Saha Güvenlik Belgelendirmesi

Saha Güvenlik Belgelendirmesi

Bilişim teknolojileri ürünlerinin güvenliğinde öne çıkan huşulardan biri de geliştirildikleri ortamın güvenliğidir. Ürünün geliştirildiği ortamın güvenliği ise Saha Güvenlik Belgelendirmesi programı ile güvence altına alınır.  Bu belgelendirme ile ALC sınıfı ile ilişkili CC gereksinimlerinin belirli bir geliştirme ortamı tarafından karşılandığını doğrulamak için TOE´den bağımsız CC belgelendirmesi ve bir TOE değerlendirmesinde "Saha Güvenlik  Belgelendirme"sinin yeniden kullanımını sağlayarak zaman ve maliyetten tasarruf edilmesi yaklaşımını sunar. Bu belgelendirme programının kapsamı şu şekildedir:

 

Ø  Ortak Kriterler belgelendirmesine tabi olacak ürünlerin geliştirildikleri yerleşkelerin değerlendirilmesi ve belgelendirmesiyle ilgili süreçleri, kriterleri ve metodolojiyi tanımlamak.

Ø  Yerleşkelerin herhangi bir TOE´ye bağlı olmaksızın değerlendirilmesi/belgelendirmesinin modüleri bir yapıda gerçekleştirilmesini mümkün kılmak.

Ø  Söz konusu belgelendirme sürecinin sonuçları daha sonra bir Ortak Kriterler ürün değerlendirmesinde yeniden kullanılabilir.

Ø  ALC ile ilgili huşuların yeniden kullanılabilir değerlendirmelerini sağlamak.

 

Saha Güvenlik Belgelendirmesi temel olarak 3 prosedürden oluşur. Bunlar:

 

Ø  Saha Güvenlik Belgelendirme Prosedürü: Bir geliştirme ortamına ya da geliştirme ortamının bir bölümüne "Saha Güvenlik Belgesi" nin verilebilmesi için yapılması zorunlu olan tüm adımları içerir.

Ø  Birleştirme Prosedürü: Bir yaşam döngüsünün belgelendirilmiş ve/veya belgelendirilmemiş tüm bölümlerinin daha büyük bir varlığın oluşturulması için kullanılması prosedürünü ifade eder.

Ø  Saha Güvenlik Belgelendirmelerinin Birleştirilmesi Prosedürü: Belirli bir TOE değerlendirmesi için belgelendirilmiş ALC materyallerinin yeniden kullanılmasını sağlamaktır.

 

Saha Güvenlik belgelendirmesi özetle birçok ürünün geliştirilmesinde görev alan yerleşkelerin güvenlik belgelendirmesini yapmak ve bu değerlendirme sonuçlarını kullanarak farklı TOE değerlendirme süreçlerini maliyet ve zaman bakımından kolaylaştırmaktır.

 

Eski Siteye Dön