Standart Satış ve Enformasyon

Enformasyon Hizmetleri

Enformasyon Hizmetleri

Standard ve standardizasyon ile ilgili konularda sanayicilere, araştırmacılara ve üçüncü şahıslara aşağıdaki alanlarda teknik enformasyon hizmetleri verilmektedir.

Perinorm Aboneliği Distribütörlüğü Teknik Enformasyon Hizmetleri:

PERINORM Aboneliği ISO, IEC gibi Uluslararası Standardlar, CEN/CENELEC tarafından yayınlanan Avrupa Topluluğu Standartları (EN) ve Direktifleri gibi bölgesel standartlar, Almanya (DIN), Amerika Birleşik Devletleri (ASTM, IEEE, UL, ANSI, ASME, SAE vb.), Avusturalya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Fransa (NF), Hollanda, İngiltere (BSI), İspanya, İsviçre, Japonya (JISC), Norveç (NSF), Polonya (PKN) ve Türkiye (TS)'de uygulamadaki bütün ulusal Standardlar, Standard tasarıları ve teknik regülasyonlar hakkında bibliyografik bilgiler aylık olarak güncellenen Perinorm programı üzerinde yapılan araştırmayla çok kısa sürede bilgilere ulaşabilecekleri ve değişikliklerin e-posta ile bildirildiği bir programa Perinorm distribütörlüğü hizmeti verilmektedir.

Diğer Enformasyon Hizmetleri


Türkiye'nin, Standard, Teknik Regülasyon ve ilgili konulardaki tek çözüm noktası

Yabancı standardlar
Uluslararası ve bölgesel standardlar
Teknik regülasyonlar  

TSE Standard Enformasyon Merkezi

Türk Standardları Enstitüsü Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı Doküman Satış ve Enformasyon Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Enformasyon Merkezi, kamu, özel sektör, üniversiteler vb. kesimlerden standard ve standardizasyon ile ilgili her türlü konuda gelen enformasyon taleplerini karşılamakta, ayrıca Türkiye'nin de imzalamış olduğu GATT (WTO-World Trade Organization) uluslararası ticaret anlaşması çerçevesinde, standardlar ve standardizasyon konularında ve Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu ISO'nun tam üyesi ve Türkiyede bilgi vermeye yetkili tek kurum olarak da görev yapmaktadır.

Enformasyon Hizmetleri, abone firmaların konularıyla ilgili standard ve teknik dokümanlara ait bibliyografik bilgileri (Doküman No, başlık, tarih vb.) içermekte olup, sözü edilen dokümanların tam metinleri Doküman Satış ve Enformasyon Müdürlüğü'nden ücreti karşılığında temin edilebilmektedir.

TS EN ISO 9001 Kalite Sistemi uygulamalarında, Dokümantasyon Şartları maddesi çerçevesinde, her aşamada kullanılan dokümanların güncel olması gerektiği göz önüne alındığında, TSE Enformasyon Merkezi tarafından sağlanan hizmetlerin firmanız için önemi daha net ortaya çıkmaktadır.  

TSE, Enformasyon kapsamında ayrıca aşağıdaki hizmetleri vermektedir:

Standard Araştırması

Talep sahibinin belirlediği konularda standardların ve/veya diğer teknik dokümanların araştırılarak raporların hazırlanmasını kapsayan bu hizmette, telefon ile gelen başvurulara anında cevap verilebildiği gibi, araştırılması zaman alacak olan taleplerde standard veya teknik doküman listelerinin fax veya mektup ile temini de sağlanmaktadır.

Konu Aboneliği Servisi(ICS)

TSE Standard Enformasyon Merkezi, abonelerine ilgi alanlarındaki konularda bugüne kadar yayınlanan tüm geçerli yabancı standard ve teknik regülasyonların listelerini sağlamakta, buna ilaveten aylık olarak güncellenen bilgi kaynakları ile, abone firmanın konusu ile ilgili olarak her ay yeni yayınlanan, revizyona/tadile uğrayan veya iptal edilen dokümanların listelerini temin ederek, abonenin yeni gelişmelerden haberdar olmasına ve dokümanlarının güncel kalmasına yardımcı olmaktadır. (ICS Kodu-Uluslararası Standard Sınıflandırma Kodu) Konu aboneliğinde; firmanıza önce seçmiş olduğunuz konulara ait bugüne kadar yayınlanan bütün doküman ve/veya standardların listesini içeren bir rapor gönderilecek, daha sonra her ay bu alanda meydana gelen değişiklikleri ve yenilikleri içeren standard ve dokümanların isim, numara, tarih vb. bilgiler iletilecektir.

Standart Satın Alma Kılavuzu:https://statik.tse.org.tr/upload/tr/dosya/icerikyonetimi/120/22102019133913-2.pdf

Not:Aboneliklerde sistemde sepete eklendiği anki fiyat geçerlidir

Teknik Komitelerin iş prorogramı https://intweb.tse.org.tr/Standard/Versiyon/IsProgrami.aspx

Bilgilendirme ve Sorularınız için; Ferhat ASLAN 0507 233 48 92; Esma Korkutata 0530 200 98 48)
Tel: +903124166273
Fax: +903124166610
e-posta: dokumansatis@tse.org.tr

ICS KOD LİSTESİ

 

