Kalite Yönetim Sistemi Başvurusu

ISO 9000:2015 Kalite Baş Tetkik Görevlisi Başvurusu

ISO 9000:2015 Kalite Baş Tetkik Görevlisi Sınav Başvuru Şartları

MESLEĞİN TANIMI VE ÇALIŞMA ALANLARI

EOQ Kalite Yönetim Sistemi personel belgelendirme şeması kapsamında TSE-PBM tarafından personel belgelendirmesi gerçekleştirilen kategoriler ve bu kategorilerin tanımladığı yetkinlikler aşağıdaki gibidir;

 

Kalite Yönetim Temsilcisi:

Normatif şartları  (TS EN ISO 9000 serisi vb.) esas alan bir kalite yönetim sistemini uygulamak ve sürekliliğini sağlamak için gerekli bilgi ve becerilere sahip olan kişidir. Kalite Yöneticisi, kalite ile ilişkili projeleri yönetebilir, kuruluş süreçlerini analiz edebilir ve iyileştirebilir. TS EN ISO 9001 standardına göre Yönetim Temsilcisi görevlerini yerine getirebilir, temel kalite yönetim yöntemleri hakkında bilgi sahibidir ve bu yöntemleri bir takım içerisinde kullanabilir. Kalite Yöneticisi, kalite yönetim sistemi konuları için profesyonel, bilgili ve motivasyon kontak noktası olarak iletişim becerilerini iç ve dış ilgili taraflara yönelik kullanır. Bunların dışında Kalite Yönetim Sistemi standardında belirlenmiş olan görevleri yerine getirmek.

 

Kalite Yöneticisi:  Normatif şartları  (TS EN ISO 9000 serisi vb.) esas alan bir kalite yönetim sistemini uygulamak ve sürekliliğini sağlamak için gerekli bilgi ve becerilere sahip kişidir. Kalite Yöneticisi, kalite ile ilişkili projeleri yönetebilir, kuruluş süreçlerini analiz edebilir ve iyileştirebilir. TS EN ISO 9001 standardına göre Yönetim Temsilcisi görevlerini yerine getirebilir, temel kalite yönetim yöntemleri hakkında bilgi sahibidir ve bu yöntemleri bir takım içerisinde kullanabilir. Kalite Yöneticisi, kalite yönetim sistemi konuları için profesyonel, bilgili ve motivasyon kontak noktası olarak iletişim becerilerini iç ve dış ilgili taraflara yönelik kullanır.

 

Yukarıda belirtilen becerilere ilave olarak, Kalite Yöneticisi, kuruluşunun sürdürülebilir iş başarısı doğrultusunda kalite yönetim sistemlerinin geliştirilmesi için gerekli bilgi ve becerileri kullanır. Bunu gerçekleştirirken ilgili tarafların taleplerini, piyasa şartlarını ve kuruluşun çevresini dikkate alır. 

 

Kalite Yöneticisi, ileri yönetimsel kavramlar hakkında bilgi sahibidir ve ileri yönetimsel kavramları kuruluşta uygular. Modeller ve sistemler bilgisi doğrultusunda, farklı standartların şartlarını kuruluşun yönetim sistemine entegre edebilir. Kuruluş bünyesinde tetkik programı yöneticisi görevlerini yerine getirebilir.

 

İstatistik dâhil, uygun yöntemleri kullanarak kalite ile ilişkili verileri analiz edebilir, değerlendirebilir ve sunabilir ve bu verileri kararların alınması için kullanabilir.

 

Kalite Yöneticisi, müşteri beklentilerini belirler ve kuruluş içinde temsil eder. Kuruluşun tüm seviyelerinde kalite ile ilişkili konular hakkında bilgi, tavsiye ve eğitim sağlar ve kalite yönetim sisteminin uygulanmasını teşvik eder.

 

Kalite Aday Yöneticisi: Kalite Yöneticisi belgelendirme şartlarından toplam iş tecrübesi ve kalite yönetimi tecrübesi şartları aranmayan kişi.

 

Kalite Tetkik Görevlisi:  TS EN ISO 19011’e göre kalite ile ilişkili tetkikleri (birinci taraf, ikinci taraf, sistem, süreç ve yasal şartlara uygunluk denetimleri) tek başına veya bir tetkik ekibinin parçası olarak başlatabilen, planlayabilen ve gerçekleştirebilen kişi.

 

Kalite Aday Tetkik Görevlisi: Kalite Tetkik Görevlisi belgelendirme şartlarından toplam iş tecrübesi, kalite yönetimi tecrübesi ve tetkik tecrübesi şartları aranmayan kişi.

 

Avrupa Kalite Teşkilatı ve TÜRKAK onaylı Kalite Tetkik Görevlisi sertifikasına başvuru yapmak için adayların aşağıdaki eğitim, tecrübe ve tetkik şartlarını karşılamaları gerekmektedir:

 1. Eğitim

1.1. Asgari ön lisans mezunu olmak

1.2. Aşağıda belirtilen konularda asgari 80 saatlik eğitim almış olduğunu belgelemek. Eğer eğitimler uzaktan eğitim (online) yöntemiyle alınmış ise bu eğitimlerin en fazla %40’ı (80 x %40 = 32) 32 saati geçerli kabul edilir.

