Ayna Komite Çalışmaları

Ayna Komite Çalışmaları

Ayna Komite Çalışmaları

ISO, IEC, CEN ve CENELEC teknik komite çalışmaları, paydaşlardan gelen talep üzerine en az 3 ayrı kuruluşun biraraya gelmesiyle TSE tarafından kurulan Ayna Komiteler (MTC-Mirror Tehnical Committees) ile takip edilir.

Kimler Üye Olabilir?

•Görev almak istediği ayna komitenin çalışma alanında uzman olan;
•Çalışmaları takip edebilecek düzeyde İngilizce bilen;
•Tercihen standardizasyon çalışmaları konusunda bilgi birikimine sahip olan veya SHMB tarafından düzenlenecek standardizasyon  eğitimlerini almaya açık;
•Gönüllük esasına dayalı komite çalışmalarına yeterli zamanı ayırabilecek kişiler ayna komitelere üye olabilir.

Ayna Komiteye Katılım

Mevcut Ayna Komitelere web sitemiz üzerinden elektronik başvuru yapılabilmektedir. Ancak yeni kurulması talep edilen Ayna Komiteler için  posta yoluyla başvuru yapılması gerekmektedir.

Ayna Komite başvuru kılavuzumuza buradan erişebilirsiniz.

Posta ile başvurmak isteyen Ayna Komite üye adayları; temsil ettikleri kuruluşun resmi talep yazısı ile birlikte "Ayna Komite Üye Bilgi Formu" ve "Taahhütname" aşağıda posta adresi verilen Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı (SHMB)'na iletilebilir.

Standardizasyonla ilgili rehber ve referans dokümanlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

ISO

IEC

CEN

CENELEC

Türk Standardları Enstitüsü

Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı
Necatibey Cad. No:112 06100
Bakanlıklar/ANKARA TÜRKİYE

 


Dökümanlar (4)

Eski Siteye Dön