Belgelendirme Yapılan Sistemler

14001 - Çevre Yönetim Sistemi

Her geçen gün daha da küçülen dünyamızın kaynaklarının sonsuz olmadığı, ürün ve faaliyetlerin çevre etkilerinin yerel ve bölgesel kalmayıp, global olduğu artık tüm dünyada kabul edilmiştir. Bu bilinç çevresel etkilerin yasal uygulamalardan ziyade piyasa kuvvetleri ile kontrol edilmesi ihtiyacını da beraberinde getirmiştir.

Bugünün tüketicisi beklenti ve ihtiyaçlarının en üst düzeyde karşılanmasının yanı sıra kendisine, yaşadığı çevreye ve dünyasına değer verilmesini, saygı gösterilmesini talep etmekte ve piyasada bunu sorgulamaktadır. Bu gelişmeler kuruluşların çevre ile etkileşimlerini kontrol altında tutabilmelerini ve çevre icraat ve başarılarını sürekli iyileştirebilmelerini sağlayacak yönetim sistemlerine ihtiyaç bulunduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır.

Çevre Yönetim Sistemi tüm dünyada ISO 14001 Standardı ile bilinmektedir.Çevre Yönetim Sisteminin, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardındansonra uluslararası kuruluşlarda tanınması ve uygulanması çok hızlı olmuştur.

 TS EN ISO 14001;

  •  Ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara uyumun artırılmasını,
  •  Çevresel performansın artırılmasını,
  •  Uluslararası rekabette avantaj sağlamasını,
  •  Firma itibar ve pazar payının artırılmasını,
  •  Maliyet kontrolünün geliştirilmesiyle masrafların azaltılması ve verimliliğin artırılmasını,
  •  Acil durumlara (deprem,yangın, sel vb.) ve kazalara karşı hazırlıklı bulunarak mesuliyetle sonuçlanan kaza vb.  olayların  azaltılmasını,
  •  Kirliliğin kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılmasını,
  •  Girdi malzemeleri ve enerji tasarrufu sağlanmasını,
  •  İzin ve yetki belgelerinin alınmasının kolaylaştırılmasını,
  •  Global pazarda kabul edilebilirliği sağlamaktadır.

Detaylı Bilgi Almak İçin;
Sistem Belgelendirme Grup Başkanlığı 0312 416 64 53

 

Eski Siteye Dön