CE İşareti

ATEX Yönetmeliği

MUHTEMEL PATLAYICI ORTAMDA KULLANILAN TEÇHİZAT VE

KORUYUCU SİSTEMLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (2014/34/AB)

ATEX

Kapsamımız / Our Scope:


- İç Üretim Kontrolü Teknik Dosya kabülü

-Modül B, AB Tip İncelemesi, EK III

- Modül E: Ürün kalite güvencesini esas alan tipe uygunluk, EK VII

- Modül D: İmalat sürecinin kalite güvencesini esas alan tipe uygunluğu, EK IV

- Modül G: Birim doğrulamasını esas alan uygunluk, Ek IX

- Modül F: Ürün doğrulamayı esas alan tipe uygunluk EK V

- Modül C1: Denetimli ürün deneyi ve üretimin dahili kontrolünü esas alan tipe uygunluk, EK VI

 

CE Uygunluk Değerlendirme İşlemleri:

Aşağıdaki listede verilen dokümanların Enstitümüze gönderilmesi ile Başvuru yapılmış olur.

Firmalar sistemlerinde yaptıkları önemli değişiklikleri "Teknik Dosya Değişiklik Bildirim Formu" ile TSE ye bildirmekle yükümlüdürler.

Uygunluk Değerlendirme Başvuruları online olarak yapılmaktadır. Online başvurular için tıklayınız.

Başvuru eklerinin online olarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Başvuru Ekleri

 

1- Sözleşme (2 nüsha imzalanıp başvuru dokümanları ile bilirkte sunulacaktır)

2- Bilgi Formu,

3- Başvuru Sahibi Kuruluşun Unvanını, Yasal Statüsünü ve Temsil ve İlzam Yetkisi Olan Yöneticilerini Belirten Ticaret Sicil Gazetesi'nin Kopyası, Yurt Dışı Kuruluşlarda İse Muadili Yasal Bir Belge

4- Başvuru Sahibi Kuruluş Yetkililerinin Tasdikli İmza Sirküleri

5- Başvuru Sahibi Kuruluş İle Üretim Yeri Sahibi Kuruluş Farklı İse Aralarındaki Anlaşmayı Gösteren Tasdikli Belge

6- Marka Tescil Belgesi Fotokopisi

7- Başvuru Avansının Yattığını Gösteren Belge

8- Teknik Dosya, (Teknik Dosya İstenilen Belgelendirme Hizmeti Doğrultusunda Asgari Aşağıdaki Dokümanları İçermelidir.)

Teknik dosya, bu aşağıda belirtilen içerik sıralamasına uygun olacak bir şekilde ayraçla sınıflandırılmış olarak hazırlanır.

 

Modül B AB Tip İnceleme Belgelendirme başvurusu için;

Not: Teknik dosya 2 nüsha olarak hazırlanmalıdır. Belgelendirme süreci tamamlandıktan sonra teknik dosyanın bir tanesi üretici firmaya onaylı olarak teslim edilecektir.

 

ATEX Teknik Dosya Kılavuzuna(sayfanın altında bulunabilir) uygun olarak teknik dosyanızı hazılayınız.

 

Modül E

Grup I Kategori M2 ve Grup II Kategori 2 kapsamında AB Tip İnceleme Belgesine sahip olunan içten yanmalı motorlar ve elektrikli teçhizatlar için;

Kalite güvence sistemi, bu Yönetmeliği uygulanabilir gerekleriyle ve AB tip inceleme sertifikasında tanımlanan tip ile ürünün uygunluğunu sağlamalıdır. 

Üretici tarafından yerine getirilen tüm konular, gerekler ve hükümler; yazılı ilkeler,  prosedürler ve talimatlar biçiminde sistematik ve düzenli bir şekilde dosyalanmalıdır. Kalite güvence sistemi dosyası; kalite güvence programlarının, planlarının, kitapçıklarının ve kayıtlarının tam bir yorumuna izin vermelidir.

Bu dosya, özellikle aşağıdakilerin uygun tanımlarını içermelidir.

Modül E başvuru dosyasında

 

Başvuru Dokümanları

 

1- Üretici ile ilgili bilgiler

·         Üreticinin adı ve adresi

·         Üretim yeri adresi

·         Tescilli Markası

a)Ürünün kalitesine ilişkin olarak yönetimin kalite güvence hedefleri ve organizasyonun yapısı,  yükümlülükleri ve yetkisi,

2- Kalite El Kitabı

 3-Organizasyon Şeması

4-Kalite politikası ve (varsa)ISO 9001 sertifikası

b) İmalat sonrasında yapılacak incelemeler ve deneyleri,

5-Muayene ve Deney Planı

6- Uygulanan koruma tiplerinin kalite planları

Örneğin; TS EN ISO/IEC 80079-34 standardı Ek A da belirtilen içeriğe ve EN 60079-0 madde 27 ve 28’ e uygun.

c) İlgili personel hakkında muayene (denetim) raporları, deney bilgileri, kalibrasyon bilgileri, yeterlilik raporları gibi kalite güvence kayıtları vb.,

7-Görev Tanımları (ATEX Yönetemliğinden sorumlu kişi ve Yönetim Temsilci görev tanımlarınıda içeren)

 8-Prosedürler

-Firma tarafından gerçekleştirilen deney kayıtları,

9-Kalibrasyon planı, deney talimatları ve diğer sistem dokümanlarının listesi

ç) Kalite güvence sisteminin etkili çalışmasını sağlayan izleme vasıtaları.

