Kütüphane

Kütüphane

KONUSU 

Bilindiği gibi TSE ülkemizin bilgi üreten en önemli merkezlerinden biridir. Her bilgi üreten kuruluşta olduğu gibi Enstitümüzde bir bilgi depolama merkezi durumundadır. Bilgi depolama ve yayma görevini merkezimiz yapmaktadır. TSE Kütüphane Müdürlüğü bugün araştırma materyalleri, koleksiyonu, danışma, hizmetleri ve kataloglama ile Türkiye'nin en geniş bilimsel ve teknolojik araştırma merkezlerinden birisi durumundadır. Amacı ve türü açısından ülkemizde tek olan bu merkezde bilimsel ve teknik haberleşmenin en seri ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesine çalışılmaktadır.  

KURULUŞ TARİHİ 

Müdürlüğümüz TSE'nin kuruluşu ile kurulmuş en eski ünitelerden biridir. Başlangıç tarihi olarak ISO(International Organization for Standardization) ya üye olduğumuz 1955 yılı kabul edilir.  

GÖREVLER


Kütüphane Müdürlüğü araştırma kuruluşları, standard hazırlama ihtisas grubu üyeleri, TSE personeli, akademik ve bilimsel araştırma yapan öğrenci ve öğretim elemanları ve diğer ilgililer için dokümanter kaynaklarının verimli, doğrudan ve rasyonel biçimde sağlanabilmesi ve standard bilgilerinin iletimi ile görevlendirilmiştir.

Bu görevler ise kısaca şunlardır:


1- Müdürlüğe gelen yerli ve yabancı dokümanların bir düzen içinde bulunmasını sağlar.
2- Enstitü faaliyetlerini ilgilendiren yerli ve yabancı dokümanların satın alınmasını sağlar.
3-Enstitümüz ihtiyacı olan ancak koleksiyonda bulunmayan yabancı standardları ilgili standard kuruluşlarından Internet üzerinden temin ederek ya da sipariş yolu ile getirtilerek araştırma hizmetini sağlar.
4-Enstitü kütüphanesini, literatür ihtiyacını karşılayacak şekilde ilgililerin yararlanmasına hazır bulundurur.
5- Kütüphane Müdürlüğü koleksiyonunda yer alan standardların güncelliğini korur.

 

Ülkemizde uygulama alanları gün geçtikçe artan halka açık olan müdürlüğümüzde kamu ve özel kuruluşları ile diğer ilgililere ihtiyaçları olan standardlar hakkında araştırma yapılması ve incelenmesi TSE Kütüphane Müdürlüğü tarafından sağlanmaktadır. Müdürlüğümüz standard ve standard tipi dokümanlar, abone ve bağış olarak gelen süreli yayınlar, satın alma, bağış ve değişim yolu ile gelen kitaplar ve referans kaynakları ile zengin bir koleksiyona sahiptir.  

Ayrıca Müdürlüğümüzde yer alan yabancı standardlar ile Türk sanayicisine ihracatını yapacakları mamüllerde yabancı ülkelerin aradığı şartları standardlar yolu ile ihracatcıya yardım etmektedir.  

SONUÇ 
Müdürlüğümüz Enstitümüz çapında olduğu kadar, yurt çapında da standard, standardizasyon, metroloji, kalite kontrol, ambalajlama, tüketicinin korunması ve konuya ilişkin her türlü doküman bilgi toplama, yayma hizmetleri ile görevlendirilmiş Milli Merkez durumundadır.

Eski Siteye Dön