Enerji Yönetim Sistemi Başvurusu

Enerji Yöneticisi Başvuru Şartları

 

Enerji Yöneticisi Başvuru Şartları

Avrupa Kalite Teşkilatı ve TÜRKAK onaylı Enerji Yöneticisi sertifikasına başvuru yapmak için adayların aşağıdaki bilgi, beceri ve tecrübeleri karşılamaları gerekmektedir:

 1. Eğitim

1.1. Asgari yüksekokul/lisans mezunu olmalıdır

1.2. Aşağıda belirtilen konularda asgari 80 saatlik eğitim almış olduğunu belgelemek. Eğer eğitimler uzaktan eğitim (online) yöntemiyle alınmış ise bu eğitimlerin en fazla %40’ı (80 x %40 = 32) 32 saati geçerli kabul edilir.

 • Enerji yönetiminin, tüketiminin ve enerji biliminin temellerini tanıma ve temel enerji prensiplerini anlama,
 • Normatif şartları göz önüne alarak Enerji Yönetim Sistemini nasıl kurulduğunu anlamak, sürdürmek ve sürekli olarak iyileştirmek,
 • Mevzuat (yasa, sözleşme, yönetmelik, tüzük, vb.) ve diğer normatif şartların uygulanması ve değerlendirilmesi,
 • Enerji tabanlı yönetim aktivitelerini planlama kabiliyeti,
 • Grupları yönetmek ve başkanlık etmek,
 • Farklı hedef gruplarına sonuçları raporlamak ve sunmak,
 • Kuruluştaki işçileri motive edebilmek ve iletişim kişisi olabilmek,
 • Yönetim temsilcisi rolünün gerçekleştirilmesi veya desteklenmesi,                                                     Üst yönetimin desteklenmesi, Ast ve Üst iletişimi, Üst yönetime raporlama,                         Dışarı ile alakalı ilgili taraflar için iletişime geçme(tedarikçiler, müşteriler, belgelendirme kuruluşları), Enerji yönetim sisteminin etkinliğinin kontrolü ve işletiminin her ikisinin temini için ihtiyaç duyulan metot ve kriterleri tanımlama,
 • Enerji Yönetim metotlarını uygulama,
 • Yönetim Sistemlerinin uygulamasına karar verme,
 • Projeleri yönetme

1.3. Ya da; 1.2’de belirtilen şarta ek olarak, aşağıda belirtilen konularda asgari 80 saatlik eğitim almış olduğunu belgelemek. Eğer eğitimler uzaktan eğitim (online) yöntemiyle alınmış ise bu eğitimlerin en fazla %40’ı (80 x %40 = 32) 32 saati geçerli kabul edilir.

 • Enerji ile ilgili terminoloji bilgisi
 • Enerji ile ilgili veri değerlendirmesi ve analizi
 • Enerji kullanımının etkinliği ve yeterliliği
 • Süreç kontrolü için istatistik(ünite başına enerji tüketimi vb)
 • Enerjinin kazanımı ve kullanımı ile ilgili projeler,
 • İyileştirme programları geliştirebilme ve değerlendirebilme,
 • Kuruluşun Enerji Yönetim Sistemi başarısını artırabilme,
 • İç ve dış şartlar ile diğer yönetim sistemlerini EYS ile entegre edebilme
 • Kuruluşun bütün seviyelerinde danışmanlık (koçluk) yapabilme
 • EYS ve diğer yönetim sistemleri ile ilgili eğitim verebilme,
 • Tetkik Programları oluşturabilme, uygulayabilme, değerlendirebilme ve geliştirebilme

1.4. Ya da; 1.2 ve 1.3’te belirtilen şartın yerine, Lise, Lisans, Yüksek Lisan ve Doktora eğitimi sürecince kalite yönetim sistemi ile ilgili en az 160 saatlik eğitim almış olduğunu transkripte yer alan derslerle belgelemek. Saat hesaplamasında dönemlik toplam ders saatinin %80’ni dikkate alınır. Saat hesaplanırken şu formül kullanılır: [(ders kredisi x 16) x %80]. Eğer mezuniyet uzaktan eğitim (online) yöntemiyle yapılmış ise 160 saatlik eğitimin en fazla %40’ı (160 x %40 = 64 ) 64 saati geçerli kabul edilir.

 1. Tecrübe

2.1. Asgari 4 yıllık tam zamanlı iş tecrübesinin 2 yılını enerji sistemleri alanında olduğunu belgelemek.

 1. Ücret

 3.1. Eğitim, Sınav ve Sertifika ücretlerine Ücretler linkinden ulaşabilirsiniz.

 1. İletişim                   
 • Tel           : 0 312 416 63 22
 • Faks         : 0 312 416 64 50
 • E-posta  : eys-pbm@tse.org.tr
 • Adres      : Necatibey Cad. No: 112 TSE Eğitim Dairesi Başkanlığı, Personel Belgelendirme Müdürlüğü Çankaya / Ankara
 1. Başvuru

5.1. Aşağıdaki Başvuru Formunu doldurmak, imzalamak ve ekleriyle birlikte olarak TSE Personel Belgelendirme Müdürlüğüne postayla veya e-postayla yukarıdaki adres veya e-posta adresine göndererek başvuru yapmak.

 


Dökümanlar (1)

Eski Siteye Dön