Kod Ad Açıklama
1 GENELLEMELER, TERMİNOLOJİ, STANDARDİZASYON, DOKÜMANTASYON  
1.020 Terminoloji ( Prensipler ve Koordinasyon )  
1.040 Terimler *Terim Standardları, konularına göre diğer grup ve/veya alt gruplarda da yeralmaktadır.
01.040.01 Genellemeler,Terminoloji,Standardizasyon,Dökümantasyon (Terimler)  
01.040.03 Sosyoloji, Hizmetler, Kuruluş Organizasyonu ve Yönetimi, İdare, Taşıma (Terimler)  
01.040.07 Matematik, Tabii Bilimler (Terimler)  
01.040.11 Sağlık Teknolojisi(Terimler)  
01.040.13 Çevre ve Sağlık Koruma, Güvenlik (Terimler)  
01.040.17 Metroloji ve Ölçme, Fiziksel Olaylar (Terimler)  
01.040.19 Deneyler (Terimler)  
01.040.21 Genel Amaçlı Mekanik Sistemler ve Bileşenleri (Terimler)  
01.040.23 Genel Amaçlı Akışkan Sistemleri ve Bileşenleri (Terimler)  
01.040.25 İmalat Mühendisliği (Terimler)  
01.040.27 Enerji ve Isı Transfer Mühendisliği (Terimler)  
01.040.29 Elektrik Mühendisliği (Terimler)  
01.040.31 Elektronik (Terimler)  
01.040.33 Telekomünikasyon. Ses ve Görüntü Mühendisliği (Terimler)  
01.040.35 Enformasyon Teknolojisi, Büro Makinaları (Terimler)  
01.040.37 Görüntü Teknolojisi (Terimler)  
01.040.39 Hassas Mekanik,Kuyumculuk(Terimler)  
01.040.43 Karayolu Taşıtları Mühendisliği (Terimler)  
01.040.45 Demiryolu Mühendisliği (Terimler)  
01.040.47 Gemi İnşa ve Denizcilik (Terimler)  
01.040.49 Uçak ve Uzay Taşıt Mühendisliği (Terimler)  
01.040.53 Yük Taşıma Ekipmanları (Terimler)  
01.040.55 Ambalajlama ve Dağıtım (Terimler)  
01.040.59 Tekstil ve Deri Teknolojisi (Terimler)  
01.040.61 Giyim Sanayi (Terimler)  
01.040.65 Tarım (Terimler)  
01.040.67 Gıda Teknolojisi (Terimler)  
01.040.71 Kimyasal Teknoloji (Terimler)  
01.040.73 Madencilik ve Mineraller (Terimler)  
01.040.75 Petrol ve İlgili Teknolojiler (Terimler)  
01.040.77 Metalurji (Terimler)  
01.040.79 Ağaç Teknolojisi (Terimler)  
01.040.81 Cam ve Seramik Sanayi (Terimler)  
01.040.83 Kauçuk ve Plastik Sanayi (Terimler)  
01.040.85 Kağıt Teknolojisi (Terimler)  
01.040.87 Boya Sanayi (Terimler)  
01.040.91 Yapı Malzemeleri ve Yapılar (Terimler)  
01.040.93 İnşaat Mühendisliği (Terimler)  
01.040.95 Askeri Mühendislik (Terimler)  
01.040.97 Evlerde Kullanılan ve Ticari Ekipmanlar, Eğlence, Spor (Terimler)  
1.060 Miktarlar ve Birimler *Bu alt grupta yer alan standardlar konularına göre diğer grup ve/veya alt gruplarda da yeralmaktadır.
01.060.10 Temel Miktarlar ve Birimler  
01.060.20 Özel Teknik Alanlar İçin Geliştirilmiş Miktarlar ve Birimler *Bu alt grupta yer alan miktar ve birim standardları konularına göre diğer grup ve/veya alt gruplarda da yer almaktadır.  
1.070 Renk Kodlama *Bu grupta yeralan standardlar konularına göre diğer grup ve/veya alt gruplarda da yeralmalıdır.
1.075 Karakter Sembolleri *Bu grupta yeralan standardlar konularına göre diğer grup ve/veya alt gruplarda da yeralmalıdır
1.080 Grafik Semboller  
01.080.01 Grafik Semboller (Genel)  
01.080.10 Enformasyon Sembolleri  
01.080.20 Özel Ekipmanlarda Kullanılan Grafik Semboller *Bu alt grupta yer alan grafik sembol standardları konularına göre diğer grup ve/veya alt gruplarda da yeralmalıdır.
01.080.30 Makina Mühendisliği ve Bina Çizimleri, Diyagramlar, Planlar, Haritalar ve Diğer İlgili Teknik Ürün Dokümantasyonları İçin Kullanılan Grafik Semboller *Bu alt grupta yer alanl standardlar konularına göre diğer grup ve/veya alt gruplarda da yazılmalıdır
01.080.40 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Çizimleri, Diyagramlar, Tablolar ve İlgili Teknik Ürün Dokümantasyonlar İçin Grafik Semboller *Bu alt grupta yer alan grafik sembol standardları konularına göre diğer grup ve/veya alt gruplardada yeralmalıdır.
01.080.50 Enformasyon Teknolojisi ve Telekomünikasyon Teknik Çizimleri ve İlgili Teknik Ürün Dokümantasyonu İçin Grafik Semboller *Bu alt grupta yer alan grafik sembol standardları konularına göre diğer grup ve/veya alt gruplarda da yeralmalıdır.
01.080.99 Diğer Grafik Semboller  
1.100 Teknik Resim *Teknik resimde kullanılan grafik semboller, bkz.01.080.30 *Bilgisayar destekli tasarım, bkz. 35.240.10
01.100.01 Teknik Resim (Genel)  
01.100.10 Genel Çizim Kuralları  
01.100.20 Makina Mühendisliği Çizimleri  
01.100.25 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Çizimleri *Elektriksel Tablolar ve diyagramlar dahil
01.100.27 Telekomünikasyon ve Enformasyon Teknolojisi Alanları İçin Teknik Resimler  
01.100.30 Yapı Çizimleri *İnşaat mühendisliği çizimleri dahil
01.100.40 Çizim Ekipmanları  
01.100.99 Teknik Çizimle ilgili Diğer Standardlar  
1.110 Teknik Ürün Dökümantasyonu *Kullanıcı elkitapları, ürün spesifikasyonları vb. dahil
1.120 Standardizasyon, Genel Kurallar  
1.140 Enformasyon Bilimleri, Yayıncılık *Enformasyon,dokümantasyon ve yayıncılıkta enformasyon teknolojisi uygulamaları, bkz.35.240.30
01.140.10 Yazı ve Transkripsiyon *Bibliyografik enformasyon değişimi için kodlu karakter setleri, bkz. 35.040
01.140.20 Enformasyon Bilimleri *Dokümantasyon,kütüphanecilik ve arşiv sistemleri dahil
01.140.30 Yönetim,Ticaret ve Sanayide Dokümanlar *Bankacılık dokümanları, bkz.03.060 *Teknik ürün dokümantasyonu *Elektronik veri değişimi
01.140.40 Yayıncılık *Elektronik yayıncılık, bkz.35.240.30
3 SOSYOLOJİ.HİZMETLER.ŞİRKET ORGANİZASYONU VE YÖNETİMİ. İDARE.TAŞIMA  
3.020 Sosyoloji, Nüfus Bilimi  
3.040 İş, İstihdam *Çalışma ortamı, bkz.13.040.30 ve 13.180
3.060 Finans, Bankacılık, Para Sistemleri, Sigorta *Bankacılıkta enformasyon teknolojisi uygulamaları, bkz.35.240.40
3.080 Hizmetler *Taşıma, bkz. 03.220 *Posta Hizmetleri, bkz. 03.240
03.080.01 Hizmetler (Genel)  
03.080.10 Endüstriyel Hizmetler * *Bakım,onarım,temizleme vb. dahil
03.080.20 Şirketler İçin Hizmetler *Tanıtım, reklamcılık vb.dahil *Personel eğitimi ve personel belgelendirmesi, bkz. 03.100.30
03.080.30 Tüketiciler İçin Hizmetler *Oteller, lokantalar, yıkama, temizleme, nakliyat ve cenazecilik vb. dahil *Taşımacılık servisleri, bkz. 03.220
03.080.99 Diğer Hizmetler  
3.100 Şirket Organizasyonu ve Yönetimi  
03.100.01 Şirket Organizasyonu ve Yönetimi (Genel) *Yasal uygulamalar ve risk yönetimi dahil
03.100.02 Yönetim ve Etik  
03.100.10 Satın Alma, Stok Yönetimi, Pazarlama  
03.100.20 Ticaret.Ticari Fonksiyonlar.Pazarlama  
03.100.30 İnsan Kaynakları Yönetimi *Personel eğitimi, personel nitelendirme ve belgelendirme dahil *Kaynak nitelendirme, bkz. 25.160.01
03.100.40 Araştırma ve Geliştirme *Proje yönetimi ve değer analizleri vb dahil
03.100.50 Üretim, Üretim Yönetimi  
03.100.60 Muhasebecilik  
03.100.70 Yönetim Sistemleri  
03.100.99 Şirket Organizasyonu ve Yönetimi ile İlgili Diğer Standardlar  
3.120 Kalite  
03.120.01 Kalite (Genel) *Güvenilirlik ve onarılabilirlik ile ilgili diğer konular dahil
03.120.10 Kalite Yönetimi ve Kalite Güvencesi  
03.120.20 Ürün ve Şirket Belgelendirmesi, Uygunluk Değerlendirmesi *Laboratuvar akreditasyonu, tetkik programları ve tetkikler dahil
03.120.30 İstatistiksel Metotların Uygulanması  
03.120.99 Kalite ile İlgili Diğer Standardlar  
3.140 Patentler.Telif Hakları  
3.160 Kanunlar, Yönetim *Bu grup genel amaçlı standardları kapsar.
3.180 Eğitim  
3.200 Boş Zaman Değerlendirme. Turizm *Kamp ekipmanları, bkz. 97.200.30
03.200.01 Eğlence ve Turizm (Genel)  
03.200.10 Macera Turizmi  
03.200.99 Eğlence ve Turizmle İlgili Diğer Standardlar  
3.220 Taşıma *Tehlikeli malların taşınması, bkz. 13.300
03.220.01 Taşıma (Genel)  
03.220.10 Taşıma (Genel)  
03.220.20 Karayolu Taşımacılığı *Karayolu taşıma hizmetleri dahil *Karayolu trafik kontrol ekipmanları ve tesisleri, bkz. 93.080.30
03.220.30 Demiryolu Taşımacılığı *Demiryolu taşımacılık hizmetleri dahil *Demiryolu trafik kontrol ekipmanları ve tesisleri, bkz. 93.100
03.220.40 Deniz Taşımacılığı *Deniz taşımacılık hizmetlerii dahil * Deniz taşımacılığı kontrol ekipmanları ve tesisleri bkz. 93.140
03.220.50 Hava Taşımacılığı *Hava taşımacılık hizmetleri dahil *Hava taşımacılığı kontrol ekipmanları ve tesisleri bkz. 93.120
03.220.60 Posta Hizmetleri  
03.220.99 Diğer Taşıma Şekilleri  
3.240 Posta Hizmetleri *Posta ekipmanları, posta ve mektup kutuları, dahil
7 MATEMATİK,TABİİ BİLİMLER  
7.020 Matematik *Kalite güvencesinde istatistiksel metotların uygulanması bkz. 03.120.30
7.030 Fizik, Kimya *Bu grup fizik, kimya ve tabii bilimleri kapsar. *Uygulamalı fizik, bkz. 17 *Kimyasal teknoloji, bkz. 71
7.040 Astronomi. Jeodezi, Coğrafya  
7.060 Jeoloji, Meteoroloji, Hidroloji  
7.080 Biyoloji, Botanik, Zooloji *Biyoteknoloji dahil
7.100 Mikrobiyoloji  
07.100.01 Mikrobiyoloji (Genel)  
07.100.10 Tıbbi Mikrobiyoloji *Tıbbi Laboratuvarlar bkz. 11.100
07.100.20 Su Mikrobiyolojisi *Suyun biyolojik özelliklerinin incelenmesi bkz. 13.060.70
07.100.30 Gıda Mikrobiyolojisi *Hayvan yemlerinin mikrobiyolojisi dahil *Hayvan yemleri, bkz. 65.120 *Gıda ürünleri için genel deney ve analiz metotları, bkz. 67.050
07.100.40 Kozmetik Mikrobiyolojisi  
07.100.99 Mikrobiyoloji ile ilgili diğer standardlar  
7.120 Nanoteknoloji  
7.140 Adli Bilim  
11 SAĞLIK TEKNOLOJİSİ  
11.020 Tıbbi Bilimler ve Sağlık (Genel)  
11.020.01 Sağlıkta Kalite ve Çevre Yönetimi  
11.020.10 Sağlık Hizmetleri (Genel)  
11.020.20 Tıp Bilimi  
11.020.99 Sağlıkla İlgili Diğer Standardlar (Genel)  
11.040 Tıbbi Ekipman  
11.040.01 Tıbbi Ekipman (Genel)  
11.040.10 Anestezi, Solunum ve Reanimasyon Ekipmanları  
11.040.20 Transfüzyon, Infüzyon ve Enjeksiyon Ekipmanları *Kan torbaları dahil  
11.040.25 Şırıngalar, iğneler ve kateterler  
11.040.30 Cerrahi Aletler ve malzemeler *Cerrahi sargı ve dikiş malzemeleri vb dahil
11.040.40 Cerrahi, Protetik ve Ortotik Implantlar  
11.040.50 Radyografik Ekipman *Radyografik teşhis ve terapi ekipmanları dahil *Diş hekimliği, tıbbi ve endüstriyel radyografi filmleri, bkz. 37.040.25
11.040.55 Teşhis Ekipmanları *Tıbbi gözlem ekipmanları, tıbbi termometreler ve ilgili malzemeler dahil
11.040.60 Terapi Ekipmanları  
11.040.70 Oftalmik Ekipmanlar  
11.040.99 Diğer Tıbbi Ekipmanlar  
11.060 Diş Hekimliği  
11.060.01 Diş Hekimliği (Genel)  
11.060.10 Diş Hekimliği Malzemeleri  
11.060.15 Dental İmplantlar  
11.060.20 Diş Hekimliği Ekipmanı *Diş hekimliğine ait radyografik filmler, bkz. 37.040.25
11.060.25 Dental Cihazlar  
11.080 Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon  
11.080.01 Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon (Genel) *Sterilizasyon metotları, ameliyat odalarının hava kalitesi, vb. dahil
11.080.10 Sterilizasyon Ekipmanları  
11.080.20 Dezenfektan ve Antiseptikler *Endüstriyel ve ev tipi dezenfeksiyon amaçlı kimyasallar, bkz. 71.100.35
11.080.30 Steril Ambalajlama  
11.080.99 Sterilizasyon ile ilgili diğer standardlar  
11.100 Tıbbi Laboratuvarlar *Toksikoloji, biyolojik uyumluluk, kan ve ürenin analizleri vb. dahil *Tıbbi mikrobiyoloji, bkz.07.100.10
11.100.01 Tıbbi laboratuvarlar (Genel)  
11.100.10 In vitro Tanı Test Sistemleri  
11.100.20 Tıbbi cihazların biyolojik değerlendirmesi * Tıbbi mikrobiyoloji, bkz. 07.100.10  
11.100.30 Kan ve idrar Analizleri * Doping kontrolü dahil  
11.100.99 Tıbbi Laboratuvarlar ile ilgili diğer standardlar  
11.120 Eczacılık  
11.120.01 Eczacılık (Genel)  
11.120.10 İlaçlar  
11.120.20 Tıbbi Malzemeler *Cerrahi malzeme,bkz. 11.040.30
11.120.99 Eczacılık ile İlgili Diğer Standardlar *Eczacılık Endüstrisi İçin Ekipmanlar dahil
11.140 Hastane Ekipmanları *Hastane yatakları, ameliyat masaları, tıbbi giysiler, tıbbi eldivenler, keskin atıklar için konteynerler vb. dahil
11.160 İlk Yardım *Kitler, ekipmanlar, faaliyetler ve ilk yardım için taşıma dahil
11.180 Özürlü ve Engellilere Yardım *Yaşlılar için yardım dahil*İşitme cihazları, bkz. 17.140.50
11.180.01 Özürlü ve Engellilere Yardım (Genel)  
11.180.10 Yardım ve Hareket İçin Adaptasyon *Tekerlekli sandalyeler ve bastonlar dahil
11.180.15 Sağırlara ve duyma güçlüğü olanlara Yardım  
11.180.20 Ostomi ve İdrar Tutamayanlar İçin Yardım  
11.180.30 Okuma İçin Yardım ve Adaptasyonlar *Körler için kabartma yazılar dahil *Gözlükler ve kontakt lensler, bkz.11.040.70
11.180.40 Yemek Yemek ve İçmek İçin Yardım  
11.180.99 Özürlü ve Engellilere Yardım ile İlgili Diğer Standardlar  
11.200 Doğum Kontrolü, Mekanik Koruyucular  
11.220 Veteriner Hekimliği *Veterinerlikte kullanılan ilaçlar için ekipmanlar dahil
13 ÇEVRE. SAĞLIK KORUMA. GÜVENLİK  
13.020 Çevre Koruma (Genel)  
13.020.01 Çevre ve Çevre Koruma (Genel)  
13.020.10 Çevre Yönetimi *Çevre yönetim sistemleri belgelendirmesi ve tetkiki dahil
13.020.20 Çevre Ekonomisi *Sürdürülebilir kalkınma dahil
