Hakkımızda

Ambulans İncelemesi (TS EN 1789 Ek-C)

Türk Standartları Enstitüsü, 10 Nisan 2012 tarihli ve 28260 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 'Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' çerçevesinde Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilmiştir.

Enstitümüz bu çerçevede 2012 yılından beri ambulansların TS EN 1789 standardına ve ilgili yönetmeliğe göre muayene işlemlerini yaparak, uygun ambulanslara TS EN 1789 EK-C Uygunluk Belgesi düzenlemektedir.


Dökümanlar (1)

Eski Siteye Dön