Hakkımızda

ARAÇ KONTROL MERKEZLERİ FAALİYETLERİ

Araç Kontrol Merkezlerinde otomotiv sektörünün ihtiyaç duyduğu araç kontrol altyapısını sağlayacak tesislerde TSE’ye çeşitli bakanlık ve/veya kurumlarca yönetmelik, protokol vb. yöntemle verilmiş olan ve bundan sonra verilecek araç kontrol hizmetleri sağlanacaktır.

Her bir aracın şase numarası bazlı olarak hizmet alması şeklinde faaliyetler gerçekleştirilmektedir. TSE-AKM’ler bulunduğu illerde hizmetin hızını ve kalitesini arttırmıştır. Randevu sistemi ile hizmet verilmeye başlanmıştır. TSE-AKM’lerin hayata geçirilmesi ile, daha önce Enstitümüzce sağlanmakta olan araç kontrol faaliyetleri hizmetlerinin kalitesi, niteliği ve niceliği artmıştır.

             TSE-AKM’lerde verilen hizmetlerde; yeni yazılımla, randevu sistemi devreye alınmış olup, yeni yazılımın kullanılmaya başlandığı faaliyetlerde  hizmet takibi kolaylaşmıştır. Elektronik olarak tüm faaliyetler kayıt altına alınmakta ve kayıtlar çağırıldığında ulaşılabilmektedir.

 

        Araç Kontrol Hizmetleri Grupları:

·       ADR taşıt/araç uygunluk faaliyetleri,

·       Ambulansların ilk/periyodik kontrolleri,

·       Tadilat görmüş araçların fiili ve dosya kontrolleri,

·       Karayolu Uygunluk Belgesi için fiziki Araç Kontrolü,

·       Montaj projelerinin onayı için fiziki Araç Kontrolü,

·       Tehlikeli Atık Taşıma Araç Kontrolü,

·       ATP Periyodik ve İstisnai Muayeneleri,

·       Damperli Araçlar İncelemesi,

·       Okul Taşıtları Görüş Alanı

·      Yaş sebze/meyve taşıyan araçların kontrolleri vb

 
 
Eski Siteye Dön