10-

 

11- AB Uygunluk beyan örneği

2014/34/AB ATEX Yönetmeliği EK 10 içeriğine uygun olarak hazırlanmış uygunluk beyanı şablonu (Beyanda yer alması gerken Onaylanmış kuruluş bilgileri şablonda boş olarak bırakılmalıdır. Sertifkason süreçleri tamamlandıktan sonra sertifika tarihinden sonraki bir tarihli oluşturulup yetkili kişi tarafından imzalanmalıdır.)

 

12- AB tip inceleme sertifikasının bir sureti ve onaylanan tipin teknik dosyası.

Ayrıca Kalite Yönetmim Sisteminde aşağıdaki taahütler bulunmalıdır.

1-      Teknik dosyanın muhafaza edileceğini garanti altına alan yazılı düzenleme

2-Kalite sisteminde yapılması düşünülen değişiklikler hakkında bilgi vereceğini garanti altına alan yazılı düzenleme

 

TS ISO/IEC EN 80079-34 standardının gerekleri kalite sisteminde yerine getirilmelidir.

Modül D İmalat  Kalite Güvence Modülü Belgelendirmesi için;

Grup I Kategori M1 ve Grup II Kategori 1 kapsamında  AB Tip İnceleme Belgesine sahip olunan teçhizat için;

 

Kalite güvence sistemi, bu Yönetmeliği uygulanabilir gerekleriyle ve AB tip inceleme sertifikasında tanımlanan tip ile ürünün uygunluğunu sağlamalıdır. 

Üretici tarafından yerine getirilen tüm konular, gerekler ve hükümler; yazılı ilkeler,  prosedürler ve talimatlar biçiminde sistematik ve düzenli bir şekilde dosyalanmalıdır. Kalite güvence sistemi dosyası; kalite güvence programlarının, planlarının, kitapçıklarının ve kayıtlarının tam bir yorumuna izin vermelidir.

Bu dosya, özellikle aşağıdakilerin uygun tanımlarını içermelidir.

Modül E başvuru dosyasında

 

Başvuru Dokümanları

 

1- Üretici ile ilgili bilgiler

·         Üreticinin adı ve adresi

·         Üretim yeri adresi

·         Tescilli Markası

a)Ürünün kalitesine ilişkin olarak yönetimin kalite güvence hedefleri ve organizasyonun yapısı,  yükümlülükleri ve yetkisi,

2- Kalite El Kitabı

 3-Organizasyon Şeması

4-Kalite politikası ve (varsa)ISO 9001 sertifikası

b) İmalat öncesinde, sonrasında ve imalat boyunca yapılacak muayene, deney ve bunların uygulanma sıklığı,

5-Muayene ve Deney Planı

6- Uygulanan koruma tiplerinin kalite planları

Örneğin; TS EN ISO/IEC 80079-34 standardı Ek A da belirtilen içeriğe ve EN 60079-0 madde 27 ve 28’ e uygun.

c) İlgili personel hakkında muayene (denetim) raporları, deney bilgileri, kalibrasyon bilgileri, yeterlilik raporları gibi kalite güvence kayıtları vb.,

7-Görev Tanımları (ATEX Yönetemliğinden sorumlu kişi ve Yönetim Temsilci görev tanımlarınıda içeren)

 8-Prosedürler

-Firma tarafından gerçekleştirilen deney kayıtları,

9-Kalibrasyon planı, deney talimatları ve diğer sistem dokümanlarının listesi

ç) Kalite güvence sisteminin etkili çalışmasını sağlayan izleme vasıtaları.

10-

 

11- AB Uygunluk beyan örneği

2014/34/AB ATEX Yönetmeliği EK 10 içeriğine uygun olarak hazırlanmış uygunluk beyanı şablonu (Beyanda yer alması gerken Onaylanmış kuruluş bilgileri şablonda boş olarak bırakılmalıdır. Sertifkason süreçleri tamamlandıktan sonra sertifika tarihinden sonraki bir tarihli oluşturulup yetkili kişi tarafından imzalanmalıdır.)

 

12- AB tip inceleme sertifikasının bir sureti ve onaylanan tipin teknik dosyası.

Ayrıca Kalite Yönetmim Sisteminde aşağıdaki taahütler bulunmalıdır.

1-      Teknik dosyanın muhafaza edileceğini garanti altına alan yazılı düzenleme

2-Kalite sisteminde yapılması düşünülen değişiklikler hakkında bilgi vereceğini garanti altına alan yazılı düzenleme

 

TS ISO/IEC EN 80079-34 standardının gerekleri kalite sisteminde yerine getirilmelidir.

 

Modül G (Birim Doğrulama), Modül F (Ürün Doğrulama) ve Modül C1( Denetimli ürün deneyi ve üretimin dahili kontrolünü esas alan tipe uygunluk) kapsamında başvuru yapmak için aşağıdaki iletişim adresinden bilgi alınız.

CE işaretlemesi ile ilgili her türlü sorularınız ve ücretlerimiz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

HİZMET PROGRAMI


İletişim:

Ecem Gülden- Merve Özyüksel

TSE Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA

Tel: 90 - 312 416  63 86 - 416 67 18
Faks: 90 - 312 416 62 82

ie_hgulden@tse.org.tr; ie_mozyuksel@tse.org.tr; ce@tse.org.tr


Dökümanlar (3)

Eski Siteye Dön