CE İşareti

Ölçü Aletleri Yönetmeliği

Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB)

Kapsamımız;.
 

Ürün Grubu

Modül

MID MI-001 Su Sayaçları

MID MI-002 Gaz Sayaçları ve Hacim Dönüştürme Cihazları

MID MI-003 Aktif Elektrik Enerji Sayaçları

MID MI-004 Termal Enerji Sayaçları

MID MI-005 Su Dışındaki Sıvıların Miktarlarının Süreklive Dinamik Ölçümü için Ölçme Sistemleri 

Modül B: AB Tip İncelemesi

Modül D: Üretim Kalite Güvencesi

Modül F: Ürün Kalite Doğrulaması

Modül H1: Tam Kalite Güvencesi

 


CE İşareti Uygunluk Değerlendirme İşlemleri:


Aşağıdaki listede verilen dokümanların Enstitümüze gönderilmesi ile Başvuru yapılmış olur. Başvuru dokümanları incelendikten sonra dokümanlarda herhangi bir eksiklik bulunmazsa takip eden hafta içinde Başvuran firma ile mutabakat sağlanarak inceleme tarihleri belirlenir ve inceleme gerçekleşir. İncelemenin tamamlanmasından sonra herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmezse firma belge almaya hak kazanır. 

Firmalar sistemlerinde yaptıkları önemli değişiklikleri "Teknik Dosya Değişiklik Bildirim Formu" ile TSE ye bildirmekle yükümlüdürler.

Uygunluk Değerlendirme Başvuruları online olarak yapılmaktadır. Online başvurular için tıklayınız.

Başvuru eklerinin online olarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Başvuru Ekleri

1- Sözleşme (2 nüsha imzlanıp başvuru dokümanları ile bilirkte sunulacaktır)

2- Başvuru Bilgi Formu

 3- Başvuru Sahibi Kuruluşun Unvanını, Yasal Statüsünü ve Temsil ve İlzam Yetkisi Olan Yöneticilerini Belirten Ticaret Sicil Gazetesi'nin Kopyası, Yurt Dışı Kuruluşlarda İse Muadili Yasal Bir Belge

4- Başvuru Sahibi Kuruluş Yetkililerinin Tasdikli İmza Sirküleri

5- Başvuru Sahibi Kuruluş İle Üretim Yeri Sahibi Kuruluş Farklı İse Aralarındaki Anlaşmayı Gösteren Tasdikli Belge

 6- Marka Tescil Belgesi Fotokopisi

 7- Başvuru Avansının Yattığını Gösteren Belge

 8- Kalite Sistem Dosyası

 (Kalite Sistem Dosyası Asgari Şu Dokümanları İçermelidir; Kalite El Kitabı, Prosedürler, Deney Talimatları ve Formları Listesi, AB Tip İnceleme Belgesi (Varsa), AB Tasarım İnceleme Belgesi (Varsa)),

 9- Teknik Dosya Teknik Dosya Asgari Aşağıdaki Dokümanları İçermelidir:

 9.1 Teknik dokümantasyon, bir ölçü aletinin tasarım, üretim ve çalışmasını anlaşılır ve bu Yönetmeliğin gereklerine uygunluğunun değerlendirilmesini sağlayacak şekilde düzenlenmelidir.

 9.2 Teknik dokümantasyon, aşağıdaki hususları sağlayacak şekilde yeterince detaylandırılmak zorundadır.

 9.2 1. Ölçü aletinin genel tanımı,

9.2.2 Ölçü Aletinin Metrolojik karakteristikleri,

 9.2.3. Ölçü aletinin doğruluğu,

 9.2.4. Uygun yöntemler kullanılarak doğru ayarlandığında üretilen ölçü aletlerinin metrolojik performansının yeniden üretilebilirliği,

 9.2.5. Tasarım ve imalat çizimleri, bileşenler, alt montaj cihazları ve elektrik devreleri gibi unsurların planları,

9.2.6. Uygun üretimi sağlamak için imalat prosedürleri,

 9.2.7. Uygulanabildiği durumlarda, elektronik cihazların özelliklerini ve çalışmasını açıklamak üzere; çizim, diyagram, mantık akış diyagramı ve genel yazılım bilgilerini içeren tanımı,

9.2.8. Ölçü aletinin çalışmasını da içeren, (9.2.3), (9.2.4) ve  (9.2.7) bentlerinin anlaşılması için gerekli tanımlamaları ve açıklamaları,

9.2.9. Tamamen veya kısmen uygulanan standard ve/veya norm dokümanların listesi,

 9.2.10. Kullanılan harmonize standard(lar) ve/veya norm dokümanlar, bunların uygulanmadığı durumlarda, temel gereklerinin karşılanması için benimsenen çözümler,

 9.2.11. Tasarım hesaplamaları ve muayenelerinin sonuçları,

9.2.12. Gerekmesi halinde tip ve/veya ölçü aletlerinin nominal çalışma şartları ve belirlenmiş çevresel bozukluklar altında bu Yönetmeliğin gerekleri ile gaz, su, ısı ve su haricindeki sıvı sayaçlarının dayanıklılık özelliklerini karşıladığını gösteren test sonuçları,

9.2.13. Ölçü aletleri ile ilgili AT tip inceleme sertifikaları ya da AT tasarım inceleme sertifikaları.

9.2.14. İmalatçı tarafından belirlenmiş olan mühürlerin ve işaretlerin yerleri,

 9.2.15. Gerekmesi halinde ölçü aletinin ara birimlere ve alt montaj cihazlarına uygunluk şartlarının gösterilmesi,

 9.2.16. Ölçü aletinin farklı yönlerden fotoğrafı,

9.2.17. Ölçü aletini meydana getiren parçaların patlatılmış şemaları ve ölçü aletini meydana getiren önemli parçaların listesi,


9.3 Başvurunun başka herhangi bir onaylanmış kuruluş kanalı ile yapılmadığına dair yazılı bir beyan CE işareti uygunluk değerlendirme belgelendirmesi ile birlikte TS EN ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almak için Kalite Yönetim Sistemi başvuru formlarının da doldurulması gerekmekte olup bu formlar "www.tse.org.tr" adresinden temin edilebilmektedir.

 Sorularınız ve ücretlerimiz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

HİZMET PROGRAMIMIZ


Ölçü Aletleri Direktif Sorumlusu

Eren Karaarslan

efkaraarslan@tse.org.tr

Tel: 90 - 312 416 65 66
Fax: 90 - 312 416 62 82

 


Dökümanlar (3)

Eski Siteye Dön