13.020.30 Çevresel Etki Değerlendirmesi *Çevresel risk yönetimi dahil
13.020.40 Kirlenme, Kirlenme Kontrolü ve Koruma *Çevresel zehirlenme dahil
13.020.50 Çevre Etiketi  
13.020.55 Biyobazlı ürünler  
13.020.60 Ürün Ömür Çevrimleri  
13.020.70 Çevre Projeleri  
13.020.99 Çevre Koruma İle İlgili Diğer Standardlar  
13.030 Atıklar *Endüstriyel ve zirai atıklar tiplerine göre ilgili alt-gruplarda verilmelidir.
13.030.01 Atıklar (Genel)  
13.030.10 Katı Atıklar  
13.030.20 Sıvı Atıklar, Çamur *Kanalizasyon suyu boşaltımı ve arıtımı, bkz. 13.060.30
13.030.30 Özel Atıklar *Radyoaktif atıklar, hastane atıkları, karkaslar ve diğer zehirli atıklar dahil
13.030.40 Atık Boşaltımı ve Arıtımı İçin Tesis ve Ekipmanlar *Sokak temizleme ekipmanları, katı atık konteynerleri, yakma ve yoğunlaştırma ekipmanları, çöp yığma ve arazi doldurma ekipmanları vb. dahil. *Katı atık toplama araçlar, bk
13.030.50 Geri Dönüşüm *İlgili ekipmanlar dahil
13.030.99 Atıklarla İlgili Diğer Standardlar *Atık önleme dahil
13.040 Hava Kalitesi  
13.040.01 Hava Kalitesi (Genel)  
13.040.10 Genel Kavramlar  
13.040.20 Çevre Havası  
13.040.30 İşyeri Havası *Temiz odalar ve bağlı kontrol ortamları dahil *Ameliyat odalarının hava kalitesi, bkz. 11.080
13.040.35 Temiz odalar ve ilgili kontrollü ortamlar  
13.040.40 Nokta Kaynaklı Emisyonlar  
13.040.50 Taşıma Araçları Egzos Emisyonları  
13.040.99 Hava Kalitesi ile İlgili Diğer Standardlar  
13.060 Su Kalitesi *Zehirlilik, biyolojik parçalanbilirlik, kirliliğe karşı koruma, ilgili tesisler ve ekipmanlar dahil *Suyun incelenmesi için standardlar suyun çeşitliliğine göre alt gruplarda sınıflandırılmalıdır.
13.060.01 Su Kalitesi(Genel) *Numune alma dahil
13.060.10 Doğal Su Kaynakları  
13.060.20 İçme Suları *Maden suyu, bkz. 67.160.20 *Suyun saflaştırılması için kimyasallar, bkz. 71.100.80 *İçme suyu tedarik sistemleri, bkz.
13.060.25 Endüstriyel Kullanım İçin Su *Ticari amaçlı su, yüzme havuzları ve balık yetiştirmede kullanılan su dahil
13.060.30 Kanalizasyon Suyu* Atık Su *Kanalizasyon suyu boşaltımı ve arıtımı dahil *Sıvı atıklar, bkz. 13.030.20 * Drenaj sistemleri, bkz. 91.140.80 *Kanalizasyon sistemleri, bkz. 93.030
13.060.40 Su, Atık Su ve Çamurun İncelenmesi *Numune alma dahil *Su mikrobiyolojisi,bkz.07.100.20  
13.060.45 Suyun İncelenmesi (Genel) *Numune alma dahil
13.060.50 Suyun Kimyasal Maddeler İçin İncelenmesi  
13.060.60 Suyun Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi  
13.060.70 Suyun Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi *Su mikrobiyolojisi, bkz. 07.100.20
13.060.99 Su Kalitesi ile İlgili Diğer Standardlar  
13.080 Toprak Kalitesi. Pedoloji *Jeoteknik ile İlgili Toprak Özellikleri, bkz.93.020
13.080.01 Toprak Kalitesi ve Pedolojisi (Genel) * Numune alma, kirlenme erozyon, parçalanabilirlik vb.dahil
13.080.05 Toprakların İncelenmesi (Genel) *Numune alma dahil
13.080.10 Toprakların Kimyasal Özellikleri  
13.080.20 Toprakların Fiziksel Özellikleri  
13.080.30 Toprakların Biyolojik Özellikleri  
13.080.40 Toprakların Hidrolojik Özellikleri  
13.080.99 Toprak Kalitesi ile İlgili Diğer Standardlar *Topraklarla ilgili tarımsal konular dahil
13.100 İş Güvenliği,Endüstriyel Hijyen *Koruyucu elbise ve ekipmanlar, bkz. 13.340 *İşyeri aydınlatması, bkz. 91.160.10
13.110 Makinaların Güvenliği *Bu grup, sadece genel kullanım için olan standardları kapsar.
13.120 Evsel Güvenlik *Çocuk güvenliği, bkz. 97.190 *Oyuncak güvenliği,bkz. 97.200.50
13.140 İnsan Açısından Gürültü *Akustik ve akustik ölçümleri, bkz. 17.140 *İşitme koruyucuları, bkz. 13.340.20 *Odyometreler dahil
13.160 İnsan Açısından Titreşim ve Şok *Titreşim, şok ve titreşim ölçümleri, bkz. 17.160
13.180 Ergonomi  
13.200 Kaza ve Afet Kontrolü *Acil tahliye ve acil kontrol sistemleri dahil *Binalarda Sismik ve titreşimden korunma, bkz. 91.120.25
13.220 Yangına Karşı Koruma  
13.220.01 Yangına Karşı Koruma (Genel) *Yangın emniyeti dahil
13.220.10 Yangınla Mücadele *Ateşe dayanıklı giysiler, bkz. 13.340.10 *Ekipmanlar dahil
13.220.20 Yangından Korunma *Ekipmanlar dahil
13.220.30 Yangınla Mücadele Ekipmanları  
13.220.40 Malzeme ve Ürünlerin Tutuşma ve Yanabilirliği  
13.220.50 Yapı Malzeme ve Elemanlarının Yangına Karşı Direnci  
13.220.50 Yapı Malzeme ve Elemanlarının Yangına Karşı Direnci sis yok
13.220.60 Patlamadan Korunma  
13.220.99 Yangına Karşı Koruma ile İlgili Diğer Standardlar  
13.230 Patlamadan Korunma *Patlayıcılar ve piroteknik, bkz. 71.100.30 *Patlayıcı atmosferlerde çalışan elektrik cihazları, bkz. 29.260.20
13.240 Aşırı Basınca Karşı Korunma *Emniyet ventilleri, patlama
13.260 Elektrik Şoklarına Karşı Korunma *Voltaj ile çalışan aletler dahil
13.280 Radyasyondan Korunma *Radyasyon ölçümleri, bkz. 17.240 *Radyo frekans radyasyonlarına karşı korunma dahil
13.300 Tehlikeli Maddelere Karşı Korunma *Tehlikeli maddeler ve bunların depolanması, taşınması, etiketlenmesi vb. için performans ihtiyaçları dahil *Radyoaktif maddeler, bkz.27.120.30
13.310 Suçlara Karşı Korunma *Güvenlik hizmetleri, güvenlik prosedürleri, hırsızlığa karşı alarm cihazları, hırsızlık önleyici malzeme ve ekipmanlar, taşıtlar için hırsızlık önleyici cihazlar,kasalar ve sağlam odalar vb.
13.320 Alarm ve Uyarı Sistemleri *Hırsız alarm ve uyarı sistemleri, bkz. 13.310 *Karayolu taşıtları için uyarı aletleri, bkz. 43.040.20
13.340 Koruyucu Ekipmanlar *İş güvenliği, bkz.13.100
13.340.01 Koruyucu Ekipmanlar (Genel)  
13.340.10 Koruyucu Elbiseler *Ateşe dayanıklı giysiler, kişisel kurtarma araçları (can yelekleri) dahil
13.340.20 Baş Koruyucu Ekipmanlar *Kasklar, göz koruyucuları, işitme koruyucuları dahil
13.340.30 Solunum Sistemini Koruyucu Ekipmanlar  
13.340.40 Koruyucu Eldivenler *Tıbbi eldivenler, bkz. 11.140
13.340.50 Koruyucu Ayakkabılar  
13.340.60 Düşme ve kaymaya karşı koruma *Emniyet ipleri,kuşaklar ve düşme önleyiciler dahil *Dağcılık ekipmanları, bkz. 97.220.40  
13.340.70 Can yelekleri, su üstünde kalmaya yardımcı ve yüzdürme araçları  
13.340.99 Diğer Koruyucu Ekipmanlar  
17 METROLOJİ VE ÖLÇME. FİZİKSEL OLAYLAR  
17.020 Metroloji ve Ölçme (Genel) *Kimyasal referan *Genel ölçüm cihazları, referans numaralar, standard ölçümler, referans malzemelere ait genel konular vb. dahil *Miktarlar ve birimler, bkz. 01.060
17.040 Doğrusal ve Açısal Ölçümler,Yüzeylerin Ölçümü  
17.040.01 Doğrusal ve Açısal Ölçümler (Genel)  
17.040.10 Limitler ve Uyumlar  
17.040.20 Yüzeylerin Özellikleri  
17.040.30 Ölçme Aletleri  
17.040.40 Geometrik Mamül Özellikleri  
17.040.99 Doğrusal ve Açısal Ölçümler ile İlgili Diğer Standardlar  
17.060 Hacim,Kütle,Yoğunluk ve Viskozite Ölçümü *Ölçüm aletleri dahil *Petrol ürünlerinin volumetrik ölçümleri ve doğal gaz, bkz. 75.180.30
17.080 Zaman, Hız, İvme ve Açısal Hız Ölçümü *Ölçüm aletleri dahil *Zaman ölçüm aletleri bkz. 39.040
17.100 Kuvvet, Ağırlık ve Basınç Ölçümü *Ölçüm aletleri dahil
17.120 Akışkan Akımı Ölçümleri *Ölçüm aletleri dahil
17.120.01 Akışkan Akımı Ölçümleri (Genel)  
17.120.10 Kapalı Kanallarda Akış  
17.120.20 Açık Kanallarda Akış  
17.140 Akustik ve Akustik Ölçümleri *Binalarda akustik, bkz. 91.120.20 *İnsan açısından gürültü, bkz. 13.140 *Ölçüm aletleri ve test ekipmanları dahil
17.140.01 Akustik Ölçümleri ve Gürültünün Azaltılması (Genel)  
17.140.10 Akustik Ölçümleri ve Gürültünün Azaltılması (Genel)  
17.140.20 Makina ve Ekipmanlardan Kaynaklanan Gürültü *Bu grupta yeralan standardlar konularına göre diğer grup ve/veya alt gruplarda da yeralmalıdır.
17.140.30 Taşıma Araçlarından Kaynaklanan Gürültü *Karayolu gürültüsü, demiryolu gürültüsü, liman ve havaalanı gürültüleri dahil *Bu grupta yeralan standardlar konularına göre diğer grup ve/veya alt gruplarda da yeralmalıdır.
17.140.40 Binalarda Akustik  
17.140.50 Elektroakustik *İşitme cihazları ve ses seviyesi Ölçen cihazlar dahil
17.140.99 Akustik ile İlgili Diğer Standardlar  
17.160 Titreşimler, Darbe ve Titreşim Ölçümleri *Binalarda titreşimden korunma, bkz. 91.120.25 *Dengeleme ve dengeleme makinaları, bkz. 21.120.40 *İnsan açısından titreşim ve şok, bkz. 13.160
17.180 Optik ve Optik Ölçümleri  
17.180.01 Optik ve Optik Ölçümleri (Genel)  
17.180.10 Optik (Genel)  
17.180.20 Renkler ve Işığın Ölçümü  
17.180.30 Optik Ölçüm Aletleri *Fotoğrafçılıkta kullanılan mercekler bkz.37.040.10 *Spektroskoplar, jeodetik aletler vb. dahil *Optik aletler, bkz. 37.020
17.180.99 Optik ve Optik Ölçümleri ile İlgili Diğer Standardlar  
17.200 Termodinamik ve Sıcaklık Ölçümleri  
17.200.01 Termodinamik (Genel)  
17.200.10 Isı. Kalorimetri  
17.200.20 Sıcaklık Ölçüm Aletleri *Tıbbi termometreler, bkz. 11.040.50 *Termostatlar dahil
17.200.99 Termodinamik ile İlgili Diğer Standardlar  
17.220 Elektrik, Manyetizma, Elektriksel ve Manyetik Ölçümler  
17.220.01 Elektrik, Manyetizma, Genel Kavramlar *Elektromanyetizma dahil  
17.220.10 Elektrik, Manyetizma, Elektromanyetizma  
17.220.20 Elektriksel ve Manyetik Büyüklüklerin Ölçümü*Alet ölçümleri ve transformatör aletleri dahil*Binalarda elektrik enerji sayaçları,  
17.220.99 Elektrikve Manyetizma ile İlgili Diğer Standardlar  
17.240 Radyasyon Ölçümleri *Radyasyondan korunma, bkz. 13.280
19 DENEYLER *Bu alan yalnız deneyler için genel standardları kapsar. *Analitik Kimya, bkz. 71.040
19.020 Deney Şartları ve Prosedürleri (Genel)  
19.040 Çevresel Deneyler *Deney ekipmanları dahil
19.060 Mekanik Deneyler ve Ekipmanları *Deney ekipmanları dahil*Metallerin mekanik muayenesi , bkz. 77.040.10
19.080 Elektriksel ve Elektronik Deneyler *Deney ekipmanları dahil*Elektriksel ve manyetik büyüklüklerin ölçümü için ekipmanlar, bkz. 17.220.20
19.100 Tahribatsız Deneyler *Metallerin tahribatsız muayenesi, bkz. 77.040.20 *Deney ekipmanı,endüstriyel X-ray ve gama radyografi cihazları,penetrant hata detektörleri vb
19.120 Parçaçık Büyüklüğü Analizleri, Eleme *Eleme deneyleri dahil *Endüstriyel fotoğraf filmleri, bkz. 37.040.25 *Kaynaklı bağlantıların tahribatsız muayenesi, bkz. 25.160.40
21 GENEL AMAÇLI MEKANİK SİSTEMLER VE BİLEŞENLERİ  
21.020 Makina, Cihaz ve Ekipmanların Özellikleri ve Tasarımı * Güvenilirlik,Bağımlılık, Bakım ve Onarılabilirlik,Uzun ömürlülük dahil *Makinaların güvenliği, bkz.13.110
21.040 Vida Dişleri *Uçak ve uzay taşıt yapımı için vida dişleri, bkz. 49.030.10
21.040.01 Vida Dişleri (Genel)  
21.040.10 Metrik Vida Dişleri  
21.040.20 İnç Vida Dişleri *Boru dişleri, bkz. 21.040.30 *Whitworth vida dişleri dahil
21.040.30 Özel Vida Dişleri *Minyatür vida dişleri ve boru dişleri dahil
21.060 Bağlama Elemanları *Uçak ve uzay taşıtları için bağlama elemanları, bkz.49.040.20
21.060.01 Bağlama Elemanları (Genel)  
21.060.10 Civatalar,Vidalar,Saplamalar  
21.060.20 Somunlar  
21.060.30 Rondelalar, Tespit Elemanları  
21.060.40 Perçinler  
21.060.50 Pimler,Çiviler  
21.060.60 Halkalar,Burçlar, Gömlekler,Bilezikler  
21.060.70 Kıskaçlar ve Zımbalar  
21.060.99 Diğer Bağlama Elemanları  
21.080 Menteşeler, Mapalar ve Diğer Mafsallı Bağlayıcılar  
21.100 Yataklar  
21.100.01 Yataklar (Genel)  
21.100.10 Kaymalı Yataklar  
21.100.20 Rulmanlı Yataklar  
21.120 Şaftlar ve Kaplinler  
21.120.01 Şaftlar ve Kaplinler (Genel)  
21.120.10 Şaftlar  
21.120.20 Kaplinler  
21.120.30 Kamalar ve Kama Kanalları, Yivler  
21.120.40 Dengeleme ve Dengeleme Makinaları  
21.120.99 Şaftlar ve Kaplinlerle İlgili Diğer Standardlar  
21.140 Sızdırmanlık Elemanları, Contalar Boru ve hortum takımları için sızdırmazlık elemanları, bkz. 23.040.80
21.160 Yaylar  
21.180 Mahfazalar, Yuvalar ve Diğer Makina Parçaları  
21.200 Dişli Çarklar  
21.220 Esnek Çeviriciler ve Aktarma Sistemleri  
21.220.01 Esnek Çeviriciler ve Aktarma Sistemleri (Genel)  
21.220.10 Kayışlı Çeviriciler ve Bileşenleri  
21.220.20 Kablo ve İp Çeviricileri ve Bileşenleri  
21.220.30 Zincir Çeviriciler ve Bileşenleri  
21.220.99 Diğer Esnek Çeviriciler ve Aktarma Sistemleri  
21.240 Dönel-İleri Geri Hareket Mekanizmaları ve Parçaları  
21.260 Yağlama Sistemleri *Yağlar, bkz. 75.100
23 GENEL AMAÇLI AKIŞKAN SİSTEMLERİ VE BİLEŞENLERİ *Akışkanlık ölçümleri, bkz. 17.120
23.020 Akışkan Depolama Ekipmanları *Akışkan ve yoğun maddelerin taşıması için küçük kaplar, bkz.55.140 *Petrol ürünleri ve doğal gaz için depolama cihazları, bkz. 75.200
23.020.01 Akışkan Depolama Elemanları (Genel)  
23.020.10 Sabit Kaplar ve Tanklar  
23.020.20 Taşıtlara Monte Edilen Konteyner ve Tanklar *Tanker kamyonları, bkz. 43.080.10 *Tankerler, bkz. 47.020.85 *Tank vagonları, bkz. 45.060.20 *Sıvılar için kü
23.020.30 Basınçlı Kaplar, Gaz Silindirleri *Basınç amaçlı çelikler, bkz. 77.140.30
23.020.35 Gaz Tüpleri  
