Hakkımızda

TSE (Araç) Kontrol Merkezleri İhalesi (30.12.2022 saat 14:00)

İstanbul, İzmir, Denizli, Mersin, Kütahya, Edirne, Ordu, Çanakkale, Mardin, Sinop, Kilis, Artvin, Iğdır, Gümüşhane, Siirt, Bayburt ve Tunceli illerinde Türk Standardları Enstitüsünce gerçekleştirilmekte olan ve detayları TSE (Araç) Kontrol Merkezi İşletmeleri Teknik Şartnamesi 3. maddede mevcut bulunan uygunluk değerlendirme faaliyetleri ile ilgili olmak üzere; TSE uzmanının ilgili kontrolleri yapması için illerde TSE (Araç) Kontrol Merkezlerine ait gerekli alt yapı şartlarının sağlanması ve 31/01/2026 tarihine kadar bu tesislerin işletilmesi işine ilişkin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye çıkılmıştır.

TSE (Araç) Kontrol Merkezlerinde Türk Standardları Enstitüsünce gerçekleştirilmekte olan ve detayları TSE (Araç) Kontrol Merkezi İşletmeleri Teknik Şartnamesi 3. maddede mevcut bulunan uygunluk değerlendirme faaliyetleri ambulans ilk/periyodik Ek-C belgesine dair faaliyetler, ADR taşıt/araç uygunluk faaliyetleri, yaş sebze ve meyve taşıyan frigorifik araçların kontrolü, atık taşıyan araçların incelemeleri, tadilat görmüş araçların fiili ve dosya kontrolleri, karayolu uygunluk, montaj faaliyetleri; vb. işlemler) yapılacaktır.  Ayni ve mali hakları TSE tarafından karşılanarak, TSE tarafından istihdam edilen uzmanlar vasıtasıyla ilgili faaliyetler gerçekleştirilecektir. TSE, işletme ile ilgili gider ve faaliyetlere karışmayacaktır.

İhale 30.12.2022 tarihinde saat 14:00’de Türk Standardları Enstitüsü Alım Satım Müdürlüğü Necatibey Caddesi No:112 Bakanlıklar ANKARA adresinde, Kapalı Teklif Usulü ile gerçekleştirilecektir. 


Dökümanlar (8)

Eski Siteye Dön