Standart Satış ve Enformasyon

Enformasyon Hizmetleri

Enformasyon Hizmetleri

Standard ve standardizasyon ile ilgili konularda sanayicilere, araştırmacılara ve üçüncü şahıslara aşağıdaki alanlarda teknik enformasyon hizmetleri verilmektedir.

Perinorm Aboneliği Distribütörlüğü Teknik Enformasyon Hizmetleri:

PERINORM Aboneliği ISO, IEC gibi Uluslararası Standardlar, CEN/CENELEC tarafından yayınlanan Avrupa Topluluğu Standartları (EN) ve Direktifleri gibi bölgesel standartlar, Almanya (DIN), Amerika Birleşik Devletleri (ASTM, IEEE, UL, ANSI, ASME, SAE vb.), Avusturalya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Fransa (NF), Hollanda, İngiltere (BSI), İspanya, İsviçre, Japonya (JISC), Norveç (NSF), Polonya (PKN) ve Türkiye (TS)'de uygulamadaki bütün ulusal Standardlar, Standard tasarıları ve teknik regülasyonlar hakkında bibliyografik bilgiler aylık olarak güncellenen Perinorm programı üzerinde yapılan araştırmayla çok kısa sürede bilgilere ulaşabilecekleri ve değişikliklerin e-posta ile bildirildiği bir programa Perinorm distribütörlüğü hizmeti verilmektedir.

Diğer Enformasyon Hizmetleri


Türkiye'nin, Standard, Teknik Regülasyon ve ilgili konulardaki tek çözüm noktası

Yabancı standardlar
Uluslararası ve bölgesel standardlar
Teknik regülasyonlar  

TSE Standard Enformasyon Merkezi

Türk Standardları Enstitüsü Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı Doküman Satış ve Enformasyon Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Enformasyon Merkezi, kamu, özel sektör, üniversiteler vb. kesimlerden standard ve standardizasyon ile ilgili her türlü konuda gelen enformasyon taleplerini karşılamakta, ayrıca Türkiye'nin de imzalamış olduğu GATT (WTO-World Trade Organization) uluslararası ticaret anlaşması çerçevesinde, standardlar ve standardizasyon konularında ve Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu ISO'nun tam üyesi ve Türkiyede bilgi vermeye yetkili tek kurum olarak da görev yapmaktadır.

Enformasyon Hizmetleri, abone firmaların konularıyla ilgili standard ve teknik dokümanlara ait bibliyografik bilgileri (Doküman No, başlık, tarih vb.) içermekte olup, sözü edilen dokümanların tam metinleri Doküman Satış ve Enformasyon Müdürlüğü'nden ücreti karşılığında temin edilebilmektedir.

TS EN ISO 9001 Kalite Sistemi uygulamalarında, Dokümantasyon Şartları maddesi çerçevesinde, her aşamada kullanılan dokümanların güncel olması gerektiği göz önüne alındığında, TSE Enformasyon Merkezi tarafından sağlanan hizmetlerin firmanız için önemi daha net ortaya çıkmaktadır.  

TSE, Enformasyon kapsamında ayrıca aşağıdaki hizmetleri vermektedir:

Standard Araştırması

Talep sahibinin belirlediği konularda standardların ve/veya diğer teknik dokümanların araştırılarak raporların hazırlanmasını kapsayan bu hizmette, telefon ile gelen başvurulara anında cevap verilebildiği gibi, araştırılması zaman alacak olan taleplerde standard veya teknik doküman listelerinin fax veya mektup ile temini de sağlanmaktadır.

Konu Aboneliği Servisi(ICS)

TSE Standard Enformasyon Merkezi, abonelerine ilgi alanlarındaki konularda bugüne kadar yayınlanan tüm geçerli yabancı standard ve teknik regülasyonların listelerini sağlamakta, buna ilaveten aylık olarak güncellenen bilgi kaynakları ile, abone firmanın konusu ile ilgili olarak her ay yeni yayınlanan, revizyona/tadile uğrayan veya iptal edilen dokümanların listelerini temin ederek, abonenin yeni gelişmelerden haberdar olmasına ve dokümanlarının güncel kalmasına yardımcı olmaktadır. (ICS Kodu-Uluslararası Standard Sınıflandırma Kodu) Konu aboneliğinde; firmanıza önce seçmiş olduğunuz konulara ait bugüne kadar yayınlanan bütün doküman ve/veya standardların listesini içeren bir rapor gönderilecek, daha sonra her ay bu alanda meydana gelen değişiklikleri ve yenilikleri içeren standard ve dokümanların isim, numara, tarih vb. bilgiler iletilecektir.

Teknik Komitelerin iş prorogramı https://intweb.tse.org.tr/Standard/Versiyon/IsProgrami.aspx

Bilgilendirme ve Sorularınız için;
Tel: +903124166273
Fax: +903124166610
e-posta: dokumansatis@tse.org.tr
 


Dökümanlar (1)

Eski Siteye Dön