23.020.40 Kroyojenik Tanklar  
23.020.99 Diğer Akışkan Depolama Cihazları  
23.040 Boru Hatları ve Bileşenleri *Petrol Ürünleri ve doğal gaz için boru hatları ve bileşenleri, bkz.75.200
23.040.01 Boru Hattı Bileşenleri ve Genel Olarak Boru Hatları  
23.040.03 Harici su nakil sistemleri için boru hatları ve parçaları  
23.040.05 Harici kanalizasyon sistemleri için boru hatları ve parçaları  
23.040.07 Merkezi ısıtma için boru hatları ve parçaları  
23.040.10 Dökme Demir ve Çelik Borular *Özel kullanım amaçlı çelik borular, bkz 77.140.75
23.040.15 Demir Dışı Metal Borular *Özel kullanım amaçlı demir dışı metal boru ve tüpler bkz. 77.150
23.040.20 Plastik Borular  
23.040.30 Diğer Malzemelerden Yapılmış Borular (Cam,Çimento vb.)  
23.040.40 Metal Fitingler  
23.040.45 Plastik Fitingler  
23.040.50 Diğer Malzemelerden Yapılmış Fitingler (Cam,Çimento vb.)  
23.040.60 Flanşlar, Kaplingler ve Diğer Boru Bağlama Elemanları *Kompense edici elemanları kapsar
23.040.70 Hortumlar ve Hortum Takımları  
23.040.80 Boru ve Hortum Takımları İçin Sızdırmazlık Elemanları  
23.040.90 Boru Hatları (Genel) Kapatıldı neslihan hanım kodun kapalı olması gerektigini bildirdi
23.040.99 Diğer Boru Hattı Bileşenleri  
23.060 Valfler  
23.060.01 Valfler-Genel  
23.060.10 Küresel Valflar  
23.060.20 Bilyeli ve Tapalı Valfler  
23.060.30 Sürgülü Valflar  
23.060.40 Basınç Regülatörleri *Basınç düşürücüler dahil *Aşırı basınca karşı korunma, bkz. 13.240
23.060.50 Çek Valfler  
23.060.99 Diğer Vanalar  
23.080 Pompalar *Vakum pompaları, bkz. 23.160 *Akışkan güç sistemleri için pompalar, bkz. 23.100.10
23.100 Akışkan Güç Sistemleri  
23.100.01 Akışkan Güç Sistemleri (Genel)  
23.100.10 Pompalar ve Motorlar  
23.100.20 Silindirler  
23.100.30 Borular, Kaplingler, Valflar ve Diğer Elemanlar  
23.100.40 Borular ve Kaplingler  
23.100.50 Kontrol Bileşenleri (Vanalar dahil)  
23.100.60 Filtreler, contalar ve akışkanların kirliliği *Hidrolik akışkanlar, bkz. 75.120
23.100.99 Diğer Akışkan Güç Sistemi Bileşenleri  
23.120 Vantilatörler, Fanlar, Klimalar *Binalarda Havalandırma, bkz. 91.140.30 *Madencilikte kullanılan havalandırma ve klima sistemleri, bkz. 73.100.20 *Denizcilikte kullanılan hav
23.140 Kompresörler ve Pnömatik Makinalar *Sıkıştırılmış hava, bkz. 71.100.20
23.160 Vakum Teknolojisi  
25 İMALAT MÜHENDİSLİĞİ *Bu grup genel amaçlı standardları kapsar.
25.020 İmalat Prosesleri  
25.030 Eklemeli üretim  
25.040 Endüstriyel Otomasyon Sistemleri *Endüstride enformasyon teknolojisi uygulamaları, bkz. 35.240.50
25.040.01 Endüstriyel Otomasyon Sistemleri (Genel)  
25.040.10 Makina ile Şekillendirme Merkezleri  
25.040.20 Nümerik Kontrollü Makinalar  
25.040.30 Endüstriyel Robotlar,Manipulatörler  
25.040.40 Endüstriyel Proses Ölçüm ve Kontrolü  
25.040.99 Diğer Endüstriyel Otomasyon Sistemleri  
25.060 Takım Tezgahları Sistemleri  
25.060.01 Takım Tezgahları Sistemleri (Genel)  
25.060.10 Modüler Üniteler ve Diğer Tertibatlar  
25.060.20 Bölücü ve Parça Tutucu Tertibatlar  
25.060.30 Makina Aletleri İçin Soğutucu ve Yağlayıcı Sistemler  
25.060.99 Diğer Takım Tezgahları Sistemleri  
25.080 Takım Tezgahları *Ağaç işleme makinaları, bkz. 79.120.10
25.080.01 Takım Tezgahları (Genel)  
25.080.10 Tornalar  
25.080.20 Delme ve Freze Makinaları  
25.080.25 Planya Makinaları  
25.080.30 Tesviye Makinaları  
25.080.40 Matkap Makinaları  
25.080.50 Taşlama ve Perdahlama Makinaları  
25.080.60 Bıçkı Makinaları, Testereler  
25.080.99 Diğer Takım Tezgahları  
25.100 Kesme Takımları * Endüstriyel elmaslar dahil * Ağaç İşleme takımları bkz. 79.120.20  
25.100.01 Kesme Makinaları (Genel)  
25.100.10 Torna Takımları  
25.100.20 Freze Takımları  
25.100.25 Planya ve Tesviye Makinaları İçin Takımlar  
25.100.30 Matkaplar, Havşalar, Raybalar  
25.100.40 Testereler  
25.100.50 Kılavuz ve Diş Açma Paftaları  
25.100.60 Eğeler  
25.100.70 Zımparalar  
25.100.99 Diğer Kesme Makinaları  
25.120 Talaşsız Çalışma Ekipmanları  
25.120.01 Talaşsız Çalışma Ekipmanları (Genel)  
25.120.10 Dövme Ekipmanları, Makaslar  
25.120.20 Haddeleme, Ekstrüzyon ve Çekme Ekipmanları  
25.120.30 Kalıplama Ekipmanları  
25.120.40 Elektrokimyasal Makinalar  
25.120.99 Diğer Talaşsız Çalışma Ekipmanları  
25.140 Elle Kullanılan Aletler *Voltajlı işlerde kullanılan Araçlar, bkz. 13.260
25.140.01 Elle Kullanılan Aletler (Genel)  
25.140.10 Pnömatik Aletler  
25.140.20 Elektrikli Aletler *Zincirli ve fırçalı testereler, bkz.63.060.80
25.140.30 Elle Çalışan Aletler  
25.140.99 Diğer Elle Kullanılan Aletler  
25.160 Kaynak ve Lehimleme *Gaz kaynağı, elektrik kaynağı, plazma kaynağı, plazma ile kesme vb. dahil
25.160.01 Kaynak ve Lehimleme (Genel) *Kaynakçıların nitelikleri dahil
25.160.10 Kaynak Prosesleri ve Kaynakçı Vasıfları *Isıl kesme dahil
25.160.20 Elektrodlar ve Dolgu Metalleri  
25.160.20 kaynak sarf malzemeleri  
25.160.30 Kaynak Ekipmanları  
25.160.40 Kaynaklı Bağlantılar *Kaynak pozisyonları, kaynaklı bağlantıların mekanik ve tahribatsız muayeneleri dahil
25.160.50 Kaynak ve Lehimleme *Kaynak ve lehim alaşımları ve ekipmanları dahil
25.180 Endüstriyel Fırınlar  
25.180.01 Endüstriyel Fırınlar (Genel)  
25.180.10 Elektrikli Fırınlar  
25.180.20 Yakıt Fırınları  
25.200 Isıl İşlemler  
25.220 Yüzey İşleme ve Kaplama *Boya kaplama, bkz. 87.020 *Metallerin koro *Yüzey işleme ve kaplama için işlem ve ekipmanlar dahil *Isıl İşlem, bkz. 25.200
25.220.01 Yüzey İşleme ve Kaplama (Genel)  
25.220.10 Yüzey Hazırlama *Boyama için yüzey hazırlama, temizleme, mekanik temizleme, kumlama vb. dahil
25.220.20 Yüzey İşleme *Anodik kaplama, katodik kaplama, dönüşüm kaplamaları, termal püskürtme vb. dahil
25.220.30 İnorganik Kaplamalar  
25.220.40 Metalik Kaplamalar  
25.220.50 Emay Kaplamalar  
25.220.60 Organik Kaplamalar  
25.220.99 Diğer İşlemeler ve Kaplamalar  
27 ENERJİ VE ISI TRANSFER MÜHENDİSLİĞİ  
27.010 Enerji ve Isı Transfer Mühendisliği (Genel)  
27.015 Enerji Verimliliği, Genel Olarak Enerji Tasarrufu  
27.020 İçten Yanmalı Motorlar *Bu gruba genel uygulama standardları dahildir. *Karayolu taşıtlarının içten yanmalı motorları, bk.43.060 *Deniz motorları, bkz. 47.020.20
27.040 Gaz ve Buhar Türbünleri, Buhar Motorları *Hidrolik türbinler, bkz. 27.140
27.060 Brulör ve Kazanlar  
27.060.01 Brulör ve Kazanlar (Genel) *Merkezi ısıtma sistemleri için brulör ve kazanlar, bkz. 91.140.10
27.060.10 Sıvı ve Katı Yakıt Brulörleri  
27.060.20 Gaz Yakıt Brulörleri  
27.060.30 Kazanlar ve Isı Eşanjörleri *Kimya sanayii için ısı eşanjörleri, bz.71.120.30 *Binalar için ısıtma cihazları, bkz.97.100
27.070 Yakıt Hücreleri  
27.075 Hidrojen Teknolojileri *Gazların endüstriyel uygulamaları, bkz. 71.100.20  
27.080 Isı Pompaları  
27.100 Enerji Santralleri (Genel) *Termal güç santralleri dahil *Nükleer güç santralleri , bkz. 27.120.20 *Hidrolik güç santralleri, bkz. 27.140 *Güneş güç istasyonları, bkz. 27.160 *Rüzgar türbin sistemleri, 27.180
27.120 Nükleer Enerji Mühendisliği  
27.120.01 Nükleer Enerji (Genel)  
27.120.10 Reaktör Mühendisliği  
27.120.20 Nükleer Güç Tesisleri, Güvenlik  
27.120.30 Fizyon Malzemeleri *Hammaddeler dahil *Radyoaktif atıklar, bkz. 13.030.30
27.120.99 Nükleer Enerji ile İlgili Diğer Standardlar  
27.140 Hidrolik Enerji Mühendisliği  
27.160 Güneş Enerjisi Mühendisliği *Fotovoltaik enerji sistemleri dahil
27.180 Rüzgar Türbün Sistemleri ve Diğer Alternatif Enerji Kaynakları *Elektrik enerjisi üretimi dahil
27.190 Biyolojik Kaynaklar ve Alternatif Enerji Kaynakları  
27.200 Soğutma Teknolojisi *Klimalar,bkz.23.120 *Soğutucular,bkz.71.100.45 *Evlerde kullanılan soğutucu cihazlar, bkz. 97.040.30
27.220 Isı Transferi, Isıl Yalıtım *Binalarda ısıl yalıtım, bkz. 91.120.10
29 ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ  
29.020 Elektrik Mühendisliği (Genel) *Voltajlar, genel elektrik terminolojisi, elektrikle ilgili dokümantasyon, elektrik çizelgeleri, emniyet, yangın tehlikesi deneyleri, vb. dahil *Elektri
29.030 Manyetik Malzemeler *Özel manyetik özellikli çelikler, bkz. 77.140.40
29.035 Yalıtım Malzemeleri  
29.035..60 Verniklenmiş Kumaşlar  
29.035.01 Yalıtım Malzemeleri (Genel)  
29.035.10 Kağıt ve Karton Yalıtım Malzemeleri  
29.035.20 Plastik ve Kauçuk İzolasyon Malzemeleri *Yapışkan bantlar dahil
29.035.30 Cam ve Seramik İzolasyon Malzemeleri  
29.035.50 Mika Esaslı Malzemeler  
29.035.60 Verniklenmiş Kumaşlar  
29.035.99 Diğer Yalıtım Malzemeleri  
29.040 Yalıtım Akışkanları  
29.040.01 Yalıtım Akışkanları (Genel)  
29.040.10 Yalıtım Yağları  
29.040.20 Yalıtım Gazları  
29.040.30 Yarı İletken Malzemeler  
29.040.99 Diğer Yalıtım Akışkanları  
29.045 Yarı İletken Malzemeler  
29.050 İletken Malzemeler  
29.060 Elektrik Telleri ve Kabloları  
29.060.01 Elektrik Telleri ve Kabloları (Genel)  
29.060.10 Teller *Baralar vb. dahil
29.060.20 Kablolar  
29.080 Yalıtım *Yalıtım Malzemeleri, bkz.29.035 *Yalıtım Sıvıları, bkz. 29.040
29.080.01 Elektrik Yalıtımı (Genel)  
29.080.10 İzolatörler *Bağlantı parçaları ve diğer izolatör parçaları dahil
29.080.20 Buşingler  
29.080.30 Yalıtım Sistemleri  
29.080.99 Yalıtımla İlgili Diğer Standardlar  
29.100 Elektrik Ekipmanları İçin Bileşenler *Elektronik bileşenler, bkz. 31
29.100.01 Elektrik Ekipmanları İçin Bileşenler (Genel)  
29.100.10 Manyetik Bileşenler  
29.100.20 Elektrik ve Elektromekanik Bileşenler  
29.100.99 Diğer Elektrik Ekipman Bileşenleri  
29.120 Elektrik Aksesuarları  
29.120.01 Elektrik Aksesuarları (Genel)  
29.120.10 Elektrik Amaçlı Borular  
29.120.20 Bağlantı Düzenleri  
29.120.30 Fişler ve Prizler  
29.120.40 Anahtarlar  
29.120.50 Sigortalar ve Diğer Aşırı Akımdan Korunma Düzenleri  
29.120.60 Tevzi ve Kontrol Tabloları  
29.120.70 Röleler  
29.120.99 Diğer Elektrik Aksesuarları  
29.130 Anahtarlama ve Kontrol Düzenleri  
29.130.01 Anahtarlama ve Kontrol Düzenleri (Genel)  
29.130.10 Yüksek Gerilem Anahtarlama ve Kontrol Düzenleri *Mahfazalı Anahtarlama ve Kontrol Düzenleri dahil
29.130.20 Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzenleri *Anahtarlama ve Kontrol Düzenlerinin montaj parçaları dahil
29.130.99 Diğer Anahtarlama ve Kontrol Düzenleri  
29.140 Lambalar ve İlgili Ekipmanlar  
29.140.01 Lambalar (Genel)  
29.140.10 Lamba Başlıkları ve Duylar  
29.140.20 Enkandesan Lambalar  
29.140.30 Fluoresan ve Gaz Boşaltmalı Lambalar  
29.140.40 Aydınlatma Armatürleri  
29.140.50 Aydınlatma Tesis Sistemleri *Raylı besleme sistemleri dahil
29.140.99 Lambalarla İlgili Diğer Standardlar  
29.160 Döner Makinalar  
29.160.01 Döner Makinalar (Genel)  
29.160.10 Döner Makinaların Bileşenleri  
29.160.20 Jenaratörler  
29.160.30 Motorlar  
29.160.40 Elektrik Üretim Grupları  
29.160.99 Döner Makinalarla İlgili Diğer Standardlar  
29.180 Transformatörler, Reaktörler *Ölçü transformatörleri, bkz. 17.220.20
29.200 Redresörler, Konvertörler, Kararlı Güç Kaynakları *Yarı iletken dönüştürücüler dahil
29.220 Galvanik Piller ve Bataryalar  
29.220.01 Galvanik Piller ve Bataryalar (Genel)  
29.220.10 Tekrar Doldurulamayan Piller ve Bataryalar  
29.220.20 Asitli Akümülatörler ve Bataryalar  
29.220.30 Alkalinli Akümülatörler ve Bataryalar  
29.220.99 Diğer Piller ve Bataryalar  
29.240 Güç İletim ve Dağıtım Şebekeleri *Binalarda elektrik tedarik sistemleri, bkz. 91.140.50
29.240.01 Güç İletim ve Dağıtım Şebekeleri (Genel)  
29.240.10 Tali İstasyonlar, Parafudurlar  
29.240.20 Güç İletim ve Dağıtım Hatları  
29.240.30 Elektrik Güç Sistemleri İçin Kontrol Ekipmanları *Elektriksel büyüklüklerin ölçüm cihazları,bkz. 17.220.20
29.240.99 Güç İletim ve Dağıtım Şebekeleri ile İlgili Diğer Ekipmanlar *Güç Şebekeleri İçin Kapasitörler Dahil
29.260 Özel Şartlarda Çalışan Elektrikli Ekipmanlar  
29.260.01 Özel Şartlarda Çalışan Elektrikli Ekipmanlar (Genel)  
29.260.10 Bina Dışı Elektrik Tesisatı  
29.260.20 Patlayıcı Atmosferlerde Çalışan Elektrik Cihazları  
29.260.99 Diğer Özel Şartlarda Çalışan Elektrikli Ekipmanlar  
29.280 Elektrikli Cer Cihazları *Elektriksiz Demiryolu Çekici Araçları, bkz. 45.060.10 *Elektrikli Karayılu Taşıt *Demiryolu Elektrik Tesisleri Dahil
29.300 Elektrik Titreşimi  
31 ELEKTRONİK  
31.020 Elektronik Bileşenler (Genel) *Manyetik Bileşenler, bkz. 29.100.10
31.040 Dirençler  
31.040.01 Dirençler (Genel)  
31.040.10 Sabit Dirençler  
31.040.20 Potansiyometreler, Değişken Dirençler  
31.040.30 Termistörler  
31.040.99 Diğer Dirençler  
31.060 Kapasitörler  
31.060.01 Kapasitörler (Genel)  
31.060.10 Sabit Kapasitörler (Genel)  
31.060.20 Seramik ve Mika Kapasitörler  
