Belgelendirme Yapılan Sistemler

28000 - Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi

Bu standart, Uluslararası bir standart olup, Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sisteminin gereklerini tanımlar ve bu sistemi uygulamak isteyen kuruluşlara bir yönetim modeli sağlar.

Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi standardında geçen Güvenlik ifadesinin anlamını Tedarik Zincirine, bilerek veya yetkisiz olarak düzenlenmiş eylemlerle zarar verebilecek faaliyetlere karşı koyma olarak tanımlanır.Bu çerçevede; kuruluşun bazı alanlarda etkin bir risk değerlendirmesi yaparak, tedarik zincirinde meydana gelebilecek risklerini kontrol altına almalarını sağlar.

TS ISO 28000;

  • Kuruluşun, Tedarik Zinciri Güvenliği ile ilgili faaliyetlerini diğer yönetim sistemleri ile aynı şemsiye altına alarak, tedarik zinciri risklerinin etkin yönetilmesini,
  • Endüstrinin tüm sektörlerinde güvenlik risklerinin belirlenmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını ve olası hasarın minimumda gerçekleşmesini,
  • Konu ile ilgili faaliyetleri üst yönetimin gündemine getirerek, sistemin yönetim tarafından desteklenmesini,
  • Gümrük otoritelerine güvenlik risklerini tanımlama ve kontrol etme yeteneğini ispatlayarak iş ve işlemlerde kolaylık,
  • Avrupa pazarında faaliyet gösteren kuruluşlar için; AEO( Authorised Economic Operator) başvurularında birçok gereklilik standart ile aynı çizgide olduğundan, yasal otoritelerin kuruluşlara olan güvenininin artmasını,
  • Sigorta kuruluşlarının güveninin artmasını, sigorta maliyetlerinin azaltılmasını,
  • Etkin bir Güvenlik Yönetimi Sistemi uygulanması sağlayarak, uluslararası rekabet avantajı sağlamaktadır.

Detaylı Bilgi Almak İçin;
Sistem Belgelendirme Grup Başkanlığı 0312 416 64 53 

Eski Siteye Dön