Muayene Gözetim

Genel Bilgi

Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı Ülkemizde 2023 vizyonu doğrultusunda Enstitümüz de politika ve hedeflerine yön vermekte, alt yapı çalışmalarını bu çerçevede şekillendirmektedir. Hızla büyüyen ekonomimize paralel olarak ulusal ve uluslararası ticaret hacmimiz artmakta, verimli üretim ve ticaretin temel unsuru olan standartlar ve uygunluk değerlendirmenin de stratejik önemi belirleyici konuma gelmektedir. Ülkemizin milli kuruluşu olan Türk Standartları Enstitüsü olarak bu süreçte temel politikamız tüm kamu ve özel sektörümüzün standardizasyon ve uygunluk değerlendirme alanlarında stratejik ortak olarak onların yanında yer almaktır. Günümüz ekonomik sisteminde ürün belgelendirme, sistem belgelendirme, süreç belgelendirme, ithalat gözetimi, ihracat gözetimi, tedarikçi denetimi, her türlü laboratuvar ve test hizmetleri, piyasa denetimi, ihtiyaca özel sertifikalandırma gibi geniş yelpazede ele alınan uygunluk değerlendirme ve ticaretin kurallarını oluşturan standardizasyon süreçleri ile ilgili Enstitümüz, Muayene ve Gözetim hizmetleri kapsamında Ekonomi Bakanlığı tarafından 2006/21 sayılı DTS Tebliği kapsamında Uluslararası Gözetim Şirketi olarak yetkilendirilmiş ve TS EN ISO/IEC 17020 kapsamında TÜRKAK tarafından A Tipi Muayene Kuruluşu olarak akredite edilmiş olup, bağlı birimlerimizce yurt genelinde aşağıdaki hizmetleri vermektedir:

 

SIRA NO

FAALİYETİN ADI

SORUMLU BİRİM

1

TS EN ISO 14064-3 Kapsamında Sera Gazı Doğrulama (İhtiyari)

Çevresel Gözetim ve Doğrulama Müdürlüğü

2

Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik Kapsamında Doğrulama (Mevzuat)

Çevresel Gözetim ve Doğrulama Müdürlüğü

3

İklim Dostu Kuruluş

Çevresel Gözetim ve Doğrulama Müdürlüğü

4

Çevresel Gözetim Teknik Hizmeti

Çevresel Gözetim ve Doğrulama Müdürlüğü

5

Su Ayak İzi & Karbon Ayak İzi Raporlama / Doğrulama Hizmeti

Çevresel Gözetim ve Doğrulama Müdürlüğü

6

ACA - Airport Carbon Accreditaion (Havaalanları Karbon Akreditasyonu) Doğrulama Hizmeti

Çevresel Gözetim ve Doğrulama Müdürlüğü

7

CORSIA - Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (Uluslararası Havacılığa Yönelik Karbon Denkleştirme ve Azaltma Şeması) Doğrulama Hizmeti

Çevresel Gözetim ve Doğrulama Müdürlüğü

8

Çevre Etiketi Doğrulama ve Uygunluk Değerlendirme Hizmeti

Çevresel Gözetim ve Doğrulama Müdürlüğü

9

Yükleme Öncesi, Sırası ve Sonrası Gözetim Hizmetleri
- Eti Maden İşletmeleri Yükleme Öncesi Gözetimi
- Sumitomo Yükleme Öncesi Gözetim

Yurtiçi Gözetim Müdürlüğü

10

Özel Gözetim

Yurtiçi Gözetim Müdürlüğü

11

Yükleme Öncesi-Tedarikçi Değerlendirme (SÜTAŞ, BESAŞ, Eti Maden Tedarikçileri)

Yurtiçi Gözetim Müdürlüğü

12

Yenilenebilir Enerji Santralleri Sertifika Uygunluk Değerlendirme Faaliyetleri

Yurtiçi Gözetim Müdürlüğü

13

Çocuk Oyun Alanları Gözetimi

Yurtiçi Gözetim Müdürlüğü

14

Polimer ve Kompozit Ürünler Muayeneleri

Yurtiçi Gözetim Müdürlüğü

15

Dış Mekan Kondisyon Aletleri Muayeneleri

Yurtiçi Gözetim Müdürlüğü

16

Doğalgaz Yakma Sistemleri Muayeneleri

Yurtiçi Gözetim Müdürlüğü

17

Asansör Periyodik Muayeneleri

Endüstriyel Ekipmanlar Müdürlüğü

18

Asansör PGD Muayeneleri

Endüstriyel Ekipmanlar Müdürlüğü

19

Elektriksel Ölçümler (Topraklama - Yıldırımdan Korunma - Katodik Koruma - Jeneratör)

