Kalite Yönetim Sistemi Başvurusu

ISO 9000:2015 Kalite Tetkik Aday Görevlisi Başvurusu

 

ISO 9000:2015 Kalite Tetkik Aday Görevlisi Eğitim ve Sınav Başvuru Şartları

Avrupa Kalite Teşkilatı ve TÜRKAK onaylı Kalite Tetkik Aday Görevlisi sertifikasına başvuru yapmak için adayların aşağıdaki eğitim şartlarını karşılamaları gerekmektedir:

 1. Eğitim

1.1. Asgari ön lisans mezunu olmak

1.2. Aşağıda belirtilen konularda asgari 40 saatlik eğitim almış olduğunu belgelemek. Eğer eğitimler uzaktan eğitim (online) yöntemiyle alınmış ise bu eğitimlerin en fazla %40’ı (40 x %40 = 16) 16 saati geçerli kabul edilir.

 • ISO 9001 KYS Temel Eğitimi Almış Olmalıdır
  ISO 9001 KYS Dokümantasyon
  ISO 9001 KYS Proses
  ISO 9001 KYS uygulama ve yürütme
 • Mevzuat (yasa, sözleşme, yönetmelik, tüzük, vb.) ve diğer normatif şartların uygulanması ve değerlendirilmesi
 • Yönetim ve Koordinasyon
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Risk ve fırsat tanımlama
 • Tartışma teknikleri
 • Motivasyon teorileri
 • Süreç yönetimi
 • Grup yönetimi
 • Raporlama teknikleri
 • Müşteri ilişkileri
 • Müşteri gereksinimlerini tanımlama teknikleri
 • Kalite uygulama metotları
 • Karar verme teknikleri
 • Proje yönetimi
 • Proje uygulama ve değerlendirme
 • Tetkik/denetim planlama, uygulama ve iyileştirme
 • Yönetim sistemleri değerlendirme
 • Uygunluk değerlendirme
 • Tetkik Metotları/Teknikleri
 • Ürün uygunluğu
 • Tetkik Yönetimi
 • İş geliştirme
 • İş planı
 1. Ücret

 2.1. Eğitim, Sınav ve Sertifika ücretlerine Ücretler linkinden ulaşabilirsiniz.

Belgelendirme programı başvuru, yeniden belgelendirme ve belge geçiş ile ilgili şartları, belgelendirmenin kapsamı, değerlendirme proseslerin yürütülmesi, başvuru sahibinin hakları ve belgelendirilmiş kişilerin görevleri ile ilgili olarak başvuruda bulunun kişiler görevlendirilmiş personelle aşağıda verilmiş olan iletişim adreslerinden öğrenebilirler.

 1. İletişim                   
 • Tel           : 0 312 416 63 22
 • Faks         : 0 312 416 64 50
 • E-posta  : kys-pbm@tse.org.tr
 • Adres      : Necatibey Cad. No: 112 TSE Eğitim Dairesi Başkanlığı, Personel Belgelendirme Müdürlüğü Çankaya / Ankara
 1. Başvuru

4.1. Aşağıdaki Başvuru Formunu doldurmak, imzalamak ve ekleriyle birlikte olarak TSE Personel Belgelendirme Müdürlüğüne postayla yukarıdaki adrese göndererek başvuru yapmak.

 


Dökümanlar (1)

Eski Siteye Dön