Hakkımızda

ARAÇ KONTROL MERKEZLERİ PROJESİNİN YASAL DAYANAKLARI

TSE görevlendirildiği/yetkilendirildiği konularda Onay Kuruluşu adına ve/veya teknik servis vasfıyla belgelendirme hizmeti için araç görme/kontrol faaliyeti yürütmektedir.

 

 

 

 

  •  ‘Araç İmal, Tadil ve Montaj Yönetmeliği (AİTM) Kapsamındaki Bazı Görevlerin Yürütülmesi Hususunda TSE’nin Yetkilendirilmesi Dair Protokol’,
  • Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği,
  • 10.04.2012 tarih ve 28260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ‘Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’,
  • 06.03.2013 tarihinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Türk Standardları Enstitüsü arasından imzalanan ‘Tehlikeli Malların Taşınmasına İlişkin Uluslararası Anlaşma ve Sözleşmeler Kapsamında Onay, Sertifikalandırma ve Muayene İşlemlerini Yapmak Üzere TSE’nin Yetkilendirilmesi Hususunda Protokol’, 
  • Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile TSE arasında 20 Ekim 2016’da imzalanan ‘ATP Kapsamında Onay, Belgelendirme ve Test İşlemlerini Yapmak Üzere TSE’nin Yetkilendirilmesi Hususunda Protokol’
Eski Siteye Dön