Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümanları

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Tetkik Görevlisi Başvuru Şartları

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ TETKİK GÖREVLİSİ EĞTİM VE SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

 

Bilgi güvenliği yönetim sistemi tetkik görevlisi eğitim ve sınavına katılabilmek için aşağıda başlıklar altında verilen eğitim, tecrübe ve  tetkik alanlarında belirtilen şartların karşılanması gerekmektedir:

 1. Eğitim

1.1 En az ön lisans mezunu veya dengi diplomaya sahip olduğunu belgelemek;

1.2. Aşağıdaki alanların birinde veya birkaçında 100 saatlik eğitim (kurs, seminer, proje ve benzeri) aldığını belgelemek. Ya da; ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemlerinde Yönetici, Tetkik Görevlisi ve Baş Tetkik Görevlisi sertifikalarından birine sahip olduğunu belgeleyen adaylar için aşağıdaki konularda 40 saatlik eğitim (eğitim, seminer, proje ve benzeri) almış olduğunu belgelemek. Alınan eğitimler eğer uzaktan eğitim yöntemiyle alınmış ise, alınan toplam eğitim süresinin %40’ı kabul edilir:

 • Bilgi Teknolojileri
 • Bilişim Sistemleri
 • Yönetim Bilişim Sistemleri
 • Tasarım ve Geliştirme
 • Yönetim Bilimi
 • İşletme yönetimi
 • Mühendislik
 • Operasyon
 • Bakım, onarım ve sürdürme
 • Risk yönetim metotları,
 • Proje yönetimi,
 • Bilgi güvenliği sistem tetkiki

1.3. Ya da; 1.2’de belirtilen şartın yerine, Lisans, Yüksek Lisan ve Doktora eğitimi sürecince Bilgi Güvenliği ile ilgili en az 250 saatlik eğitim almış olduğunu transkripte yer alan derslerle belgelemek.

1.4. TS EN ISO 19011 Yönetim Sistemleri Tetkik Kılavuzuna göre tetkik yapma ve yönetme ile ilgili 40 saatlik eğitim almış olduğunu belgelemek

 1. Tecrübe

Bilgi Güvenliği alanında en az 2 yılı kesintisiz olmak üzere toplamda en az 4 yıl iş tecrübesine sahip olduğunu belgelemek;

 1. Tetkik

3.1. Belgelendirme tarihindeki önceki 3 yıl içerisinde, Tetkik Görevlisi olarak en az 10 iş günü saha tetkiki olmak üzere toplamda 20 iş gün tetkik yapmış olduğunu tetkik planı ve tetkik raporu ile belgelemek. Bunların;

3.1.1. En az 4 adet tedarikçi (2. Taraf) veya bağımsız belgelendirme kuruluşu tarafından (3. Taraf) tetkiki yapmış olduğunu belgelemek; ya da, En az 5 adet iç tetkik (1. Taraf) yapmış olduğunu belgelemek;

 Ücret: Eğitim, Sınav ve Sertifika ücretlerine Ücretler linkinden ulaşabilirsiniz.

İletişim:                   

 • Tel                   : 0 312 416 63 22
 • Faks                : 0 312 416 64 50
 • E-posta            : bgys-pbm@tse.org.tr
 • Adres               : Necatibey Cad. No: 112 TSE Eğitim Dairesi Başkanlığı, Personel Belgelendirme Müdürlüğü Çankaya / Ankara

Başvuru: Başvurular için aşağıdaki formu doldurduktan sonra postayla yukarıdaki adrese veya taratıp e-postayla yukarıdaki e-posta adresine göndererek başvuru yapabilirsiniz.


Dökümanlar (1)

Eski Siteye Dön