CE İşareti

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

 

 

 

 

 

 

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği (AB) 2016/425

 

KAPSAM:

Onaylanmış Kuruluşumuzun yeni hizmet kapsamı, 31.12.2020 tarihi itibariyle Avrupa Komisyonu Yeni Yaklaşım Onaylanmış ve Atanmış Kuruluşlar (NANDO) web sitesinde yayımlanmıştır. KKD Yönetmeliği güncel hizmet kapsamımız aşağıda dikkatinize sunulmuştur;

TSE HİZMET KAPSAMI VE İLGİLİ HARMONİZE STANDARDLAR

AYAK, BACAK VE KAYMAYA KARŞI KORUYUCU DONANIMLAR

TS EN 50321 Elektriksel yalıtımlı Ayak Giyecekleri – Alçak Gerilim Tesislerinde Çalışmak İçin

TS EN ISO 20345 Emniyet Ayak Giyecekleri

TS EN ISO 20346 Koruyucu Ayak Giyecekleri

TS EN ISO 20347 İş Ayak Giyecekleri                    

TS EN 14404+A1 Diz Çökme Konumunda Çalışma İçin Diz Koruyucular

TS EN 15090 İtfaiyeciler İçin Ayak Giyecekleri

BAŞ KORUYUCU DONANIMLAR

TS EN 397+A1 Endüstriyel Emniyet Baretleri

TS EN 812 Sanayide Darbeye Karşı Kullanılan Başlıklar

EL VE KOL KORUYUCU DONANIMLAR

TS EN 388 Mekanik Risklere Karşı Koruyucu Eldivenler

TS EN 407 Isıl Risklere (Isı ve/veya Ateş) Karşı Koruyucu Eldivenler

TS EN 420 + A1 Koruyucu Eldivenler Genel Özellikleri-Deney Metotları

VÜCUT KORUYUCU DONANIMLAR (GİYSİLER)

TS EN ISO 20471 Yüksek Görülebilirlik Uyarısı Olan Giyecek - Deney Metotları ve Özellikler

TS EN 343+A1/AC Koruyucu Giyecekler – Yağmura Karşı Koruma

TS EN 14605+A1 Vücudun Sadece Bir Kısmına Koruma Sağlayanlar (Tip Pb [3] Ve Tip Pb [4]) Dâhil, Bağlantı Yerleri Sıvı Geçirmez (Tip 3) veya Sprey Geçirmez (Tip 4) Giyecekler İçin Performans Özellikleri

TS EN 14126 +A1 Koruyucu Giyecekler - Patojen Organizmalara Karşı - Performans Özellikleri Ve Deney Metotları

TS EN 13034+A1 Sıvı Kimyasal Maddelere Karşı Sınırlı Koruma Sağlayan Koruyucu Giyecekler İçin Performans Kuralları (Tip 6 Ve Tip Pb [6] Donanımı)

TS EN ISO 13982-1 Hava İle Yayılan Katı Parçacıklara Karşı Tüm Vücuda Koruma Sağlayan Kimyasal Koruyucu Giyecekler İçin Performans Kuralları (Tip 5 Giyecek)

GÖZ VE YÜZ KORUYUCULAR

TS 5560 EN 166 Kişisel Göz Koruması - Özellikler

SOLUNUM SİSTEMİNİ KORUYUCU DONANIMLAR

TS EN 149+A1 Parçacıklara Karşı Koruma Amaçlı Filtreli Yarım Maskeler - Özellikler, Deneyler Ve İşaretleme

 

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM YÖNETMELİĞİ (01 MAYIS 2019 Tarihli ve 30761 sayılı Resmi Gazete)  

 

Yeni Regülasyon (AB) 2016/425, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği olarak 01 MAYIS 2019 Tarihli ve 30761 sayılı Resmi Gazete ile Ülkemizde yürürlüğe girmiştir. 

Enstitümüz, 1783 onaylanmış kuruluş numarası ile atanarak Web sitesinde yer alan kapsamı ile Avrupa Birliği Onaylanmış Kuruluşlar (NANDO) listesinde yerini almıştır.

1. KKD BELGELENDİRMESİ (CE)

ModÜl B - AB Tip İncelemesi (Yönetmelik Ek-5):

AB Tip İncelemesi, bir uygunluk değerlendirme işleminin, bir onaylanmış kuruluşun KKD’nin teknik tasarımını incelediği ve bu tasarımın bu Yönetmeliğin ilgili kurallarına uygun olduğunu doğruladığı ve tasdik ettiği bölümüdür.

 AB Tip İncelemesi, teknik dosyanın incelenmesi suretiyle KKD’nin teknik tasarımının yeterliliğinin değerlendirilmesi ile üretilmesi hedeflenen KKD’nin bitmiş hâlini (üretim tipini) temsil eden numunenin incelenmesini içerir.