31.060.30 Kağıt ve Plastik Kapasitörler  
31.060.40 Tantal Elektrolitik Kapasitörler  
31.060.50 Alüminyum Elektrolitik Kapasitörler  
31.060.60 Değişken Kapasitörler  
31.060.70 Güç Kapasitörleri *Güç Şebekeleri İçin Kapasitörler, bkz. 29.240.99
31.060.99 Diğer Kapasitörler  
31.080 Yarı İletken Elemanlar *Yarı iletken malzemeler, bkz. 29.040.30
31.080.01 Yarı İletken Elemanlar (Genel)  
31.080.10 Diyotlar  
31.080.20 Tristörler  
31.080.30 Transistörler  
31.080.99 Diğer Yarı İletken Elemanlar  
31.100 Elektronik Tüpler  
31.120 Elektronik Görüntü Elemanları  
31.140 Piyezoelektrik ve Dielektrik Elemanlar  
31.160 Elektrik Filtreleri  
31.180 Baskılı Devreler ve Kartlar  
31.190 Elektronik Bileşen Birimleri *Önceden Takılan Modüler Dahil
31.200 Tümleşik Devreler, Mikroelektronik *Elektronik yongalar dahil
31.220 Elektronik ve Telekomünikasyon Ekipmanlarında Kullanılan Elektromekanik Bileşenler  
31.220.01 Elektromekanik Bileşenler (Genel)  
31.220.10 Fiş ve Priz Elemanları, Bağlayıcılar  
31.220.20 Anahtarlar  
31.220.99 Diğer Elektromekanik Bileşenler  
31.240 Elektronik Ekipmanlarda Kullanılan Mekanik Yapılar  
31.260 Optoelektronik, Lazer Ekipmanları *Fotoelektrik tüpler ve hücreler dahil
33 TELEKOMÜNİKASYON SES VE GÖRÜNTÜ MÜHENDİSLİĞİ  
33.020 Telekomünikasyon (Genel)  
33.030 Telekomünikasyon Hizmeti Uygulamaları *Ağ (sistemi) hususları dahil  
33.040 Telekomünikasyon Sistemleri *Şebekeler (Sistemler) Dahil
33.040.01 Telekomünikasyon Sistemleri (Genel)  
33.040.10 Telekomünikasyon Hizmetleri, Genel Kurallar  
33.040.20 İletişim Sistemleri *Senkronizasyon, Kablo Sistemleri, entegre kablolama ve multiplex işlemleri dahil
33.040.30 Geçiş ve İşaretleme Sistemleri  
33.040.35 Telefon Şebekeleri *Halka Açık Telefon Şebekeleri (PSTN), Özel Telekomünikasyon Şebekeleri (PTN) ve Özel Entegre Servis Şebekeleri Dahil
33.040.40 Veri İletişim Şebekeleri *Paket Anahtarlamalı Veri Ağları (PSPDN) ve Eternet Dahil *Entegre Servis Digital Ağlar (ISDN), bkz. 33.080 *OSI Yerel, G
33.040.50 Hatlar,Bağlantılar ve Devreler *Ulaşım Ağları ve Ağ Elemanları Dahil
33.040.60 Telefon Ekipmanları  
33.040.70 Teleks Ekipmanları  
33.040.99 Telekomünikasyon Sistemleri İçin Diğer Ekipmanlar  
33.050 Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları  
33.050.01 Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları (Genel)  
33.050.10 Telefon Ekipmanları  
33.050.20 Paging Ekipmanları  
33.050.30 Teleks, Teletekst, Telefaks Ekipmanları *Modemler, bkz. 35.180
33.050.99 Diğer Telekominikasyon Terminal Ekipmanları  
33.060 Radyo Haberleşmesi  
33.060.01 Radyo Haberleşmesi (Genel)  
33.060.10 Genel Kurallar  
33.060.20 Alıcı-Verici Cihazları  
33.060.30 Radyo Röle ve Sabit Uydu İletişim Sistemleri  
33.060.40 Kablolu Dağıtım Sistemleri  
33.060.50 Hareketli Hizmetler  
33.060.60 Mobil Hizmetler: Yeryüzünde Kullanılan Radyolar (TETRA)  
33.060.65 Mobil Hizmetler Paging Sistemleri *Avrupa Radyo Mesaj Sistemleri (ERMES) Dahil
33.060.70 Mobil Hizmetler, Digital Geliştirilmiş Kablosuz Telekomünikasyon (DECT)  
33.060.75 Mobil Hizmetler, Uydular *Global Yer Belirleme Sistemleri (GPS) dahil
33.060.80 Mobil Hizmetler Mobil Komünikasyon İçin Global Sistemler (GSM)  
33.060.99 Radyo Haberleşmesi İçin Diğer Ekipmanlar  
33.070 Mobil Hizmetler  
33.070.01 Mobil Hizmetler (Genel)  
33.070.10 Karasal Trunk Radyolar (TETRA)  
33.070.20 Çağrı Sistemleri *Avrupa Radyo Mesaj Sistemi (ERMES) dahil
33.070.30 Sayısal Gelişmiş Kablosuz Haberleşme (DECT)  
33.070.40 Uydular *Küresel konumlama sistemleri (GPS) dahil
33.070.50 Mobil Haberleşme İçin Küresel Sistemler (GSM)  
33.070.99 Diğer Mobil Hizmetler  
33.080 Tümleşik Hizmetler Sayısal Şebekesi (ISDN)  
33.100 Elektromanyetik Uyumluluk (EMU) *Radyo Parazitlenmesi Dahil
33.100.01 Elektromanyetik Uyumluluk (Genel)  
33.100.10 Emisyon  
33.100.20 Bağışıklık  
33.100.99 Elektromanyetik Uyumluluk ile İlgili Diğer Konular  
33.120 Telekomünikasyon Ekipmanları için Bileşenler ve Aksesuarlar *Fiş ve priz cihazları, Konnektörler, bkz.31.220.10 *Anahtarlar, bkz. 31.220.20
33.120.01 Bileşenler ve Aksesuarlar (Genel)  
33.120.10 Koaksiyel Kablolar, Dalga Kılavuzları  
33.120.20 Teller ve Simetrik Kablolar  
33.120.30 R.F. Bağlayıcılar  
33.120.40 Antenler  
33.120.99 Diğer Bileşenler ve Aksesuarlar  
33.140 İletişimde Kullanılan Özel Ölçme Ekipmanları  
33.160 Odiyo ve Video Mühendisliği ile İlgili Ekipman ve Sistemler  
33.160.01 Ses ve Görüntü Sistemleri (Genel) *Sahne ve Stüdyo Ekipmanları, bkz. 97.200.10
33.160.10 Yükselteçler  
33.160.20 Radyo ve Alıcıları  
33.160.25 Televizyon Alıcıları  
33.160.30 Ses Sistemleri *Kaydediciler,kayıtlar,manyetik kasetler, kasetler, kompakt diskler, vb. dahil
33.160.40 Video Kayıt Sistemleri *Kaydediciler,kameralar,kasetler,lazer diskler vb. dahil
33.160.50 Aksesuarlar *Kulaklıklar,hoparlörler,mikrofonlar vb. dahil
33.160.60 Çoklu Ortam Sistemleri ve Telekonferans Ekipmanları  
33.160.99 Diğer Ses ve Görüntü Ekipmanları  
33.170 Televizyon ve Radyo Yayınları *Televizyon ve Radyo Yayınları İçin Ekipmanlar, bkz.33.160 *Sahne ve Stüdyo Ekipmanları bkz. 97.200.10
33.180 Fiber Optik (Optik Lif) İletişimleri  
33.180.01 Fiber Optik Sistemler (Genel)  
33.180.10 Fiberler ve Kablolar  
33.180.20 Fiber Optik Bağlama Cihazı Elemanları  
33.180.30 Optik Yükselteçler  
33.180.99 Diğer Fiber Optik Ekipmanları  
33.200 Telekontrol ,Telemetring *Denetleme, Kontrol ve Veri Kazanım Sistemleri (SCADA)
35 ENFORMASYON TEKNOLOJİSİ, BÜRO MAKİNALARI  
35.020 Enformasyon Teknolojisi (Genel) *Enformasyon teknolojisi ekipmanları ile ilgili genel konular dahil
35.030 Bilgi Teknolojisi Güvenliği  
35.040 Karakter Dizileri ve Enformasyon Kodlaması  
35.040.01 Bilgi Kodlama (Genel)  
35.040.10 Karakter Kümesi Kodlama  
35.040.30 Grafik ve Fotografik Bilgi Kodlama  
35.040.40 Ses, video, multimedya ve hipermedya bilgisinin kodlanması  
35.040.50 Otomatik Tanımlama ve Veri Yakalama Teknikleri  
35.040.99 Bilgi Kodlama ile İlgili Diğer Standartlar  
35.060 Enformasyon Teknolojisinde Kullanılan Diller  
35.080 Yazılım Geliştirme ve Sistem Dökümantasyonu  
35.100 Açık Sistemlerde Ara Bağlantılar (OSI)  
35.100.01 Açık Sistem Ara Bağlantıları (Genel)  
35.100.05 Çok Katmanlı Uygulamalar *Uluslararası standard profiller dahil
35.100.10 Fiziksel Katman  
35.100.20 Bağlantı Katmanı  
35.100.30 Ağ Katmanı  
35.100.40 Aktarım Katmanı  
35.100.50 Oturum Katmanı  
35.100.60 Sunuş Katmanı  
35.100.70 Uygulama Katmanı  
35.100.80 Yerel Alan Ağları  
35.110 Ağ Oluşturma Yapay Zeka - Sinir Ağları
35.110.01 Bilgisayar Ağları *Yerel Alan Ağları(LAN), metropolitan Alan Ağları(MAN), Geniş Alan Ağları(WAN)vb. Dahil *Özel Entegre Hizmet Ağları(PISN),bkz. 33.040.35 *Entegre Hizmet Dijital Ağları (ISDN),bkz.33.080
35.120 Özel Tümleşik Hizmet Ağları  
35.140 Bilgisayar Grafikleri  
35.160 Mikro İşlemci Sistemleri *Tümleşik Devreler, bkz. 31.200 *PC'ler ve hesap makinaları dahil
35.180 Enformasyon Teknolojisi Terminal ve Diğer Çevre Donanımı *Modemler Dahil
35.200 Arayüz (Interface) ve Ara Bağlantı Donanımı  
35.210 Bulut Bilişim  
35.220 Veri Depolama Cihazları  
35.220.01 Veri Depolama Cihazları (Genel)  
35.220.10 Kağıt Kartlar ve Şeritler  
35.220.20 Manyetik Depolama Cihazları  
35.220.21 Disketler  
35.220.22 Bantlar  
35.220.23 Kasetler ve Kartriçler  
35.220.30 Optik Depolama Cihazları  
35.220.99 Diğer Veri Depolama Cihazları  
35.240 Enformasyon Teknolojisi (IT) Uygulamaları  
35.240.01 Enformasyon Teknolojisi Uygulamaları (Genel)  
35.240.10 Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD)  
35.240.15 Kimlik Kartları ve İlgili Aygıtlar *Bankacılık, ticaret, telekomünikasyon, taşımacılık vb. için kart uygulamaları dahil
35.240.20 Büro İşlemlerinde Enformasyon Teknolojisi Uygulamaları  
35.240.30 Bilgi,Doküman ve Yayınlarda Enformasyon Teknolojisi Uygulamaları *Genelleştirilmiş standard işaretleme dili (SGML) otomatik tercüme makinaları vb.dahil
35.240.40 Bankacılıkta Enformasyon Teknolojisi Uygulamaları  
35.240.50 Endüstride Enformasyon Teknolojisi Uygulamaları *Tasarım Otomasyonu Dahil
35.240.60 Taşıma, Ticaret ve Diğer Alanlarda Enformasyon Teknolojisi Uygulamaları *EDİFACT dahil
35.240.63 Ticarette Bilgi Teknolojisi Uygulamaları  
35.240.67 İnşaat ve Yapı Endüstrisinde Bilgi Teknolojisi Uygulamaları  
35.240.68 Tarımda Bilgi Teknolojisi Uygulamaları  
35.240.69 Posta Servislerinde Bilgi Teknolojisi Uygulamaları  
35.240.70 Bilimde Enformasyon Teknolojisi Uygulamaları  
35.240.80 Sağlık Teknolojisinde Enformasyon Teknolojisi Uygulamaları *Bilgisayar Tomografisi Dahil
35.240.90 Eğitimde Bilgi Teknolojisi Uygulamaları  
35.240.95 İnternet Uygulamaları  
35.240.99 Enformasyon Teknolojilerinde Diğer Alanlar  
35.260 Büro Makinaları *Sargı ve ambalaj ekipmanları, bkz. *Daktilo, yazdırma, mektup açma, mektup katlama ve postalama makinaları ve bunların şeritleri ve diğer aksamları vb.dahil *Kopya makinaları, bkz.37.100.10
35.260.10 Büro Makinaları *Daktilo, yazdırma, mektup açma ve katlama makinaları, postalama makinaları ve bunların aksamları vb.dahil *Kopya makinaları, bkz.37.100.10  
35.260.20 Kırtasiye *Kağıt ürünler, bkz.85.080  
37 GÖRÜNTÜ TEKNOLOJİSİ  
37.020 Optik Ekipmanlar *Mikroskoplar,teleskoplar vb. dahil *Oftalmik Ekipmanlar bkz. 11.040.70*Optik ölçüm cihazları, bkz. 17.180.30 *Fotoğrafçılıkta kullanılan ekipmanların mercekleri, bkz. 37.
37.040 Fotoğrafçılık *Fotoğraf stüdyoları, bkz. 97.200.10
37.040.01 Fotoğrafçılık (Genel)  
37.040.10 Fotoğrafçılıkta kullanılan Ekipmanlar,Projektörler  
37.040.20 Fotoğraf Kağıdı, Filmler, Kasetler  
37.040.25 Fotoğraf Filmleri *Diş Hekimliği, Tıp ve Endüstride Kullanılan Radyografik Filmler Dahil
37.040.30 Fotoğrafçılıkta Kullanılan Kimyasallar  
37.040.99 Fotoğrafçılıkla İlgili Diğer Standardlar  
37.060 Sinemacılık *Film stüdyoları, bkz.97.200.10  
37.060.01 Sinemacılık (Genel)  
37.060.10 Sinemacılık Ekipmanları  
37.060.20 Sinema Filmleri,Kasetleri  
37.060.99 Sinemacılıkla İlgili Diğer Standardlar  
37.080 Mikrografikler *Optik depolama cihazları, bkz. 35.220.30  
37.100 Grafik Teknolojisi  
37.100.01 Grafik Teknolojisi (Genel)  
37.100.10 Çoğaltma Makinaları *Baskı, kopya ve teksir makinaları, ciltleme makinaları vb. dahil
37.100.20 Grafik Teknolojisinde Kullanılan Malzemeler *Mürekkepler, bkz. 87.080
37.100.99 Grafik Teknolojisi ile İlgili Diğer Standardlar  
39 HASSAS MEKANİK.KUYUMCULUK  
39.020 Hassas Mekanik  
39.040 Saatçilik  
39.040.01 Saatçilik (Genel)  
39.040.10 Cep ve Kol Saatleri  
39.040.20 Masa, Duvar Saatleri ve Diğer Zaman Ölçen Aletler  
39.040.99 Diğer Zaman Ölçüm Aletleri  
39.060 Kuyumculuk *Kıymetli Metaller, Kıymetli ve Yarı Kıymetli Taşlar Dahil *Endüstriyel Elmaslar, bkz. 25.100
43 KARAYOLU TAŞITLARI MÜHENDİSLİĞİ  
43.020 Karayolu Taşıtları (Genel) *Taşıma araçları egzos emisyonları, bkz 13.040.50 *Karayolu taşıtlarının testleri ve geri dönüşümleri dahil *Karayolu taşımacılığı, bkz. 03.220.20
43.040 Karayolu Taşıt Sistemleri *Motosiklet, moped sistemleri, bkz 43.140 *Bisiklet sistemleri, bkz. 43.150 *Elektrikli karayolu taşıt sistemleri,bkz. 43.120
43.040.01 Karayolu Taşıt Sistemleri (Genel)  
43.040.10 Elektriksel Ekipmanlar  
43.040.15 Oto Bilişim Sistemleri.Oto Bilgisayar Sistemleri *Seyrüsefer sistemleri, oto ses sistemleri, vb.dahil
43.040.20 Aydınlatma ve İkaz Üniteleri  
43.040.30 Gösterge ve Kumanda Üniteleri  
43.040.40 Fren Sistemleri  
43.040.50 Aktarma ve Askı Sistemleri *Pençeler,vites kutuları,kardan şaftları,aktarma dişlileri, tekerlekler,jantlar vb. dahil *Araç lastikleri, bkz. 83.160.10
43.040.60 Gövde ve Gövde Elemanları *Temizleme,buz çözme,buğu çözme ve ısıtma cihazları,camlar, aynalar,emniyet kemerleri vb. dahil
43.040.65 Parlatma ve Silme Sistemleri *Temizleme, buz çözme ve buğu giderme cihazları, aynalar vb.dahil
43.040.70 Kaplingler  
43.040.80 Emniyet Tesisatı ve Fren Sistemleri *Hava yastıkları, emniyet kemerleri ve trafik kazası hususları dahil
43.040.99 Diğer Karayolu Taşıt Sistemleri  
43.060 Karayolu Taşıtları İçin İçten Yanmalı Motorlar *Genel uygulamalı,içten yanmalı motorlar için standardlar, bkz.27.020
43.060.01 Karayolu Taşıtları İçin İçten Yanmalı Motorlar (Genel)  
43.060.10 Motor Bloku ve İç Elemanları  
43.060.20 Aşırı Doldurma, Emme ve Egzos Sistemleri  
43.060.30 Soğutma Sistemleri, Yağlama Sistemleri *Antifrizler, bkz.71.100.45 *Yağlayıcılar, bkz.75.100
43.060.40 Yakıt Sistemleri  
43.060.50 Elektriksel Ekipmanlar, Kumanda Sistemleri *Ateşleme sistemleri dahil