 • ISO 9001 KYS Temel Eğitimi
 • ISO 9001 KYS Dokümantasyon
 • ISO 9001 KYS Proses
 • ISO 9001 KYS uygulama ve yürütme
 • Mevzuat (yasa, sözleşme, yönetmelik, tüzük, vb.) ve diğer normatif şartların uygulanması ve değerlendirilmesi
 • Yönetim ve Koordinasyon
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Risk ve fırsat tanımlama
 • Tartışma teknikleri
 • Motivasyon teorileri
 • Süreç yönetimi
 • Grup yönetimi
 • Raporlama teknikleri
 • Müşteri ilişkileri
 • Müşteri gereksinimlerini tanımlama teknikleri
 • Kalite uygulama metotları
 • Karar verme teknikleri
 • Proje yönetimi
 • Proje uygulama ve değerlendirme

1.3. 1.2’de belirtilen şarta ek olarak, aşağıda belirtilen konularda asgari 80 saatlik eğitim almış olduğunu belgelemek. Eğer eğitimler uzaktan eğitim (online) yöntemiyle alınmış ise bu eğitimlerin en fazla %40’ı (80 x %40 = 32) 32 saati geçerli kabul edilir.

 • Veri/istatistiki Analiz
 • Müşteri memnuniyeti
 • Performans ölçme ve değerlendirme
 • Liderlik
 • Mevcut durum analizi (SWOT, PESTEL,vb.)
 • Yönetim sistemleri entegrasyonu
 • Koçluk
 • Tetkik programlarını planlama, uygulama, değerlendirme ve iyileştirme
 • Değişim yönetimi
 • Müşteri yönetimi

1.4. Ya da; 1.2 ve 1.3’te belirtilen şartın yerine, Lise, Lisans, Yüksek Lisan ve Doktora eğitimi sürecince kalite yönetim sistemi ile ilgili en az 160 saatlik eğitim almış olduğunu transkripte yer alan derslerle belgelemek. Saat hesaplamasında dönemlik toplam ders saatinin %80’ni dikkate alınır. Saat hesaplanırken şu formül kullanılır: [(ders kredisi x 16) x %80]. Eğer mezuniyet uzaktan eğitim (online) yöntemiyle yapılmış ise 160 saatlik eğitimin en fazla %40’ı (160 x %40 = 64 ) 64 saati geçerli kabul edilir.

 1. Tecrübe

2.1. Asgari 4 yıllık tam zamanlı iş tecrübesinin 2 yılını kalite sistemleri alanında olduğunu belgelemek.

 1. Tetkik

3.1. Belge başvuru tarihinden önceki 3 yıl içerisinde 4’ü tam sistem tetkiki ve 12 günü saha tetkiki olmak üzere asgari 20 gün tetkikin en az 3’ünü baş tetkikçi olarak gerçekleştirmiş olduğunu tetkik planları ve raporlarıyla belgelemek. Ya da 15 günlük tetkikin en az 9 gününü saha tetkiki yapmış olmak ve bu tetkiklerin en az 5 gününü baş tetkikçi olarak yapmış olduğunu tetkik planı ve raporlarıyla belgelemek.

3.2. Ya da; 3.1’de belirtilen şartın yerine, tetkikçi meslektaşın değerlendirmesi de kabul edilebilir. Bu durumda aday baş tetkikçi rolüyle asgari 2 gün saha tetkikini şahit tetkikçi (tetkikçi meslektaş)  nezaretinde gerçekleştirmek şartıyla 3’ü tam sistem tetkiki olmak üzere asgari 15 gün tetkik gerçekleştirmiş olduğunu belgelemek.

 1. Ücret

 4.1. Eğitim, Sınav ve Sertifika ücretlerine Ücretler linkinden ulaşabilirsiniz.

Belgelendirme programı başvuru, yeniden belgelendirme ve belge geçiş ile ilgili şartları, belgelendirmenin kapsamı, değerlendirme proseslerin yürütülmesi, başvuru sahibinin hakları ve belgelendirilmiş kişilerin görevleri ile ilgili olarak başvuruda bulunun kişiler görevlendirilmiş personelle aşağıda verilmiş olan iletişim adreslerinden öğrenebilirler.

 1. İletişim                   
 • Tel           : 0 312 416 63 22
 • Faks         : 0 312 416 64 50
 • E-posta  : kys-pbm@tse.org.tr
 • Adres      : Necatibey Cad. No: 112 TSE Eğitim Dairesi Başkanlığı, Personel Belgelendirme Müdürlüğü Çankaya / Ankara
 1. Başvuru

6.1. Aşağıdaki Başvuru Formunu doldurmak, imzalamak ve ekleriyle birlikte olarak TSE Personel Belgelendirme Müdürlüğüne postayla veya e-postayla yukarıdaki adres veya e-posta adresine göndererek başvuru yapmak.

 


Dökümanlar (1)

Eski Siteye Dön