Kalite Yönetim Sistemi Başvurusu

ISO 9000:2015 Kalite Tetkik Görevlisi Başvurusu

 

Kalite Tetkik Görevlisi Eğitim ve Sınav Başvuru Şartları

Avrupa Kalite Teşkilatı ve TÜRKAK onaylı Kalite Tetkik Görevlisi sertifikasına başvuru yapmak için adayların aşağıdaki eğitim, tecrübe ve tetkik şartlarını karşılamaları gerekmektedir:

 1. Eğitim

1.1. Asgari ön lisans mezunu olmak

1.2. Aşağıda belirtilen konularda asgari 40 saatlik eğitim almış olduğunu belgelemek. Eğer eğitimler uzaktan eğitim (online) yöntemiyle alınmış ise bu eğitimlerin en fazla %40’ı (40 x %40 = 16) 16 saati geçerli kabul edilir.

 • ISO 9001 KYS Temel Eğitimi Almış Olmalıdır
 • ISO 9001 KYS Dokümantasyon
 • ISO 9001 KYS Proses
 • ISO 9001 KYS uygulama ve yürütme
 • Mevzuat (yasa, sözleşme, yönetmelik, tüzük, vb.) ve diğer normatif şartların uygulanması ve değerlendirilmesi
 • Yönetim ve Koordinasyon
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Risk ve fırsat tanımlama
 • Tartışma teknikleri
 • Motivasyon teorileri
 • Süreç yönetimi
 • Grup yönetimi
 • Raporlama teknikleri
 • Müşteri ilişkileri
 • Müşteri gereksinimlerini tanımlama teknikleri
 • Kalite uygulama metotları
 • Karar verme teknikleri
 • Proje yönetimi
 • Proje uygulama ve değerlendirme
 • Tetkik/denetim planlama, uygulama ve iyileştirme
 • Yönetim sistemleri değerlendirme
 • Uygunluk değerlendirme
 • Tetkik Metotları/Teknikleri
 • Ürün uygunluğu
 • Tetkik Yönetimi
 • İş geliştirme
 • İş planı
 1. Tecrübe

 

Kalite Tetkik görevlisi;

 • Asgari 4 yıllık tam zamanlı iş tecrübesine sahip olmalıdır.  

Aday, asgari 4 yıllık tam zamanlı iş tecrübesine sahip olduğunu gösterir belgeleri/kayıtları başvuru esnasında TSE-PBM’ ye sunmalıdır.

 1. Tetkik

Belge başvuru tarihinden önceki 3 yıl içerisinde 4’ü tam sistem tetkiki ve 12 günü saha tetkiki olmak üzere asgari 20 gün tetkikin en az 3’ünü baş tetkikçi olarak gerçekleştirmiş olduğunu tetkik planları ve raporlarıyla belgelemek. Ya da 15 günlük tetkikin en az 9 gününü saha tetkiki yapmış olmak ve bu tetkiklerin en az 5 gününü baş tetkikçi olarak yapmış olduğunu tetkik planı ve raporlarıyla belgelemek.

Ya da; bir üste belirtilen şartın yerine, tetkikçi meslektaşın değerlendirmesi de kabul edilebilir. Bu durumda aday baş tetkikçi rolüyle asgari 2 gün saha tetkikini şahit tetkikçi (tetkikçi meslektaş)  nezaretinde gerçekleştirmek şartıyla 3’ü tam sistem tetkiki olmak üzere asgari 15 gün tetkik gerçekleştirmiş olduğunu belgelemek.

 

Aday, tetkik deneyiminin Kalite Tetkik Görevlisi olarak belgelendirilmek için yeterli olduğunu gösteren tetkik planı ve tetkik raporu belge/kayıtları başvuru esnasında TSE-PBM’ye sunmalıdır.

 1. Ücret

 4.1. Eğitim, Sınav ve Sertifika ücretlerine Ücretler linkinden ulaşabilirsiniz.

Belgelendirme programı başvuru, yeniden belgelendirme ve belge geçiş ile ilgili şartları, belgelendirmenin kapsamı, değerlendirme proseslerin yürütülmesi, başvuru sahibinin hakları ve belgelendirilmiş kişilerin görevleri ile ilgili olarak başvuruda bulunun kişiler görevlendirilmiş personelle aşağıda verilmiş olan iletişim adreslerinden öğrenebilirler.

 1. İletişim                   
 • Tel           : 0 312 416 63 22
 • Faks         : 0 312 416 64 50
 • E-posta  : kys-pbm@tse.org.tr
 • Adres      : Necatibey Cad. No: 112 TSE Eğitim Dairesi Başkanlığı, Personel Belgelendirme Müdürlüğü Çankaya / Ankara
 1. Başvuru

6.1. Aşağıdaki Başvuru Formunu doldurmak, imzalamak ve ekleriyle birlikte olarak TSE Personel Belgelendirme Müdürlüğüne postayla veya e-postayla yukarıdaki adres veya e-posta adresine göndererek başvuru yapmak.

 


Dökümanlar (1)

Eski Siteye Dön