43.060.99 Diğer İçten Yanmalı Motor Sistemleri  
43.080 Ticari Taşıtlar *Karayolu taşıt sistemleri, bkz. 43.040 *Karayolu taşıtları için lastikler, bkz. 83.160.10
43.080.01 Ticari Taşıtlar (Genel)  
43.080.10 Kamyonlar ve Treylerler *Endüstriyel Kamyonlar, bkz.53.060
43.080.20 Otobüsler  
43.080.99 Diğer Ticari Taşıtlar  
43.100 Otomobiller,Karavanlar ve Kamyonetler *Karayolu Taşıt Sistemleri, bkz. 43.040 *Karayolu Taşıtları İçin Lastikler, bkz. 83.160.10 **Kamp Ekipmanları, bkz. 97.200.30
43.120 Elektrikli Karayolu Taşıtları ve Bileşenleri *Bileşenleri ve Sistemleri Dahil *Karayolu Taşıt Lastikleri, bkz. 83.160.10
43.140 Motosikletler, Mopedler, Bisikletler ve Bileşenleri *Bileşenleri ve Sistemleri Dahil *Karayolu Taşıt Lastikleri, bkz. 83.160.10
43.150 Bisikletler *Bileşenleri ve Sistemleri Dahil *Karayolu Taşıt Lastikleri, bkz. 83.160.10
43.160 Özel Amaçlı Taşıtlar Atık Toplama Araçları ve Atık Toplama Araçları İçin Bileşen ve Sistemler Dahil *Yangınla Mücadele Araçları, bkz. 13.220.10*Hareketli Vinçler, bkz.53.020.20 *Hafriyat Makinaları, bkz.53.100
43.180 Teşhis Bakım ve Deney Ekipmanları *Petrol istasyonları, bkz. 75.200 *Tamirat faaliyetleri dahil
45 DEMİRYOLU MÜHENDİSLİĞİ  
45.020 Demiryolu Mühendisliği (Genel) *Demiryolu taşımacılığı, bkz. 03.220.30 *Demiryolu yapımı, bkz. 93.100
45.040 Demiryolu Mühendisliği İçin Malzemeler ve Bileşenler  
45.060 Demiryolu Taşıtları *Demiryolu Taşıtları İçin Malzeme, Bileşen Elektrikli Elektronik Donanımlar Dahil
45.060.01 Demiryolu Taşıtlar (Genel)  
45.060.10 Çeken(cer) Taşıtlar *Elektrikli cer cihazları, bkz. 29.280
45.060.20 Demiryolu Römorkları  
45.080 Raylar ve Demiryolu Elemanları *Palet bileşenleri dahil
45.100 Kablo Yolu Ekipmanları *Havai hat (teleferik vb.) taşıma ekipmanları olacak
45.120 Demiryolu/Kablo Yolu Yapımı ve Bakımı İçin Ekipmanlar  
45.140 Metro, Tramvay ve Hafif Raylı Sistem Ekipmanları  
47 GEMİ İNŞA VE DENİZCİLİK  
47.020 Gemi İnşa ve Denizcilik (Genel) * Petrol ve Doğalgaz *Petrol, Doğal Gaz ve Deniz Gibi Madenciliği Dışındaki Offshore Uygulamaları *Su Taşımacılığı, bkz. 03.220.40 *Denizdibi Madenceliği İçin Offshore Uygulamaları, bkz. 73.100.30
47.020.01 Gemi İnşa ve Denizcilik İle İlgili Genel Standardlar  
47.020.05 Gemi İnşaa Malzemeleri ve Bileşenleri  
47.020.10 Tekne ve Elemanları  
47.020.20 Deniz Taşıt Motorları ve Tahrik Sistemleri *Genel uygulamalı içten yanmalı motorlar için standardlar bkz. 27.020
47.020.30 Boru Sistemleri  
47.020.40 Kaldırma ve Kargo Taşıma Ekipmanları  
47.020.50 Güverte Ekipmanları ve Güverte Tesisleri  
47.020.60 Gemi ve Deniz Tesislerinin Elektrik Ekipmanları  
47.020.70 Seyrüsefer ve Kumanda Ekipmanları *Telekomünikasyon Ekipmanları, bkz.33.060
47.020.80 İhtiyaç Mahalleri  
47.020.85 Kargo Alanları *Tanklar ve Tankerler Dahil
47.020.90 Havalandırma, Klima ve Isıtma Sistemleri  
47.020.99 Gemi İnşaa ve Denizcilik ile İlgili Diğer Standardlar  
47.040 Açık Deniz Gemileri *Sistemleri ve bileşenleri dahil
47.060 İç Su Seyrüsefer Gemileri *Sistemleri ve bileşenleri dahil
47.080 Küçük Tekneler *Küçük Tekne Sistemleri ve Bileşenleri ile Cankurtarma Ekipmanları Dahil *Kişisel Kurtarma Araçları (Can Yelekleri), bkz. 13.340.10
49 UÇAK VE UZAY TAŞIT MÜHENDİSLİĞİ  
49.020 Uçak ve Uzay Taşıtları (Genel) *Uçak performansı,uçuş dinamikleri vb. dahil *Hava taşımacılığı, bkz. 03.220.50
49.025 Uçak ve Uzay Taşıt Yapım İçin Malzemeler  
49.025.01 Uçak ve Uzay Taşıt Yapımı İçin Malzemeler (Genel)  
49.025.05 Demir Esaslı Alaşımlar (Genel)  
49.025.10 Çelikler  
49.025.15 Demir Dışı Alaşımlar (Genel)  
49.025.20 Alüminyum  
49.025.30 Titanyum  
49.025.40 Kauçuk ve Plastikler  
49.025.50 Yapıştırıcılar  
49.025.60 Tekstiller *Tekstil camları ve kaplanmış kumaşlar dahil
49.025.99 Diğer Malzemeler  
49.030 Uçak ve Uzay Taşıt Yapımı İçin Bağlama Elemanları *Genel amaçlı bağlama elemanları, bkz. 21.040
49.030.01 Bağlama Elemanları (Genel)  
49.030.10 Vida Dişleri *Genel amaçlı vida dişleri, bkz. 21.040
49.030.20 Civatalar, Vidalar, Sapmalar  
49.030.30 Somunlar  
49.030.40 Pimler, Çiviler  
49.030.50 Rondelalar ve Diğer Tespit Elemanları  
49.030.60 Perçinler  
49.030.99 Diğer Bağlama Elemanları  
49.035 Uçak ve Uzay Taşıt Yapımı İçin Bileşenler *Uçak lastikleri, bkz. 83.160.20
49.040 Uçak ve Uzay Taşıt Sanayisinde Kullanılan Kaplamalar ve İlgili Prosesler *Genel kullanım için kaplamalar, 25.220  
49.040.10 Malzemeler  
49.040.20 Bağlama Elemanları *Genel amaçlar için bağlama elemanları, bkz.21.060  
49.040.30 Bileşenler  
49.040.40 Kaplamalar ve Prosesler  
49.045 Yapı ve Yapı Elemanları  
49.050 Uçak ve Uzay Taşıt Motorları ve Tahrik Sistemleri *Yakıt sistemleri dahil
49.060 Uçak ve Uzay Taşıtları Elektrik Donanımı ve Sistemleri  
49.080 Uçak ve Uzay Taşıtlarında Kullanılan Akışkan Sistemleri ve Bileşenleri  
49.090 Uçuş Ekipman ve Cihazları *Seyrüsefer cihazları ve telekomünikasyon ekipmanları dahil
49.095 Yolcu ve Kabin Ekipmanları  
49.100 Yer Hizmetleri ve Bakım Ekipmanları  
49.120 Kargo Ekipmanları *Hava tipi konteynerler,paletler ve ağlar, bkz. 55.180.30
49.140 Uzay Sistemleri ve Operasyonları *Uzay veri ve enformasyon transfer sistemleri ve fırlatma operasyonları için yer hizmetleri destek ekipmanları dahil
53 YÜK TAŞIMA EKİPMANLARI  
53.020 Kaldırma Ekipmanları *Asansörler ve Yürüyen Merdivenler, bkz. 91.140.90 *Gemi İnşa Alanında Kullanılan Kaldırma Ekipmanları bkz. 47.020.40
53.020.01 Kaldırma Ekipmanları (Genel)  
53.020.10 Kaldırma Aletleri  
53.020.20 Vinçler *Hareketli vinçler, kule vinçleri, yelken vinçleri, köprü vinçleri dahil
53.020.30 Kaldırma Ekipmanları İçin Aksesuarlar *Kaldırma kancaları, prangalar, link zincirleri, tel halatlar dahil *Genel amaçlı tel halatlar ve link zincirleri, bkz. 77.140.65
53.020.99 Diğer Kaldırma Ekipmanları  
53.040 Sürekli Taşıma Ekipmanları  
53.040.01 Sürekli Taşıma Ekipmanları (Genel)  
53.040.10 Konveyörler  
53.040.20 Konveyörler İçin Bileşenler *Konveyor kayışları, zincirleri, zincir dişlileri, vb. dahil
53.040.30 Pnömatik Taşıma ve Bileşenleri  
53.040.99 Diğer Sürekli Taşıma Ekipmanları  
53.060 Endüstriyel Kamyonlar *Fork-lift kamyonları, kaymalı platformlar, vb. dahil *Kamyon ve treyler, bkz. 43.080.10
53.080 Depolama Ekipmanları *Tarımsal ürünlerin depolanması için tesisler, bkz. 65.040.20 *Mağaza rafları, bkz. 97.130.10 *Yükleme aletleri, raflar, vb. dahil *Depolama ve ambarcılık, bkz. 55.220
53.100 Toprak Kazı Makinaları *Traktörler, kazı makinaları, yükleyiciler ve greyderler dahil
53.120 Elle Taşıma Ekipmanları *Kürek, bel, kazma, manivela vb. dahil
55 AMBALAJLAMA VE DAĞITIM  
55.020 Ambalajlama ve Malların Dağıtımı (Genel)  
55.040 Ambalaj Malzemeleri ve Aksesuarları *Genel Amaçlı Yapışkan Bantlar, bkz. 83.180 *Paketleyiciler, kağıtlar, filmler, tabakalar, kordonlar, kapaklar, kapatma cihazları, yastıklama vb. dahi
55.060 Makaralar, Bobinler *Tekstil malzemeleri için koniler, tüpler, vb. bkz. 59.1 *Dıştan takılan ve monte edilen malzemeler için tutamak ve destekleyiciler dahil *Fotoğraf film makaraları, bobinleri vb., bkz. 37.040.20 ve 37.060.20
55.080 Çuvallar, Torbalar *Küçük torbalar ve zarflar dahil
55.100 Şişeler, Çömlekler, Kavanozlar *Sıvılar için küçük kaplar ve bunların kapakları dahil
55.120 Kutular, Tenekeler, Tüpler *Hafif metal ve plastik kaplar dahil
55.130 Aerosol Kapları  
55.140 Fıçılar, Tamburlar, Küçük Teneke Kutular *Daha çok akışkan ve dökme malzemenin taşınmasında kullanılan kaplar, varil, kova vb. dahil *Akışkan depolama tertibatı, bkz. 23.020
55.160 Kasalar, Kutular, Sandıklar *Katı madde veya eşyalar için kaplar
55.180 Eşyaların Nakliyesi  
55.180.01 Eşyaların Nakliyesi (Genel)  
55.180.10 Genel Amaçlı Konteynerler  
55.180.20 Genel Amaçlı Paletler  
55.180.30 Hava Tipi Konteynerler, Paletler, Ağlar  
55.180.40 Dolu Taşıma Ambalajları *Tekrar kullanılabilen ambalajlar dahil
55.180.99 Eşyaların Taşınması ile İlgili Diğer Standardlar  
55.200 Ambalaj Makinaları *Etiketleme, işaretleme, damgalama, dolgu makinaları vb. dahil
55.220 Depolama, Ambarcılık *Depolama ekipmanları, bkz. 53.080
55.230 Dağıtım ve Otomatik Satış Makinaları *Bilet, gıda, içecek, tütün ürünleri vb. dağıtımı dahil
59 TEKSTİL VE DERİ TEKNOLOJİSİ  
59.020 Tekstil Sanayi Prosesleri  
59.040 Tekstil Yardımcı Malzemeleri *Yüzey aktif maddeler, bkz. 71.100.40 *Kuştüyleri dahil
59.060 Tekstil Lifleri  
59.060.01 Tekstil Lifleri (Genel) *Lif karışımları dahil
59.060.10 Tabii Lifler  
59.060.20 Sentetik ve Rejenere Lifler  
59.060.30 Mineral ve Metal Lifler  
59.060.99 Diğer tekstil lifleri  
59.080 Tekstil Sanayi Ürünleri *Balık ağları, bkz. 65.140.30 *Döşemecilik, bkz. 97.140 *Ev tekstili, keten kumaşlar, yatak ve masa örtüleri vb. bkz. 97.160 *Bileşik yapıların takviyesi için malzemeler, bkz. 59.100
59.080.01 Tekstiller (Genel) *Tekstillerin renk haslığı dahil
59.080.20 İplikler *Dikiş iplikleri, dokuma iplikleri ve katlı iplikler dahil
59.080.30 Tekstil Kumaşları *Keçeler, dantel dokumadan başka metotlarla üretilenler dahil
59.080.40 Kaplanmış Kumaşlar *Sicimler, kayışlar ve şeritler dahil
59.080.50 İpler, Halatlar *Çelik halatlar, bkz. 77.140.65 *Kaldırma amaçlı tel halatlar, bkz. 53.020.30
59.080.60 Tekstil Yer Döşemeleri *Halı, kilim, paspas dahil *Tekstil dışı yer döşemeleri, bkz. 97.150
59.080.70 Geotekstiller  
59.080.80 Akıllı Tekstiller  
59.080.99 Diğer tekstil endüstrisi ürünleri  
59.100 Birleşik Yapıların Takviyesi İçin Malzemeler  
59.100.01 Birleşik Yapıların Takviyesi İçin Malzemeler (Genel)  
59.100.10 Tekstil Camı Malzemeleri  
59.100.20 Karbon Malzemeler  
59.100.30 Aramit Malzemeler  
59.100.99 Birleşik Yapıların Takviyesi İçin Diğer Malzemeler  
59.120 Tekstil Makinaları  
59.120.01 Tekstil makinaları (Genel)  
59.120.10 İplik, Büküm ve Tekstüre Makinaları *İplikleri büküm işlemine hazırlayan makinalar, sentetik ve rejenere liflerin imalinde kullanılan makinalar ve ekipmanlar dahil
59.120.20 Çözgü Makinaları ve Ekipmanları *İpliklerin levent veya makaralara sarılması, çözme, kaşıllama, dokuma levendine aktarma vb. dahil
59.120.30 Dokuma Tezgahları, Dokuma Makinaları  
59.120.40 Örgü Makinaları *Evlerde kullanılan örgü makinaları dahil
59.120.50 Boyama ve Apreleme Ekipmanları *Çamaşırhane donanımları, bkz.97.060
59.120.99 Diğer Tekstil Makinaları  
59.140 Deri Teknolojisi *Kürk ve suni deri dahil *Ayakkabılar, botlar, terlikler vb. bkz. 61.060 *Dikiş makinaları ve ayakkabılar, botlar, terlikler vb. üretimi için makinalar, bkz. 61.080
59.140.01 Deri Teknolojisi (Genel)  
59.140.10 İşlemler ve Yardımcı Malzemeler  
59.140.20 Ham Deriler, Postlar, Kasapbaşı Deriler  
59.140.30 Deri ve Kürkler  
59.140.35 Deri Ürünleri *Giyim Sanayi ürünleri, bkz.61 *Bavul, çanta, el çantası, cüzdan, köpek tasması vb. deri dışındaki malzemelerden yapılmış ürünleri de kapsar.
59.140.40 Deri ve Kürk Üretimi İçin Makina ve Ekipmanlar  
59.140.99 Deri Teknolojisi ile İlgili Diğer Standardlar  
61 GİYİM ENDÜSTRİSİ  
61.020 Elbiseler *İç Çamaşırı, gece elbisesi, trikotaj, askeri elbiseler, çoraplar vb. ve bunların etiketlenmesi ve boyut kodlama şemaları dahil *Koruyucu elbiseler, bkz. 13.340.10
61.040 Şapka, Elbise Aksesuarları, Elbise Düğme ve Tokaları *Kravatlar, eldivenler, atkılar, mendiller, kemerler, pantolon askıları, düğmeler, şemsiyeler, fermuarlar vb. dahil *Koruyucu şapkalar, bkz. 13.
61.060 Ayakkabılar, Botlar, Terlikler vb. *Ayakkabı bağları dahil *Koruyucu ayakkabılar, bkz. 13.340.50
61.080 Giyim Sanayi için Dikiş Makinaları ve Diğer Ekipmanlar *Evlerde kullanılan dikiş makinaları dahil *Çamaşır makinaları,kurutucular, ütüleme ve presleme cihazları, bkz. 97.060
65 TARIM  
65.020 Çiftçilik ve Ormancılık *Pedoloji, toprak analizi, bkz. 13.080 *Kerestecilik, bkz. 79.020
65.020.01 Çiftçilik ve Ormancılık (Genel)  
65.020.10 Çiftlik Yönetimi ve Organizasyonu  
65.020.20 Bitki Yetiştirme *Bahçıvanlık, çiçekçilik, tohumlar, bitki hastalıkları dahil
65.020.30 Hayvan Yetiştirme ve Islahı *Veterinerlik ile ilgili ilaçlar, bkz. 11.220 *Sağlık denetimi dahil
65.020.40 Peyzaj ve Ağaçlandırma  
65.020.99 Çiftçilik ve Ormancılık ile İlgili Diğer Standardlar  
65.040 Çiftlik Binaları, Yapıları ve Tesisleri *Süt sağma makinaları dahil
65.040.01 Çiftlik Binaları ve Tesisleri (Genel)  
65.040.10 Hayvan Barınakları Ekipman ve Donanımı *Süt sağım makinaları dahil
65.040.20 Tarımsal Ürünlerin Depolanması ve İşlenmesi İçin Yapı ve Donanımlar *Mezbahalar ve ilgili ekipmanlar dahil
65.040.30 Seralar ve Diğer Donanımlar  
65.040.99 Çiftlik Binaları ve Tesisleri ile İlgili Diğer Standardlar  
