Kalite Yönetim Sistemi Başvurusu

ISO 9000:2015 Kalite Aday Yöneticisi Başvurusu

 

ISO 9000:2015 Kalite Aday Yöneticisi Sınavı Başvuru Şartları

Avrupa Kalite Teşkilatı ve TÜRKAK onaylı Kalite Tetkik Görevlisi sertifikasına başvuru yapmak için adayların aşağıdaki eğitim şartlarını karşılamaları gerekmektedir:

 1. Eğitim

1.1. Asgari ön lisans mezunu olmak

1.2. Aşağıda belirtilen konularda asgari 80 saatlik eğitim almış olduğunu belgelemek. Eğer eğitimler uzaktan eğitim (online) yöntemiyle alınmış ise bu eğitimlerin en fazla %40’ı (80 x %40 = 32) 32 saati geçerli kabul edilir.

 • ISO 9001 KYS Temel Eğitimi Eğitimi Almış Olmalıdır
 • ISO 9001 KYS Dokümantasyon
 • ISO 9001 KYS Proses
 •  ISO 9001 KYS uygulama ve yürütme
 • Mevzuat (yasa, sözleşme, yönetmelik, tüzük, vb.) ve diğer normatif şartların uygulanması ve değerlendirilmesi
 • Yönetim ve Koordinasyon
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Risk ve fırsat tanımlama
 • Tartışma teknikleri
 • Motivasyon teorileri
 • Süreç yönetimi
 • Grup yönetimi
 • Raporlama teknikleri
 • Müşteri ilişkileri
 • Müşteri gereksinimlerini tanımlama teknikleri
 • Kalite uygulama metotları
 • Karar verme teknikleri
 • Proje yönetimi
 • Proje uygulama ve değerlendirme

1.3. 1.2’de belirtilen şarta ek olarak, aşağıda belirtilen konularda asgari 80 saatlik eğitim almış olduğunu belgelemek. Eğer eğitimler uzaktan eğitim (online) yöntemiyle alınmış ise bu eğitimlerin en fazla %40’ı (80 x %40 = 32) 32 saati geçerli kabul edilir.

 • Veri/istatistiki Analiz
 • Müşteri memnuniyeti
 • Performans ölçme ve değerlendirme
 • Liderlik
 • Mevcut durum analizi (SWOT, PESTEL,vb.)
 • Yönetim sistemleri entegrasyonu
 • Koçluk
 • Tetkik programlarını planlama, uygulama, değerlendirme ve iyileştirme
 • Değişim yönetimi
 • Müşteri yönetimi

1.3. Ya da; 1.2 ve 1.3’te belirtilen şartın yerine, Lise, Lisans, Yüksek Lisan ve Doktora eğitimi sürecince kalite yönetim sistemi ile ilgili en az 160 saatlik eğitim almış olduğunu transkripte yer alan derslerle belgelemek. Saat hesaplamasında dönemlik toplam ders saatinin %80’ni dikkate alınır. Saat hesaplanırken şu formül kullanılır: [(ders kredisi x 16) x %80]. Eğer mezuniyet uzaktan eğitim (online) yöntemiyle yapılmış ise 160 saatlik eğitimin en fazla %40’ı (160 x %40 = 64 ) 64 saati geçerli kabul edilir.

 1. Ücret
  1.  Eğitim, Sınav ve Sertifika ücretlerine Ücretler linkinden ulaşabilirsiniz.

Belgelendirme programı başvuru, yeniden belgelendirme ve belge geçiş ile ilgili şartları, belgelendirmenin kapsamı, değerlendirme proseslerin yürütülmesi, başvuru sahibinin hakları ve belgelendirilmiş kişilerin görevleri ile ilgili olarak başvuruda bulunun kişiler görevlendirilmiş personelle aşağıda verilmiş olan iletişim adreslerinden öğrenebilirler.

 1. İletişim                   
 • Tel           : 0 312 416 63 22
 • Faks         : 0 312 416 64 50
 • E-posta  : kys-pbm@tse.org.tr
 • Adres      : Necatibey Cad. No: 112 TSE Eğitim Dairesi Başkanlığı, Personel Belgelendirme Müdürlüğü Çankaya / Ankara
 1. Başvuru

4.1. Aşağıdaki Başvuru Formunu doldurmak, imzalamak ve ekleriyle birlikte olarak TSE Personel Belgelendirme Müdürlüğüne postayla  yukarıdaki adrese göndererek başvuru yapmak.


Dökümanlar (1)

Eski Siteye Dön