Sistematik Gözden Geçirme

Sistematik Gözden Geçirme

 
 

TSE standardizasyon faaliyetlerinden birisi de mevcut standardların, düzenli aralıklarla güncelliğinin sağlanmasının gerçekleştirilmesidir.  Tam üyesi olarak faaliyet gösterdiğimiz, ISO, IEC CEN ve CENELEC standard hazırlama prosedürleri gereğince, basımı üzerinden 5 yıl geçmiş olan Standardlar; revizyon, tadil, yürürlükten kaldırılma veya aynen kabul edilmesini sağlamak amacıyla sistematik olarak gözden geçirilme ile değerlendirilmektedir. Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan ve 2018 yılında yayımlanmış bulunan Türk standardları ile bu uygulamaya paralel bir çalışma başlatılmıştır. Buna göre, uluslararası ve Avrupa Birliği prosedürleri ile uyumluluğu sağlamak açısından, Türk Standardlarının ilgili sektör, kurum ve kuruluşlarca gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bu sistematik gözden geçirme işlemi, Türk standardlarının revizyonu, tadili, yürürlükten kaldırılması veya aynen kabul edilmesini sağlamak amacıyla yapılmaktadır.  

Bu bilgiler ışığında, konunuz ile ilgili sektörel bazda sınıflandırılmış olan Türk Standardları listesi ve bu standardların tarafınızdan gözden geçirilmesini müteakip doldurulması gereken "sistematik gözden geçirme oy formu" aşağıda verilmiştir. Söz konusu oy formunun listedeki faaliyet alanınız ile ilgili her standard için ayrı ayrı doldurularak görüşlerinizin, her sektörel grup için karşılarında verilen e-posta adresine 30 Mart 2023 tarihine kadar ulaştırılması hususunu arz ederiz. 

Lütfen ilgilendiğiniz sektördeki standardları görmek için sektör adının üzerine tıklayınız.

Sorunuz olması durumunda 0312 416 66 28 numaralı telefondan detaylı bilgi alabilirsiniz.

Oy Formu
TK-01: Bilişim Teknolojileri Teknik Komitesi tk1_epostagrubu@tse.org.tr
TK-02: Çevre Teknik Komitesi tk2_epostagrubu@tse.org.tr
TK-03: Elektrik Teknik Komitesi tk3_epostagrubu@tse.org.tr
TK-04: Elektronik Teknik Komitesi tk4_epostagrubu@tse.org.tr
TK-05: Hizmet Teknik Komitesi tk5_epostagrubu@tse.org.tr
TK-07: Tercüme-1 Teknik Komitesi tk7_epostagrubu@tse.org.tr
TK-08: Tercüme-2 Teknik Komitesi tk8_epostagrubu@tse.org.tr
TK-09: İnşaat Teknik Komitesi tk9_epostagrubu@tse.org.tr
TK-10: Kimya Teknik Komitesi tk10_epostagrubu@tse.org.tr
TK-11: Maden Teknik Komitesi tk11_epostagrubu@tse.org.tr
TK-12: İmalat Makineleri ve Takımları Teknik Komitesi tk12_epostagrubu@tse.org.tr
TK-13: Tesisat ve Basınçlı Kaplar Teknik Komitesi tk13_epostagrubu@tse.org.tr
TK-14: Metalürji Teknik Komitesi tk14_epostagrubu@tse.org.tr
TK-15: Gıda ve Ziraat Teknik Komitesi tk15_epostagrubu@tse.org.tr
TK-16: Mühendislik Hizmetleri Teknik Komitesi tk16_epostagrubu@tse.org.tr
TK-17: Orman ve Orman Ürünleri Teknik Komitesi tk17_epostagrubu@tse.org.tr
TK-18: Sağlık Teknik Komitesi tk18_epostagrubu@tse.org.tr
TK-19: Tekstil Teknik Komitesi tk19_epostagrubu@tse.org.tr
TK-20: Milli Savunma Teknik Komitesi tk20_epostagrubu@tse.org.tr
TK-21: Helal Teknik Komitesi tk21_epostagrubu@tse.org.tr
TK-22: Ulaşım ve Taşımacılık Teknik Komitesi tk22_epostagrubu@tse.org.tr

 


Dökümanlar (1)

Eski Siteye Dön