlemleri için)

TS EN 12273

TS EN 12271

Sistem 2+

Köprü tabliyeleri için, Köprü tabliyesi su geçirmeyen malzemeleri ve kitleri

TS EN 14695

Sitem 2+

Bitümlü Membranlar

Çatılarda su yalıtımı amaçlı olanlar

Rutubet Yalıtım amaçlı (Bodrumlar dahil)

TS EN 13707

TS EN 13969

Sistem 2+

PVC Membranlar

Çatılarda su yalıtımı amaçlı olanlar

Rutubet Yalıtım amaçlı (Bodrumlar dahil)

TS EN 13956

TS EN 13967

Sistem 2+

Beton yapı elemanları için yüzey koruma sistemleri

Tamir Harçları, Yüzey sertleştiriciler

Beton takviye malzemeleri

(Yapılarda ve altyapı işlerindeki diğer kullanımlar için)

TS EN 1504-2

TS EN 1504-3

TS EN 1504-4

TS EN 1504-5

TS EN 1504-6

TS EN 1504-7

Sistem 2+

Fabrika yapımı duvar işlerinde kullanılan harçlar (Duvarda, kolonlarda ve bölücü elemanlarda)

TS EN 998-2

Sistem 2+

Prefabrik bacalar (kat yüksekliğinde elemanlar),

Alev bacası hatları (elemanlar veya bloklar),

Tek duvarlı baca blokları,

Kendi başına duran baca kitleri ve birleşik bacalar (Bacalar için)

TS EN 1856-1

TS EN 1856-2

TS EN 1857

TS EN 1858

TS EN 12446
TS EN 13063-1
TS EN 13063-2
TS EN 13063-3
TS EN 13069
TS EN 13084-5 
TS EN 13084-7 
TS EN 14471
TS EN 1457-1

TS EN 1457-2
TS EN 14989-1
TS EN 14989-2
TS EN 1806

Sistem 2+

Yontulup düzeltilmemiş, kaplama, cilalı veya kaplanmış ahşap esaslı paneller

(İç ve dış uygulamalardaki Yapısal elemanlar için)

TS EN 13986

Sistem 2+

Yapısal metalik kesitler/ profiller

Sıcak haddelenmiş, soğuk şekillendirilmiş veya başka şekilde üretilmiş çeşitli şekillerdeki kesitler /profiller (T, L, H, U, Z, I, kanallar, köşebent, oluk, boru) ,yassı ürünler (tabaka, levha, şerit) çeşitli metal malzemelerden yapılmış, korozyona karşı astarlanarak (kaplanarak) korunmuş yada korunmamış dökme, dövme ve çubuk demirler. (Metal yapılarda veya metal ve beton karma yapılarda kullanılmak üzere)

TS EN 10025-1
TS EN 10210-1
TS EN 10219-1
TS EN 15088

TS EN 10340

TS EN 15048-1

TS EN 10343

TS EN 10088-4

TS EN 10088-5

Sistem 2+

Yapısal metal ürünler ve yardımcı ekipmanları

Yapısal metalden yapılmış inşaat malzemeleri: Makaslar, kirişler, kolonlar, merdivenler, döşeme mertekleri, taşıyıcı direkler ve palplanj (perde) gibi bitmiş metal ürünler. Belirli uygulamalar için tasarlanarak uygun büyüklüklerde kesilmiş parçalar, raylar,  traversler.

Bunlar astarlanarak korozyona karşı korunmuş yada korunmamış olabilir, kaynaklı yada kaynaksız olabilir

TS EN 1090-1

Sistem 2+

Kaynak malzemeleri (Yapısal metal yapı işlerinde kullanmak için)

TS EN 13479

Sistem 2+

Yapısal Metal Bağlantı Elemanları

Metal perçinler, cıvatalar (somunlar ve pullar) ve H. R. Cıvataları (yüksek mukavemetli ön-gerilmeli cıvatalar), başlı çiviler, vidalar, demiryolu sürgüleri (Yapısal metal işlerde kullanmak için)

TS EN 14399-1

Sistem 2+

Prefabrik Yapı Elemanları

Prekast normal/hafif/otoklav havalı beton malzemeleri - Yapısal Kullanım amaçlı (Boru ve tanklar hariç)

TS EN 1168

TS EN 12737

TS EN 12794

TS EN 12843
TS EN 13224
TS EN 13225
TS EN 13693 
TS EN 13747
TS EN 13978-1
TS EN 14843
TS EN 14844
TS EN 14991

TS EN 14992
TS EN 15037-1

TS EN 15037-2

TS EN 15037-3

TS EN 15037-4
TS EN 15050
TS EN 1520 
TS EN 15258

Sistem 2+

Dolaşım tertibatları (1/2): • Araç ve yaya kullanımları için kalıcı olarak monte edilen trafik işaretleri ve trafik kontrol cihazları: trafik ışıkları ve sabit tehlike lambaları (dolaşım alanları için) TS EN 12368                     Sistem 1
Isı yalıtım malzemeleri (2/2): Isı yalıtım malzemeleri (fabrika yapımı malzemeler ve kullanım yerinde şekillendirilmesi amaçlanan malzemeler) (‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi kullanımlar için)

TS EN 13162+A1
TS EN 13163+A1+A2
TS EN 13164+A1
TS EN 13165+A1
TS EN 13166+A1+A2
TS EN 13167+A1
TS EN 13168+A1
TS EN 13169+A1
TS EN 13170+A1
TS EN 13171+A1
TS EN 14063-1+/AC
TS EN 14064-1
TS EN 14303+A1
TS EN 14304+A1
TS EN 14305 +A1
TS EN 14306 +A1
TS EN 14307+A1
TS EN 14308 +A1
TS EN 14309+A1
TS EN 14313 +A1
TS EN 14314+A1
TS EN 14315-1
TS EN 14318-1

TS EN 14319-1
TS EN 14320-1
TS EN 14933
TS EN 14934
TS EN 15732
TS EN 15501
TS EN 16069+A1

                     Sistem 1

Tüm çatı örtüleri, çatı ışıklıkları, çatı pencereleri ve tamamlayıcı malzemeler (2/6):
Fabrikada birleştirilmiş kompozit ve sandviç paneller (Yangına tepki düzenlemelerine tabi olan kullanımlarda)

İç ve dış duvar ve tavan kaplamalarda tamamlayıcı elemanlar (3/5):
Paneller (Yangına tepki düzenlemelerine tabi duvarların ve tavanların iç veya dış kaplaması olarak)
TS EN 14509                      Sistem 1

 

Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulaması Sistemi Nedir? Tıklayınız,

 

 

SİSTEM 3 (Onaylanmış Laboratuvar Hizmetleri)

SİSTEM 3 kapsamında yapılacak Onaylanmış Laboratuvar Hizmetleri için başvurularla ilgili başvuru formları, ücret bilgisi, bu kapsamda başvuruyu alacak laboratuvar ve ilgili kişilerin iletişim bilgisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

/IcerikDetay?ID=676&ParentID=751

 

TSE’nin Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında  Sistem 3 dahil atanmış olduğu tüm kapsama aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=notification.pdf&dir_id=33&ntf_id=258849

 

Direktifler Müdürlüğü- Yapı Malzemeleri Direktifi Sorumlusu

GÜL YİĞİTSOY

Tel: 0 312 416 65 49
Fax:0 312 416 62 82
gyigitsoy@tse.org.tr

 

EN 50575 Başvuruları için ilgili kişi

Ersin GÖK 

0312 416 65 66

egok@tse.org.tr

Eski Siteye Dön