Modül C2 - Üretimin Dâhilî Kontrolü Ve Ürünün Rastgele Aralıklarla Denetimli Muayenesine Dayalı Tipe Uygunluk (Yönetmelik Ek-7)

Üretimin dâhilî kontrolü ve ürünün rastgele aralıklarla denetimli muayenesine dayalı tipe uygunluk, bir uygunluk değerlendirme işleminin, imalatçının, ikinci, üçüncü, 5.2 nci ve altıncı maddelerde sayılan yükümlülükleri yerine getirdiği ve dördüncü madde hükümleri kapsamında KKD’nin AB Tip İnceleme Belgesinde tarif edilen tipe ve bu Yönetmeliğin ilgili kurallarına uygunluğunu kendi sorumluluğu çerçevesinde sağladığı ve beyan ettiği bölümüdür.

Modül D - Üretim Sürecinin Kalite Güvencesine Dayalı Tipe Uygunluk (Yönetmelik Ek-8)

Üretim sürecinin kalite güvencesine dayalı tipe uygunluk, bir uygunluk değerlendirme işleminin, imalatçının, ikinci, beşinci ve altıncı maddelerde sayılan yükümlülükleri yerine getirdiği ve KKD’lerinin AB Tip İnceleme Belgesinde tanımlanan tipe ve bu Yönetmelikteki ilgili kurallara uygunluğunu kendi sorumluluğu çerçevesinde sağladığı ve beyan ettiği bölümüdür.

2. KKD BELGELENDİRME BAŞVURU DOKÜMANLARI

Kategori II Ürünler için ( Modül B ) AB Tip İnceleme Belgesi İşlemleri (Ek-5)

Uygunluk Değerlendirme Başvuruları online olarak yapılmaktadır. Online başvurular için tıklayınız.

Başvuru eklerinin online olarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Başvuru Ekleri

I- Sözleşme (2 nüsha imzlanıp başvuru dokümanları ile bilirkte sunulacaktır)

II- Bilgi Formu / Information Form

III- Başvuru avansının yatırıldığını gösteren belge 

IV- Teknik Dosya/Technical File (yönetmelik-ek-3)

1-Ürün Tanımı /kullanım amacı/Description of Products

2-Etiket Örnekleri/Samples of Label

3-Kullanım Kılavuzu/Consumer Infomation Notice

4-Organizasyon Şeması/Organisation Chart

5-Üretim Prosesi/Manufacturing Prosess

6-Tedarikçi Listesi/List of Suppliers

7-Muayene ve Deney Raporları/Test Reports

8-Uygunluk Değerlendirme Raporları/Conformity Assessment Reports

9-Uygunluk Beyanı/Declaration of Conformity

10-Risk Değerlendirmesi/Risk assessment

11-Ürüne Ait Teknik Resimler,Fotoğraflar ,Çizimler / Technical drawings of the product

12-iç denetim dokümanları (modül C) / Internal control documents

V- Üretilmesi hedeflenen KKD’yi temsil eden numuneler. Onaylanmış kuruluş, test programı için gerekli olması hâlinde, ilave numuneler talep edebilir. Her biri, bir bireye uyması için uyarlanabilen ve seri olarak imal edilen KKD için farklı kullanıcıları kapsayan aralıkta KKD’leri temsil eden numuneler ile özel olarak tek bir kullanıcıya uyacak şekilde tek bir birim olarak imal edilen KKD için temel model sağlanır.

VI- Teknik Dosya Değişiklik Bildirim Formu (Değişiklikleri Bildirmek İçin) /Technical File Amendment Form (to inform the revisions) Tip İnceleme Belgesi İşlemleri

 

Modül C2 İnceleme İşlemleri

Modül D İnceleme/Belgelendirme İşlemleri

Modül B+C2/B+D İnceleme/Belgelendirme İşlemleri

 

3. YENİ KKD YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİKLER

Yeni Yönetmeliğin getirdiği değişiklikler hakkında bilgilere aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

REGÜLASYON DEĞİŞİKLİKLERİ

KKD AB Tip İnceleme Belgesi Geçiş Müracaat Formu

4. Türk standartları Enstitüsü Onaylanmış Kuruluş kapsamına(NANDO) aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

NANDO

5.Risk değerlendirme için rehber dokümana aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Risk analizi rehberi

 

HİZMET PROGRAMI

 

Direktif Sorumlusu;

Ahmet ÇEKİRGE   

E-posta: aycekirge@tse.org.tr

Tel:  0312 416 6444

Fax: 0312 416 6282 

 

 


Dökümanlar (6)

Eski Siteye Dön