CE İşareti

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ( 2014/68/AB )


Kapsamımız:

MODÜL B - AB Tip İncelemesi-Üretim Tipi

MODÜL B - AB Tip İncelmesi-  Tasarım Tipi

MODÜL D ve MODÜL D1 - Üretim Kalite Güvencesi

MODÜL E ve MODÜL E1 - Ürün Kalite Güvencesi

MODÜL H - Tam Kalite Güvencesi

MODÜL H1 - Tasarım İncelemesi ve Son Değerlendirmenin Özel Gözetimi ile Tam Kalite Güvencesi

Ek 1 Madde 3.1.3 Sabit Bağlantı Yapan Personelin Onayı

EK 1 Madde 3.1.3 Tahribatsız Muayene Yapan Personelin Onayı

Basınçlı Ekipmanlarda CE İşareti Uygunluk Değerlendirme İşlemleri:

Aşağıdaki listede verilen dokümanların Enstitümüze gönderilmesi ile Başvuru yapılmış olur. Başvuru dokümanları incelendikten sonra dokümanlarda herhangi bir eksiklik bulunmazsa takip eden hafta içinde Başvuran firma ile mutabakat sağlanarak inceleme tarihleri belirlenir ve inceleme gerçekleşir. İncelemenin tamamlanmasından sonra herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmezse firma belge almaya hak kazanır. Belgelendirme işlemleri eksiklik veya uygunsuzluk olmaması durumunda yaklaşık 1 haftada tamamlanmaktadır.

 Firmalar sistemlerinde yaptıkları önemli değişiklikleri "Teknik Dosya Değişiklik Bildirim Formu" ile TSE ye bildirmekle yükümlüdürler.

Uygunluk Değerlendirme Başvuruları online olarak yapılmaktadır. Online başvurular için tıklayınız.

Başvuru eklerinin online olarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Başvuru Ekleri

1- Sözleşme (2 nüsha imzlanıp başvuru dokümanları ile bilirkte sunulacaktır)

2- Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği Başvuru Bilgi Formu

3- Başvuru Sahibi Kuruluşun Unvanını, Yasal Statüsünü ve Temsil ve İlzam Yetkisi Olan Yöneticilerini Belirten Ticaret Sicil Gazetesi'nin Kopyası, Yurt Dışı Kuruluşlarda İse Muadili Yasal Bir Belge (ASLI / NOTER TASDİKLİ)

4- Başvuru Sahibi Kuruluş Yetkililerinin Tasdikli İmza Sirküleri (ASLI / NOTER TASDİKLİ)

5- Başvuru Sahibi Kuruluş İle Üretim Yeri Sahibi Kuruluş Farklı İse Aralarındaki Anlaşmayı Gösteren Tasdikli Belge

6- Marka Tescil Belgesi Fotokopisi (Belgede Marka İsmi Geçmesi Talep Ediliyorsa ilgili markaya ait marka tescil belgesi)

7- Başvuru Avansının Yattığını Gösteren Belge

8- Kalite Sistem Dosyası (Kalite Sistem Dosyası Asgari Şu Dokümanları İçermelidir; Kalite El Kitabı, Prosedürler, Deney Talimatları ve Formları Listesi, AB Tip İnceleme Belgesi (Varsa)

9- Teknik Dosya

Teknik Dosya Asgari Aşağıdaki Dokümanları İçermelidir:

9.1 - Firma Tanıtımı (İmalatçının Adı ve Adresi, Eğer Başvuru Yetkili Temsilci Tarafından Yapılıyor İse, Yetkili Temsilcinin de Adı ve Adresi),

9.2 - Basınçlı Ekipmanın Tam Tanımı, Kategorisi, Sınıfı (Grup1-Grup 2)

9.3 - Basınçlı Ekipmanın Kavramsal Tasarım Ve İmalat Çizimleri, Parçaların, Alt Parçaların, Devrelerin vb. Şemaları

9.4 - Basınçlı Ekipmanın Mekanik Mukavemet Hesapları

9.5 - Muayene ve Deney Raporları (Varsa)

9.6 - Basınçlı Ekipmanın Teknik Özellikleri

9.7 - Basınçlı Ekipmanın Kullanma ve Montaj Kılavuzu

9.8 - Basınçlı Ekipmanın Montaj ve Bakım Talimatları

9.9 - CE İşaretli Basınç ve Emniyet Aksesuarlarının AB Uygunluk Beyanları (Varsa)

9.10 - CE İşaretli Ürünlerin Kullanma / Bakım / Montaj Kılavuzları (Varsa)

9.11 - Kalite Yönetim Sistemi Belgesi - ISO 9001 (Varsa)

9.12 - AB Uygunluk Beyanı

9.13 - Sabit Bağlantı İşlemleri İle İlgili Kayıtlar Ve Onaylar (Kaynak Prosedürleri - WPS) (Varsa)

9.14 - Tahribatsız Muayene İle İlgili Muayene Ve Deney Kayıtlar (Varsa)

9.15- Personele Ait Belgeler (Sabit Bağlantı Yapan Personelin (Kaynakçı) Ve Tahribatsız Muayene Personeli Onayları) (Varsa)

9.16 - Tamamen veya Kısmen Uygulanmış Standardların Listesi

9.17 - Standardların Uygulanmadığı Durumlarda, Yönetmeliğin Temel Gerekleri Nasıl Karşılandığı

9.18- Risk Analizi

9.19- Başvurunun başka herhangi bir onaylanmış kuruluş kanalı ile yapılmadığına dair yazılı bir beyan

 CE işareti uygunluk değerlendirme belgelendirmesi ile birlikte TS EN ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almak için Kalite Yönetim Sistemi başvuru formlarının da doldurulması gerekmekte olup bu formlar "www.tse.org.tr" adresinden temin edilebilmektedir.

Sorularınız ve ücretlerimiz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

HİZMET PROGRAMI


Basınçlı Ekipmanlar Direktifi Uzmanı

Fatih Kaya

Tel: 90 - 312 416 65 68

Faks: 90 - 312 416 62 82

fkaya@tse.org.tr

Eski Siteye Dön