Mevzuat

Mevzuat

Yönergeler

MUAYENE GÖZETİM HİZMETLERİ YÖNERGESİ

BELGELENDİRME YÖNERGESİ

 

Araç Kontrol Merkezi İşletmeleri

2918 sayılı KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ

ARAÇLARIN İMAL, TADİL VE MONTAJI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Hizmetleri

Detaylı bilgi için bakınız; Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Hizmetleri Mevzuatı

 

Belgelendirme Hizmetleri

AMBULANS PERİYODİK MUAYENE İŞLEMLERİ

1. Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

ARAÇ TİP ONAY BELGELENDİRME İŞLEMLERİ

2. Sınai Mülkiyet Kanunu

3. Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (AB/2018/858)

4. Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/167/2013)

5. İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/168/2013)

EŞDEĞER PARÇA BELGELENDİRME İŞLEMLERİ

6. 13.01.2015 tarihli ve 2015/2 sayılı Motorlu Araç Sigortalarında Eşdeğer Parça Belgeleme Esaslarına İlişkin Genelge

7. 13.01.2015 tarihli ve 2015/2 sayılı Motorlu Araç Sigortalarında Eşdeğer Parça Belgeleme Esaslarına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2015/13)

8. 13.01.2015 tarihli ve 2015/2 sayılı Motorlu Araç Sigortalarında Eşdeğer Parça Belgeleme Esaslarına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2015/22)

9. Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği (Tebliğ No: 2017/3)

10. Araçlar ve Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Üniteleri ile ilgili Tip Onayı Yönetmelikleri ve Teknik Düzenlemelerin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2010/1)

11. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

 

Araç Proje Hizmetleri

1. ARAÇLARIN İMAL, TADİL VE MONTAJI HAKKINDA YÖNETMELİK

2. MOTORLU ARAÇLAR VE RÖMORKLARI TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ

3. TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİ, BUNLARIN RÖMORKLARI VE BİRBİRİYLE DEĞİŞTİRİLEBİLİR ÇEKİLEN MAKİNALARI İLE SİSTEMLERİ, AKSAMLARI, AYRI TEKNİK ÜNİTELERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ

4. MOTORLU ARAÇLAR VE RÖMORKLARIN İMAL YILININ BELİRLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

5. ARAÇLAR VE BUNLARIN AKSAM, SİSTEM VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİKLERİ VE TEKNİK DÜZENLEMELERİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞDE (SGM-2010/1) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

6. KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ

7. AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

8. KARAYOLU TAŞIT ARAÇLARININ İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

9. İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT: 2016/1)

10. OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ

11. TSE MUAYENE GÖZETİM YÖNERGESİ

12. ARAÇ TADİL, İNCELEME, ONAY MUAYENE GÖZETİM USUL VE ESASLARI

13. ARAÇ TADİL,İNCELEME,ONAY VE BELGELENDİRME YÖNERGESİ (YÜRÜRLÜK TARİHİ 01.04.2013)

14. ARAÇ TADİLAT İNCELEME VE ONAY YÖNERGESİ  (YÜRÜRLÜK TARİHİ 01.11.2005)

 

TAMİMLER

2011-2

2012-1

2012-2

2012-4

2013-1

2014-1

2014-

 

Araç Tip Onay Hizmetleri

ARAÇ TİP ONAYI TEKNİK SERVİS HİZMETİ USUL VE ESASLARI

ARAÇ TİP ONAYI TEKNİK SERVİS HİZMETİ ÜCRET TARİFESİ

1-       ÇERÇEVE YÖNETMELİKLER VE ALT YÖNETMELİKLERİ

A-      MOTORLU ARAÇLAR VE RÖMORKLARI  TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (AB/2018/858-MARTOY)

Emisyonlar (Euro 5 ve 6) hafif hizmet araçları / bilgiye erişim

(AT) 715/2007

Arka plakanın monte edileceği ve sabitleneceği alan

AB/1003/2010

Araç girişi ve manevra kabiliyeti

AB/130/2012

İmalatçının zorunlu etiketi ve araç tanıtım numarası

AB/19/2011

Çeki donanımı

AB/1005/2010

Ön cam buz çözme ve buğu giderme sistemleri

AB/672/2010

Ön cam sileceği ve yıkama sistemleri

AB/1008/2010

Çamurluklar

AB/1009/2010

Paçalık sistemleri

AB/109/2011

Kütleler ve boyutlar

AB/1230/2012

Lastiklerin takılması

AB/458/2011

B-     TARIM VE ORMAN ARAÇLARININ TİP ONAYI VE PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK (167/2013/AT-TORTOY)

Fren Gereklilikleri

AB/2015/68

Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi İçin İdari Gereklilikler

AB/2015/504

Fonksiyonel Güvenlilik Gereklilikleri

AB/2015/208

Yapım ve Genel Gereklilikler

AB/1322/2014

 Çevresel ve Tahrik Ünitesi Performansına Yönelik Gereklilikler AB/2015/96

C-     İKİ VEYA ÜÇ TEKERLEKLİ MOTORLU ARAÇLARIN VE DÖRT TEKERLEKLİ MOTOSİKLETLERİN TİP ONAYI VE PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK (168/2013/AT-MOTOY)

İki veya Üç Tekerlekli Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip Onayına Yönelik Araç Fonksiyonel Güvenlik Şartları Hakkında Yönetmelik

AB/3/2014

İki veya Üç Tekerlekli Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip Onayına Yönelik Araçların Yapısı ve Genel Gereklilikleri Hakkında Yönetmelik

AB/44/2014

İki veya Üç Tekerlekli Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip Onayına Yönelik Çevresel ve Tahrik Ünitesi Performans Şartlan Hakkında Yönetmelik

AB/134/2014

İki veya Üç Tekerlekli Araçların ve Dört Tekerlekli Motosilcletlerin Tip Onayına ve Piyasa Gözetimine İlişkin İdari Şartlar Hakkında Yönetmelik

AB/901/2014

2-       REGÜLASYONLAR

A-      1958 ANLAŞMASI

B-      1958 ANLAŞMASI GÜNCELLEMELERİ

C-       UN ECE REGÜLASYONLARI:

1-20: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs1-20.html

21-40: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs21-40.html

41-60: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs41-60.html

61-80: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs61-80.html

81-100: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs81-100.html

101-120: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs101-121.html

121-140: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs121-140.html

140-160: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs141-160.html

 

Eski Siteye Dön