65.060 Tarım Makinaları, Alet ve Ekipmanları *Tarım makinaları lastikleri bkz. 83.160.30
65.060.01 Tarım Makinaları ve Ekipmanları (Genel)  
65.060.10 Tarım Traktörleri ve Römorkları  
65.060.20 Toprak İşleme Ekipmanları  
65.060.25 Gübre Depolama, Hazırlama ve Dağıtma Ekipmanları  
65.060.30 Ekim ve Dikim Ekipmanları  
65.060.35 Sulama Ekipmanları  
65.060.40 Bitki Koruma Ekipmanları  
65.060.50 Hasat Ekipmanları  
65.060.60 Bağcılık ve Şarapcılık Ekipmanları  
65.060.70 Bahçe Ekipmanları *Çim biçiciler, zeytincilik ve zeytin üretim ekipmanları dahil
65.060.80 Ormancılık Ekipmanları *Zincir ve bıçkı dahil
65.060.99 Diğer tarımsal makina ve ekipmanlar  
65.080 Gübreler *Toprak ıslah ediciler dahil
65.100 Pestisidler ve Diğer Tarımsal Kimyasallar  
65.100.01 Pestisidler ve Diğer Tarımsal Kimyasallar (Genel)  
65.100.10 İnsektisitler *Ahşap koruma kimyasalları, bkz. 71.100.50
65.100.20 Herbisitler  
65.100.30 Fungisidler *Ahşap Koruma Kimyasalları, bkz. 71.100.50
65.100.99 Diğer Pestisidler ve Tarımsal Kimyasallar  
65.120 Hayvan Yemleri *Hayvan Yemlerinin mikrobiyolojisi, bkz. 07.100.30
65.140 Arıcılık *Arıcılık İçin ekipman ve donanımlar dahil *Bal, bkz. 67.180.10
65.140.10 Arıcılık *Bal, bkz. 67.180.10  
65.140.20 Avcılık  
65.140.30 Balıkçılık ve Balık Yetiştirme *Deniz kabukluları ve diğer su ürünlerinin yetiştirilmesi ve toplanması, su memelileri ve sürüngenlerinin avlanması- dahil *Balık ve balık  
65.145 Avcılık *Avcılık İçin Ekipman ve Donanımlar Dahil
65.150 Balıkçılık ve Balık Yetiştirme *Balık Yetiştirme İçin Su, bkz. 13.060.2 *Deniz kabukluları ve diğer su ürünlerinin yetiştirilmesi ve toplanması, su memelileri ve sürüngenlerinin avlanması, balıkçılık ve balık yetiştirme için ekipman ve donanımlar, vb. dahi
65.160 Tütün, Tütün Ürünleri ve İlgili Ekipmanlar  
67 GIDA TEKNOLOJİSİ  
67.020 Gıda Sanayi Prosesleri *Gıda hijyeni dahil
67.040 Gıda Ürünleri (Genel)  
67.050 Gıda Ürünleri İçin Genel Deney Metodları ve Analizleri *Duyusal Analizler, bkz. 67.240 *Gıda Mikrobiyolojisi, bkz. 07.100.30
67.060 Tahıllar,Baklagiller ve Ürünleri *Tohumlar, mısır, un ve fırın ürünleri dahil
67.080 Meyveler, Sebzeler *Konserve, kuru ve hızlı dondurulmuş meyve ve sebzeler dahil *Meyve ve sebze suları ve nektarlar, bkz. 67.160.20
67.080.01 Meyveler, Sebzeler ve Ürünleri (Genel)  
67.080.10 Meyveler ve Ürünleri *Fındık, fıstık vb. dahil
67.080.20 Sebzeler ve Ürünleri *Domates konsantresi, ketçap vb. dahil
67.100 Süt ve Süt Ürünleri  
67.100.01 Süt ve Süt Ürünleri (Genel)  
67.100.10 Süt ve İşlem Görmüş Süt Ürünleri *Kurutulmuş süt, yoğunlaştırılmış süt ve buharlaştırılmış süt dahil
67.100.20 Tereyağı  
67.100.30 Peynir *Peynialtı suyu peynirleri dahil
67.100.40 Dondurmalar ve Dondumalı Tatlılar *Şerbetler dahil
67.100.99 Diğer Süt Ürünleri  
67.120 Et, Et Ürünleri ve Diğer Hayvansal Ürünler  
67.120.01 Hayvansal Ürünler (Genel)  
67.120.10 Et ve Et Ürünleri  
67.120.20 Tavukçuluk ve Yumurtalar  
67.120.30 Balık ve Balıkçılık Ürünleri *Yumuşakçalar ve diğer deniz ürünleri dahil
67.120.99 Diğer Hayvansal Ürünler  
67.140 Çay, Kahve, Kakao  
67.140.10 Çay *Yeşil Çay Dahil
67.140.20 Kahve ve Kahve Ürünleri  
67.140.30 Kakao  
67.160 İçecekler  
67.160.01 İçecekler (Genel)  
67.160.10 Alkollü İçecekler  
67.160.20 Alkolsüz İçecekler *Meyve ve sebze suları, nektarlar, maden suları, limonatalar, alkolsüz biralar, kola içecekleri, vb. dahil *Çay, kahve, kakao, bkz.67.140
67.180 Şeker, Şeker Ürünleri, Nişasta  
67.180.10 Şeker ve Şeker Ürünleri *şeker pekmezleri, tatlılar, şekerlemeler, bal, vb. dahil
67.180.20 Nişasta ve Nişasta Ürünleri *Glikoz şurupları vb. dahil
67.190 Çikolatalar  
67.200 Yenilebilir Yağlar, Yağlı Tohumlar  
67.200.10 Hayvansal ve Bitkisel Yağlar *Tereyağı, bkz. 67.100.20
67.200.20 Yağlı Tohumlar  
67.220 Baharatlar, Çeşni Maddeleri, Gıda Katkıları  
67.220.10 Baharatlar ve Çeşni Maddeleri  
67.220.20 Gıda Katkıları *Tuz, sirke, gıda koruyucu katkılar, vb.dahil
67.230 Ambalajlanmış ve Hazırlanmış Gıdalar *Bebek mamaları dahil
67.240 Duyusal Analizler  
67.250 Gıdalarla Temas Eden Malzeme ve Eşyalar *Yiyecek-İçecek konteynerleri ve içme suyu ile temas eden malzeme ve eşyalar dahil
67.260 Gıda Sanayi Alet ve Makinaları *Soğutucu ekipmanlar, bkz. 27.200
71 KİMYASAL TEKNOLOJİ  
71.020 Kimya Sanayiinde Üretim *Fabrika prosesi hizmetleri, proses tasarım ve kontrolü, proses operasyonları ve güvenlik sistemleri dahil
71.040 Analitik Kimya *Bu grup genel amaçlı standardları kapsar.
71.040.01 Analitik Kimya (Genel)  
71.040.10 Kimya Laboratuvarları, Laboratuvar Ekipmanları *Hidrometreler, alkolmetreler, vb. dahil *Hacim, kütle, yoğunluk, viskozite ölçümü için cihazlar, bkz. 17.060 *Spektroskoplar, bkz. 17.180.30 *Sıcaklık ölçüm cihazları, bkz.17.200.20
71.040.20 Laboratuvar Malzemeleri ve İlgili Cihazlar  
71.040.30 Kimyasal Reaktifler *Referans Maddeler dahil
71.040.40 Kimyasal Analizler *Gaz analizleri dahil
71.040.50 Fizikokimyasal Analiz Metotları *Spektrofotometrik ve kromatografik analizler dahil
71.040.99 Analitik Kimya ile İlgili Diğer Standardlar  
71.060 İnorganik Kimyasallar  
71.060.01 İnorganik Kimyasallar (Genel)  
71.060.10 Kimyasal Elementler  
71.060.20 Oksitler *Dioksitler, Peroksitler vb. dahil
71.060.30 Asitler  
71.060.40 Bazlar  
71.060.50 Tuzlar  
71.060.99 Diğer İnorganik Kimyasallar  
71.080 Organik Kimyasallar  
71.080.01 Organik Kimyasallar (Genel)  
71.080.10 Alifatik Hidrokarbonlar  
71.080.15 Aromatik Hidrokarbonlar  
71.080.20 Halojenli Hidrokarbonlar  
71.080.30 Organik Azot Bileşikleri  
71.080.40 Organik Asitler  
71.080.50 Anhidritler  
71.080.60 Alkoller, Eterler  
71.080.70 Esterler  
71.080.80 Aldehitler ve Ketonlar  
71.080.90 Fenoller  
71.080.99 Diğer organik Kimyasallar  
71.100 Kimya Sanayi Ürünleri *Mürekkepler, bkz. 87.080 *Dezenfektan ve antiseptikler, bkz. 11.080 *Fotoğrafçılıkta kullanılan kimyasal maddeler, bkz. 37.040.30 *Kauçuk ve plastik için hammaddeler, bkz.83.040 *Boyalar ve vernikler, bkz. 87.040
71.100.01 Kimya Sanayi Ürünleri (Genel)  
71.100.10 Alüminyum Üretiminde Kullanılan Maddeler  
71.100.20 Sanayide Kullanılan Gazlar *Basınçlı hava dahil *Sıvılaştırılmış petrol gazları, bkz. 75.160.30
71.100.30 Patlayıcılar, Piroteknik  
71.100.35 Endüstriyel ve Evlerde Kullanılan Dezenfeksiyon Amaçlı Kimyasallar *Tıbbi dezenfektan ve antiseptikler, bkz. 11.080
71.100.40 Yüzey Aktif Maddeler  
71.100.45 Soğutucular ve Antifrizler  
71.100.50 Ahşap Korumada Kullanılan Kimyasallar  
71.100.55 Silikonlar  
71.100.60 Uçucu Yağlar  
71.100.70 Kozmetikler, Vücut Temizlik ve Bakım Malzemeleri  
71.100.80 Suyun Saflaştırılması İçin Kimyasallar  
71.100.99 Diğer Kimya Sanayi Ürünleri  
71.120 Kimya Sanayinde Kullanılan Ekipmanlar *Tehlikeli kimyasalların taşınması, bkz. 13.300
71.120.01 Kimya Sanayinde Kullanılan Ekipmanlar (Genel)  
71.120.10 Reaksiyon Kapları (Reaktörler) ve Donanımları  
71.120.20 Kolonlar  
71.120.30 Isı Eşanjörleri  
71.120.99 Kimya Sanayinde Kullanılan Diğer Ekipmanlar  
73 MADENCİLİK VE MİNERALLER  
73.020 Madencilik ve Taş Ocakçılığı *Araştırma, ortaya çıkarma, geliştirme, mineral yataklarının işletilmesi, sondaj, madencilik tesislerinin kurulması, madencilik işlemleri, cevher zenginleştirme vb. dahil.
73.040 Kömürler *Kömür Ürünleri, bkz. 75.160.10
73.060 Metalik Mineraller *Uranyum ihtiva eden mineraller, bkz. 27.120.30
73.060.01 Metalik Mineraller (Genel)  
73.060.10 Demir Cevherleri  
73.060.20 Mangan Cevherleri  
73.060.30 Krom Cevherleri  
73.060.40 Alüminyum Cevherleri  
73.060.99 Diğer Metalik Mineraller  
73.080 Metalik Olmayan Mineraller *Endüstriyel elmaslar, bkz. 25.100 *Kıymetli ve yarı kıymetli taşlar, bkz. 39.060 *Mika, florspar, vb. dahil
73.100 Madencilik Ekipmanları *Patlayıcı atmosferler için elektrikli cihazlar, bkz. 29.260.20
73.100.01 Madencilik Ekipmanları (Genel)  
73.100.10 Tünel ve Tüp Ekipmanı  
73.100.20 Havalandırma, Hava Temizleme ve Aydınlatma Ekipmanları  
73.100.30 Sondaj ve Maden Kazı Ekipmanları *Denizdibi Madencilik İçin Ekipmanlar dahil *Petrol Sanayi için sondaj ekipmanları, bkz. 75.180.10
73.100.40 Kaldırma ve Yükleme Ekipmanları  
73.100.99 Diğer Madencilik Ekipmanları  
73.120 Cevher Zenginleştirme Ekipmanları *Öğütme, eleme, ayırma, flatasyon, zenginleştirme vb. dahil
75 PETROL VE İLGİLİ TEKNOLOJİLER  
75.020 Petrol ve Doğal Gaz Çıkarılması ve İşlenmesi  
75.040 Ham Petrol  
75.060 Doğal Gaz  
75.080 Petrol Ürünleri (Genel)  
75.100 Yağlayıcılar, Endüstriyel Yağlar ve İlgili Ürünler *Mineral yağlar, metaller için çalışma akışkanları ve korozyona karşı geçici koruma akışkanları dahil *Yağlama Sistemleri, bkz. 21.260 *Yalıtkan Yağlar, bkz. 29.040.10
75.120 Hidrolik Sıvılar *Akışkan güç sistemleri, bkz. 23.100
75.140 Mumlar, Bitumlu Maddeler ve Diğer Petrol Ürünleri *Yapılar için asfaltlar, bkz. 91.100.50*Yol yapımı için asfaltlar, bkz. 93.080.20
75.160 Yakıtlar  
75.160.01 Yakıtlar (Genel)  
75.160.10 Katı Yakıtlar *Kömür ürünleri, kok, turba, tahta vb. dahil *Kömür, bkz. 73.040
75.160.20 Sıvı Yakıtlar  
75.160.30 Gaz Yakıtlar *Sıvılaştırılmış petrol gazları dahil *Doğal gaz, bkz. 75.060
75.160.40 Biyoyakıtlar  
75.180 Petrol ve Doğal Gaz Sanayi Ekipmanları  
75.180.01 Petrol ve Doğal Gaz Sanayi Ekipmanları (Genel)  
75.180.10 Arama ve Çıkarma Ekipmanları *Offshore uygulamalar dahil
75.180.20 İşleme Ekipmanları  
75.180.30 Hacimsel Ekipmanlar ve Ölçümler  
75.180.99 Diğer Petrol ve Doğal Gaz Sanayi Ekipmanları  
75.200 Petrol Ürünleri ve Doğal Gaz Depolama Ekipmanları *Petrol ve doğal gaz depolama cihazları, boru hatları, petrol istasyonları, dağıtım cihazları dahil
77 METALURJİ  
77,150,30 Bakır Ürünler  
77.020 Metallerin Üretimi  
77.040 Metallerin Muayenesi  
77.040.01 Metallerin Muayenesi (Genel)  
77.040.10 Metallerin Mekanik Muayenesi *Genel Olarak Mekanik Muayeneler, bkz. 19.060
77.040.20 Metallerin Tahribatsız Muayenesi *Genel olarak tahribatsız muayeneler, bkz. 19.100 *Kaynaklı bağlantıların tahribatsız muayenesi, bkz. 25.160.40
77.040.30 Metallerin Kimyasal Analizi *Demir dışı metallerin, bkz. 77.120 *Genel olarak, bkz. 71.040.40,*Demir esaslı metallerin, bkz. 77.080,*Demir alaşımlarının kimyasal analizleri, bkz. 77.100
77.040.99 Metallerin Muayenesi İçin Diğer Metotlar  
77.060 Metallerin Korozyonu *Yüzey işleme ve kaplama, bkz. 25.220
77.080 Demir Esaslı Metaller *Demir ve Çelik Ürünlerin Boyut ve kalite dereceleri, bkz. 77.140 *Sınıflandırma, gösterim, numune alma, kimyasal analiz, vb. dahil
77.080.01 Demir Esaslı Metaller (Genel)  
77.080.10 Demirler  
77.080.20 Çelikler  
77.100 Demir Alaşımları *Sınıflandırma, gösterim, numune alma, kimyasal analizler dahil
77.120 Demir Dışı Metaller *Demir dışı metal ürünlerin boyutları ve kalite dereceleri *Diş hekimliği için kıymetli metaller, bkz. 11.060.10 *Kuyumculuk İçin kıymetli metaller, bkz. 39.060
77.120.01 Demir Dışı Metaller (Genel)  
77.120.10 Alüminyum ve Alüminyum Alaşımları  
77.120.20 Magnezyum ve Magnezyum Alaşımları  
77.120.30 Bakır ve Bakır Alaşımları  
77.120.40 Nikel, Krom ve Alaşımları  
77.120.50 Titanyum ve Titanyum Alaşımları  
77.120.60 Kurşun, Çinko, Kalay ve Alaşımları  
77.120.70 Kadmiyum, Kobalt ve Alaşımları  
77.120.99 Diğer Demir Dışı Metaller ve Alaşımları  
77.140 Demir ve Çelik Ürünler *Uçak ve uzay taşıt yapımı için çelik ürünler, bkz. 49.025.10 *Kalite dereceleri ve ürün formlarını içeren standardlar her iki ilgili alanın altında da sınıflandırılmalıdır.
77.140.01 Demir ve çelik ürünleri (genel)  
77.140.10 Isıl işlem yapılabilir çelikler  
77.140.15 Beton Takviyesi İçin Çelikler  
77.140.20 Yüksek kaliteli çelikler *Alaşımlı çelikler,korrozyona dayanıklı çelikler,ısıya dayanıklı çelikler vs dahil
77.140.25 Yaylık Çelikler  
77.140.30 Basınç amaçlı çelikler *Özel amaçlı basınçlı boru ve tüp çelikleri için bakınız 77.140.75
77.140.35 Takım Çelikleri  
77.140.40 Özel manyetik özellikteki çelikler  
77.140.45 Alaşımsız Çelikler  
77.140.50 Yassı Çelik Mamüller ve Yarı Mamüller  
77.140.60 Çelik Çubuklar ve Rodlar  
77.140.65 Çelik Teller, Tel Halatlar ve Baklalı Zincirler *Kaldırma makinaları için baklalı zincirler ve tel halatlar, bkz. 53.020.30
77.140.70 Çelik Profiller  
77.140.75 Çelik Borular *İçi boş çelik çubuk ve profiller dahil *Genel amaçlı kullanım için çelik borular, bkz.23.040.10
77.140.80 Demir ve Çelik Dökümleri ve Dövmeleri  
77.140.85 Demir ve Çelik Dövmeleri  
77.140.90 Demir Dışı Metal Ürünler  
77.140.99 Diğer Demir ve Çelik Ürünler  