Endüstriyel Ekipmanlar Müdürlüğü

20

İş Ekipmanları Periyodik Muayenesi (Kaldırma ve İletme Makineleri, Basınçlı Kaplar, Kazanlar, Atmosferik Depolama Tankları, Yangından Korunma Sistemleri, Raf Sistemleri Muayenesi (Bilgisayar Destekli Analiz))

Endüstriyel Ekipmanlar Müdürlüğü

21

İş Ekipmanları PGD Muayeneleri

Endüstriyel Ekipmanlar Müdürlüğü

22

Hız İhlal Tespit Donanımları (Radar) Periyodik Muayeneleri

Endüstriyel Ekipmanlar Müdürlüğü

23

Ölçü Aletleri Muayeneleri

Endüstriyel Ekipmanlar Müdürlüğü

24

Buhar Geri Kazanım Üniteleri Uygunluk Değerlendirmesi

Endüstriyel Ekipmanlar Müdürlüğü

25

Kaynaklı İmalat ve Çelik Konstrüksiyonların Kontrolü

Nitelikli Yapılar ve Özel Projeler Müdürlüğü

26

Kaynak Prosedür Onayı (WPS, PQR)

Nitelikli Yapılar ve Özel Projeler Müdürlüğü

27

Tahribatsız Muayeneler (AE, RT, PT, MT, VT, UT, Phased Array&TOFD, VT)

Nitelikli Yapılar ve Özel Projeler Müdürlüğü

28

İşlenmiş Parçalar (Levhalar, Borular, Vanalar) - İmalat Süreci Muayenesi

Nitelikli Yapılar ve Özel Projeler Müdürlüğü

29

Fotovoltaik Sistemler Uygunluk Değerlendirme Faaliyetleri (Güneş Enerji Sistemleri)

Nitelikli Yapılar ve Özel Projeler Müdürlüğü

30

Nükleer Teknik Destek Hizmetleri
- Nükleer İmalatçı Onayı (NDK)
- Nükleer İnşaat ve Saha Denetimi (NÜTED)
- Nükleer Ekipman İmalat Süreci Denetimleri (NDK)
- Nükleer Ekipman İmalat Süreci Denetimleri (NÜTED)

Nitelikli Yapılar ve Özel Projeler Müdürlüğü

31

Proje Yönetim Hizmetleri
- BOTAŞ Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Tevsii (Faz III) Projesi Proje Yönetim Hizmeti

Nitelikli Yapılar ve Özel Projeler Müdürlüğü

32

Yükleme Öncesi, Sırası, Sonrası Gözetim Hizmetleri
- SASO, SABER Ürün Uygunluk Değerlendirme Hizmeti
- SUDAN Parti Malı Uygunluk Gözetimi
- YEMEN Çelik Üretimi Gözetimi

Uluslararası Gözetim Müdürlüğü

33

Yurt Dışı Gözetim

Uluslararası Gözetim Müdürlüğü

34

Gemi Yükleme-Boşaltma Gözetimi

Uluslararası Gözetim Müdürlüğü

35

Tedarikçi Değerlendirme Denetimi (A101)

Uluslararası Gözetim Müdürlüğü

36

Metalurjik Hurdalar - Radyasyon Kontrolü

Uluslararası Gözetim Müdürlüğü

37

Demir Çelik Hurdası - Kalite Tespiti

Uluslararası Gözetim Müdürlüğü

38

Özel Gözetim

Uluslararası Gözetim Müdürlüğü

39

SASO Su Verimliliği

Uluslararası Gözetim Müdürlüğü

40

Bayi ve Mağaza Değerlendirme Hizmeti (Azerbaycan Bravo Süpermarket)

Uluslararası Gözetim Müdürlüğü

41

Hizmet Yeri Belgelendirme

Ankara Hizmet Yeri Belgelendirme Müdürlüğü

42

Müşteri Dostu Marka Belgelendirme

Ankara Hizmet Yeri Belgelendirme Müdürlüğü

43

Müşteri Dostu Kuruluş Belgelendirme

Ankara Hizmet Yeri Belgelendirme Müdürlüğü

44

İş Sağlığı ve Güvenliği Gözetim ve Muayene Hizmetleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü

 

 

Eski Siteye Dön