Enerji Yönetim Sistemi Başvurusu

Enerji Tetkik Görevlisi Başvuru Şartları

 

Enerji Tetkik Görevlisi Başvuru Şartları

Avrupa Kalite Teşkilatı ve TÜRKAK onaylı Enerji Tetkik Görevlisi sertifikasına başvuru yapmak için adayların aşağıdaki bilgi, beceri ve tecrübeleri karşılamaları gerekmektedir:

 1. Eğitim

1.1. Aday, asgari yüksekokul/lisans mezunu olmalıdır.

1.2. Aşağıda belirtilen konularda asgari 40 saatlik eğitim almış olduğunu belgelemek. Eğer eğitimler uzaktan eğitim (online) yöntemiyle alınmış ise bu eğitimlerin en fazla %40’ı (40 x %40 = 16) 16 saati geçerli kabul edilir.

 • Enerji yönetiminin, tüketiminin ve enerji biliminin temellerini tanıma ve temel enerji prensiplerini anlama
 • Normatif şartları göz önüne alarak Enerji Yönetim Sistemini nasıl kurulduğunu anlamak, sürdürmek ve sürekli olarak iyileştirmek
 • Mevzuat (yasa, sözleşme, yönetmelik, tüzük, vb.) ve diğer normatif şartların uygulanması ve değerlendirilmesi
 • Enerji tabanlı yönetim aktivitelerini planlama kabiliyeti
 • Grupları yönetmek ve başkanlık etmek
 • Farklı hedef gruplarına sonuçları raporlamak ve sunmak
 • Kuruluştaki işçileri motive edebilmek ve iletişim kişisi olabilmek
 • Yönetim temsilcisi rolünün gerçekleştirilmesi veya desteklenmesi, Üst yönetimin desteklenmesi, Ast ve Üst iletişimi, Üst yönetime raporlama,  Dışarı ile alakalı ilgili taraflar için iletişime geçme(tedarikçiler, müşteriler, belgelendirme kuruluşları), Enerji yönetim sisteminin etkinliğinin kontrolü ve işletiminin her ikisinin temini için ihtiyaç duyulan metot ve kriterleri tanımlama
 • Enerji Yönetim metotlarını uygulama
 • Yönetim Sistemlerinin uygulamasına karar verme
 • Projeleri yönetme
 • Tetkik/denetim planlama, uygulama ve iyileştirme,
 • Enerji Yönetim sistemi değerlendirme,
 • Uygunluk değerlendirme,
 • Tetkik Metotları/Teknikleri,
 • Tetkik Yönetimi,
 • İş geliştirme,
 • İş planı,
 1. Tecrübe

2.1. Asgari 4 yıllık tam zamanlı iş tecrübesine sahip olduğunu belgelemek.

 1. Tetkik

3.1. Başvuru tarihinden önceki 3 yıl içerisinde asgari 12 gün saha denetimi olmak üzere toplamda asgari 20 gün tetkik yapmış olduğunu tetkik planları ve tetkik raporlarıyla belgelemek. Yapılan tetkikler en az 4 ayrı enerji sistemleri ve iş süreçlerini kapsamalıdır.

 1. Ücret

 4.1. Eğitim, Sınav ve Sertifika ücretlerine Ücretler linkinden ulaşabilirsiniz.

 1. İletişim                   
 • Tel           : 0 312 416 63 22
 • Faks         : 0 312 416 64 50
 • E-posta  : eys-pbm@tse.org.tr
 • Adres      : Necatibey Cad. No: 112 TSE Eğitim Dairesi Başkanlığı, Personel Belgelendirme Müdürlüğü Çankaya / Ankara
 1. Başvuru

6.1. Aşağıdaki Başvuru Formunu doldurmak, imzalamak ve ekleriyle birlikte olarak TSE Personel Belgelendirme Müdürlüğüne postayla veya e-postayla yukarıdaki adres veya e-posta adresine göndererek başvuru yapmak.

 


Dökümanlar (1)

Eski Siteye Dön