77.150 Demir Dışı Metal Ürünler *Demir dış metal alaşımları dahil *Uçak ve uzay taşıt yapımı için demir dışı metal ürünler, bkz. 49.025
77.150.01 Demir Dışı Metal Ürünler (Genel)  
77.150.10 Aluminyum Ürünler  
77.150.20 Magnezyum Ürünleri  
77.150.30 Bakır Ürünler  
77.150.40 Nikel ve Krom Ürünleri  
77.150.50 Titanyum Ürünleri  
77.150.60 Kurşun, Çinko ve Kalay Ürünleri  
77.150.70 Kadmiyum ve Kobalt Ürünleri  
77.150.99 Demir Dışı Metallerlle ilgili Diğer Ürünler  
77.160 Toz Metalurji  
77.180 Metalurji Sanayi İçin Ekipmanlar  
79 AGAÇ TEKNOLOJİSİ  
79.020 Ağaç Teknolojisi Prosesleri *Ağaç kesme ve ahşap işleme dahil *Ahşap koruma kimyasalları, bkz. 71.100.50
79.040 Odun, Kerestelik Tomruk, Kereste  
79.060 Ahşap Paneller  
79.060.01 Ahşap Paneller-Genel  
79.060.10 Kontraplak  
79.060.20 Lif ve Yonga Levhalar  
79.060.99 Diğer Ahşap Paneller  
79.080 Yarı İşlenmiş Keresteler *Parke,ahşap döşeme, saplar vb. dahil
79.100 Mantar ve mantar ürünler  
79.120 Ağaç İşleme Ekipmanları  
79.120.01 Ağaç İşleme Ekipmanları (Genel)  
79.120.10 Ağaç İşleme Makinaları *Zincir ve testereler, bkz. 65.060.80
79.120.20 Ağaç İşleme Aletleri  
79.120.99 Diğer Ağaç İşleme Ekipmanları  
81 CAM VE SERAMİK ENDÜSTRİSİ  
81.020 Cam ve Seramik Endüstrilerinde İşlemler  
81.040 Cam  
81.040.01 Cam (Genel)  
81.040.10 Ham Maddeler ve Ham Cam  
81.040.20 Yapı Camları  
81.040.30 Cam Ürünler  
81.060 Seramikler  
81.060.01 Seramikler (Genel)  
81.060.10 Hammaddeler  
81.060.20 Seramik Ürünler *Seramik Tuğlalar, bkz.91.100.20
81.060.30 İleri Teknoloji Seramikleri  
81.060.99 Seramiklerle İlgili Diğer Standardlar  
81.080 Refrakterler  
81.100 Cam ve Seramik Sanayi İçin Ekipmanlar  
83 KAUÇUK VE PLASTİK ENDÜSTRİSİ  
83.020 Kauçuk ve Plastik Sanayi Üretim Prosesleri  
83.040 Kauçuk ve Plastik Hammaddeleri  
83.040.01 Kauçuk ve Plastik Hammaddeleri (Genel)  
83.040.10 Lateks ve Ham Kauçuk  
83.040.20 Kauçuk Hamuru Bileşenleri *Karbon siyahı, kaolin kili vb. dahil
83.040.30 Plastikler İçin Katkı Maddeleri ve Yardımcı Malzemeler *Dolgu maddeleri, hafif dolgu maddeleri, sertleştiriciler, pigmentler, plastikleştiriciler vb.dahil
83.060 Kauçuk  
83.080 Plastikler  
83.080.01 Plastikler-Genel  
83.080.10 Termosetting Malzemeler  
83.080.20 Termoplastik Malzemeler  
83.100 Gözenekli Malzemeler  
83.120 Takviyeli Plastikler *Takviyeli plastik için malzemeler, bkz. 59.100
83.140 Kauçuk ve Plastik Ürünler *Yapraklar, filmler, kaplama kumaşlar, kaplama silindirler vb. dahil *Sızdırmazlık elemanlar, bkz.21.140 ve 23.040.80 *Aktarma kayışla
83.140.01 Kauçuk ve Plastik Ürünleri (Genel)  
83.140.10 Filmler ve Tabakalar  
83.140.20 Lamine Levhalar  
83.140.30 Plastik Borular, Fitingler ve Vanalar *Genel amaçlı plastik borular, fitingler ve vanalar, bkz. 23.040.20, 23.040.45 ve 23.060
83.140.40 Hortumlar Genel amaçlı hortumlar için 23.040.70  
83.140.50 Sızdırmazlık Elemanları *Genel Amaçlar İçin Sızdırmazlık Elemanları, bkz. 21.140 ve 23.040.80
83.140.99 Diğer Kauçuk ve Plastik Ürünler  
83.160 Araç Lastikleri *İç lastik ve siboplar dahil
83.160.01 Araç Lastikleri (Genel)  
83.160.10 Karayolu Taşıt Lastikleri  
83.160.20 Uçak Lastikleri  
83.160.30 Tarım Araçları ve Diğer Makinalar İçin Lastikler  
83.160.99 Diğer Lastikler  
83.180 Yapıştırıcılar  
83.200 Kauçuk ve Plastik Sanayi İçin Ekipmanlar  
85 KAĞIT TEKNOLOJİSİ  
85.020 Kağıt Üretim İşlemleri *Kağıt geri dönüşümü dahil
85.040 Kağıt Hamurları  
85.060 Kağıt ve Kartonlar  
85.080 Kağıt Ürünleri *Kırtasiye, bkz. 35.260 ve 97.180 *Ambalaj kağıdı, bkz. 55.040
85.080.01 Kağıt ürünleri (genel)  
85.080.10 Büro kağıdı  
85.080.20 Yumuşak İnce Kağıtlar  
85.080.30 Mukavva ve Kartonlar *Ambalaj kağıdı, bkz.55.040  
85.080.99 Diğer kağıt ürünleri  
85.100 Kağıt Endüstrisi İçin Ekipmanlar  
87 BOYA ENDÜSTRİSİ  
87.020 Boya Kaplama Prosesleri  
87.040 Boyalar ve Vernikler  
87.040.01 Boya ve vernikler,genel  
87.060 Boya Bileşenleri  
87.060.01 Boya Bileşenleri-Genel  
87.060.10 Pigmentler  
87.060.20 Bağlayıcılar  
87.060.30 Çözücüler, Dolgu Maddeleri ve Diğer Yardımcı Malzemeler  
87.060.99 Diğer Boya Bileşenleri  
87.080 Mürekkepler, Matbaa Mürekkepleri *Grafik teknolojisi için malzemeler, bkz. 37.100.20
87.100 Boya Kaplama Ekipmanları  
91 YAPI MALZEMELERİ VE BİNALAR  
91.010 İnşaat Sanayi  
91.010.01 Yapı Endüstrisi (Genel)  
91.010.10 Yasal Hususlar  
91.010.20 Sözleşmeye Bağlı Hususlar  
91.010.30 Teknik Hususlar *Toleranslar, modüler koordinasyon vb. dahil *Bina çizimleri, bkz. 01.100.30
91.010.99 Diğer Hususlar  
91.020 Fiziksel Planlama, Şehir Planlaması  
91.040 Binalar  
91.040.01 Yapılar (Genel)  
91.040.10 Kamu Yapıları *Dini yapılar dahil
91.040.20 Ticari ve Endüstriyel Yapılar  
91.040.30 Konutlar  
91.040.99 Diğer Yapılar  
91.060 Yapı Elemanları  
91.060.01 Bina Elemanları(Genel)  
91.060.10 Duvarlar, Bölmeler  
91.060.20 Çatılar  
91.060.30 Tavanlar, Zeminler, Merdivenler *Sıvalar, merdiven korkulukları dahil
91.060.40 Bacalar, Kanallar  
91.060.50 Kapılar ve Pencereler *Kapı ve pencere bileşenleri dahil
91.060.99 Diğer Yapı Elemanları  
91.080 Binaların Yapımı  
91.080.01 Binaların Yapıları (Genel)  
91.080.10 Metal Yapılar  
91.080.13 Çelik Yapılar  
91.080.17 Alüminyum Yapılar  
91.080.20 Ahşap Yapılar  
91.080.30 Duvarcılık  
91.080.40 Beton Yapılar  
91.080.99 Diğer Yapılar  
91.090 Dış Yapılar *Çitler, bahçe kapısı, kapı kemerleri, garajlar vb. dahil
91.100 Yapı Malzemeleri *Asfalt,bkz. 75.140 *Metal ürünler,bkz.77.140 *Keresteler, bkz.79.040 *Ahşap panaller,
91.100.01 Yapı Malzemeleri-Genel  
91.100.10 Çimento, Kireç, Harç  
91.100.15 Mineral Malzeme ve Ürünler *Toprak, kum, kil, kaya, taşlar, tuğlalar vb. dahil
91.100.20 Mineral ve Seramik Malzemeler ve Ürünleri *Kum, kil, taş, briket ve seramik toprağı dahil  
91.100.23 Seramik Karolar Seramik karolar
91.100.25 Seramik Yapı Ürünleri *Seramik karolar, çatı kiremitleri dahil
91.100.30 Beton ve Beton Ürünleri  
91.100.40 Liflerle Takviye Edilmiş Çimento Ürünleri  
91.100.50 Bağlayıcılar, Sızdırmazlık Elemanları  
91.100.60 Isı ve Ses Yalıtım Malzemeleri  
91.100.99 Diğer Yapı Malzemeleri  
91.120 Binalarda Korunma  
91.120.01 Binalarda Korunma (Genel)  
91.120.10 Isı Yalıtımı  
91.120.20 Ses Yalıtımı, Titreşime Karşı Korunma *Binalarda akustik, bkz.17.140.40 *Titreşim ve titreşim ölçümleri, bkz. 17.160
91.120.25 Sismik ve Titreşim Koruması *Titreşim ve titreşim ölçümleri, bkz. 17.160
91.120.30 Su İzolasyonu  
91.120.40 Yıldırıma Karşı Korunma  
91.120.99 Binalarda Korunma ile İlgili Diğer Standardlar  
91.140 Bina Tesisatı *Brulörler ve kazanlar, bkz.27.060 *Isı pompaları, bkz.27.080
91.140.01 Bina Tesisatı (Genel)  
91.140.10 Merkezi Isıtma Sistemleri  
91.140.20 Isıtma Cihazları *Evlerde kullanılan elektrikli ısıtma cihazları, bkz.97.100
91.140.30 Havalandırma ve Klima Sistemleri *Havalandırma kanalları dahil *Havalandırma ve klimalar,bkz. 23.120
91.140.40 Gaz Tedarik Sistemleri  
91.140.50 Elektrik Tedarik Sistemleri  
91.140.60 Su Tedarik Sistemleri  
91.140.65 Su Isıtma Ekipmanları  
91.140.70 Sıhhi Tesisat  
91.140.80 Drenaj Sistemleri  
91.140.90 Asansörler, Yürüyen Merdivenler  
91.140.99 Bina Tesisatı ile İlgili Diğer Standardlar  
91.160 Aydınlatma  
91.160.01 Aydınlatma (Genel)  
91.160.10 İç Aydınlatma *İşyeri Aydınlatması, Acil Durum ve Emniyet Aydınlatmaları Dahil*
91.160.20 Dış Aydınlatma  
91.180 Koruyucu Duvar Kaplamaları *Boya kaplama işlemleri. bkz.87.020
91.190 Bina Aksesuarları *Kilitler, Ziller, Kapı Kolları, Alarmlar ve Kapı Sürgüleri Dahil
91.200 İnşa Teknolojisi  
91.220 İnşa Ekipmanları *Kaldırma aletleri, bkz. 53.020 *Toprak kazı makinaları, bkz.53.100
93 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ  
93.010 İnşaat Mühendisliği (Genel) *İnşaat çizimleri, bkz.01.100.30
93.020 Toprak İşleri, Kazılar, Temel İnşaatı, Yeraltı Çalışmaları *Toprak kazı makinaları, bkz. 53.100
93.025 Harici Su Taşıma Sistemleri *Toprak altı ve toprak üstü tesisatları dahil *Dahili su tedarik sistemleri, bkz.91.140.60
93.030 Harici Sistemleri Kanalizasyon *Kanalizasyon suyu boşaltımı ve arıtımı, bkz.13.060.30 *Dahili drenaj sistemleri, bkz.91.140.80
93.040 Köprü Yapımı  
93.060 Tünel Yapımı  
93.080 Yol Mühendisliği  
93.080.01 Yol Mühendisliği (Genel)  
93.080.10 Yol İnşaatı *Yol inşaat ekipmanları, bkz. 91.220
93.080.20 Yol Döşemesi  
93.080.30 Yol Ekipmanları ve Tesisleri  
93.080.40 Sokak Aydınlatması ve İlgili Ekipmanlar  
93.080.99 Yol Mühendisliği ile İlgili Diğer Standardlar  
93.100 Demiryolu Yapımı *Tramvay, kablolu demiryolu, teleferik vb. Yapımı Dahil *Demiryolu ekipmanları, bkz.45
93.110 Havai Hat (Teleferik vb.)Yapımı *Havai hat ekipmanları, bkz.45.100 Havai hat yapımı ve bakımı için ekipmanlar, bkz.45.120
93.120 Havaalanı Yapımı  
93.140 Su Yolları ve Liman Yapımı  
93.160 Su Yapıları *Hidrolik enerji ekipmanları, bkz. 27.140
95 ASKERİ MÜHENDİSLİK  
95.020 Askeri Mühendislik,Silahlı Kuvvetler,Silahlar  
95.040 Askeri Mühendislik  
95.060 Silahlar  
97 EVLERDE VE TİCARİ YERLERDE KULLANILAN EKİPMANLAR,EĞLENCE,SPOR  
97.020 Ev Ekonomisi (Genel) *Elde kullanılan elektrikli aletler, .bkz.25.140.20 *Evlerde kullanılan elektronik *Tüketici bilgileri dahil*Otel, restorant, yıkama ve temizleme hizmetleri bkz. 03.080.30*Vantilatörler, klimalar, bkz.23.120
97.030 Evlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar (Genel)  
97.040 Mutfak Ekipmanları  
97.040.01 Mutfak Ekipmanları(Genel)  
97.040.10 Mutfak Mobilyaları *Eviyeler,bkz.91.140.70  
97.040.20 Fırın, Tezgah, Ocak ve Benzeri Cihazlar *Mikrodalga fırınları ve davlumbaz dahil  
97.040.30 Evlerde Kullanılan Soğutma Cihazları *Soğutma Teknolojisi, bkz.27.200 *Vitrinli buzdolapları ,bkz.97.130.20
97.040.40 Bulaşık Makinaları  
97.040.50 Küçük Mutfak Cihazları *Çöp atma üniteleri dahil
97.040.60 Pişirme, Kesme ve Hamur Açma Ekipmanları  
97.040.99 Diğer Mutfak Ekipmanları  
97.060 Çamaşırhane Donanımları *Çamaşır,kuru temizleme,kurutma ve ütüleme cihazları dahil
97.080 Yer temizleme ve bakım makinaları *Elektrik süpürgesi, yer temizleme makinaları,cila makinası vs. dahil
97.100 Evlerde,Ticari yerlerde ve Sanayide Kullanılan Elektrikli Isıtma Cihazları *Depo-ısıtma cihazları dahil *Merkezi ısıtma sistemi bkz.91.140.10 *Brülörler ve Kazanlar bkz.27.060
97.100.01 Isıtıcılar(Genel)  
97.100.10 Elektrikli Isıtıcılar  
97.100.20 Gaz yakan ısıtıcılar  
97.100.30 Katı yakıtlı ısıtıcılar  
97.100.40 Sıvı yakıtlı ısıtıcılar  
97.100.99 Diğer enerji kaynaklı ısıtıcılar  
97.120 Evlerde Kullanılan Otomatik Kontroller  
97.130 Dükkan/Mağaza Aksesuarları  
97.130.01 Dükkan/Mağaza Aksesuarları-Genel  
97.130.10 Raflar  
97.130.20 Ticari Soğutucu Dolaplar *Vitrinli buzdolapları ,soğuk oda v.s dahil
97.130.30 Süpermarketlerde kullanılan arabalar *Sepetler dahil
97.130.99 Diğer Dükkan/Mağaza Aksesuarları  
97.140 Mobilya  
97.145 Merdivenler.  
97.150 Tekstil Dışı Yer Döşemeleri *Tekstil yer döşemeleri, bkz. 59.080.60
97.160 Evlerde Kullanılan Tekstil Ürünler, Keten, *Yatak, Yorgan,Battaniyeler vb. dahil *Elekrikli Battaniyeler,bkz.97.030
97.170 Vücut Bakım Ekipmanları *Saç kurutma makinaları, traş bıçakları, traş makinaları, diş fırçaları, masaj cihazları, solaryum cihazları dahil
97.180 Çeşitli Ev Ekipmanları, *Makaslar, akvaryum malzemesi,ev hayvanları için malzemeler,pil şarj cihazları,böcek öldürücüler(elektrikli),çakmaklar,kibritler,kağıt tutturucular,dolmakalem ve kurşun kalemler,
97.190 Çocuklar İçin Ev Ekipmanları *Diğer ev eşyaları için çocuk güvenlik ihtiyaçları dahil *Çocuk mobilyası,bkz.97.140
97.195 El sanatları *El sanatlarının yapımında kullanılan ekipman ve malzemeler dahil
97.200 Hobi ve Eğlence Ekipmanları *Odiyo ve Video Sistemleri,bkz.33.160 *Fotoğrafçılık,bkz.37.040 *Sinemacılık,bkz.37.060
97.200.01 Hobi ve Eğlence Ekipmanları-Genel  
97.200.10 Tiyatro, Sahne ve Stüdyo Ekipmanları  
97.200.20 Müzik Enstrümanları  
97.200.30 Kamp Ekipmanları ve Kamp Alanları  
97.200.40 Oyun Alanları  
97.200.50 Oyuncaklar  
97.200.99 Diğer Hobi ve Eğlence Ekipmanları  
97.220 Spor ve Spor Ekipmanları *Motosiklet ve bisiklet bkz.43.140
97.220.01 Spor Ekipman ve Tesisleri (Genel)  
97.220.10 Spor Tesisleri *Yüzme havuzları,spor alanları,koşu yolları vb.dahil
97.220.20 Kış Sporları Ekipmanları  
97.220.30 Salon Sporları Ekipmanları *Jimnastik,voleybol,basketbol,kondisyon ekipmanları dahil
97.220.40 Açık Hava ve Su Sporları Ekipmanları *Dağcılık, futbol, tenis, yüzme, dalma vb. dahil (Küçük tekneler, bkz.)
97.220.99 Diğer Spor Ekipman ve Tesisleri  


 


Dökümanlar (1)

Eski Siteye Dön