Belgelendirme Yapılan Sistemler

50001 - Enerji Yönetim Sistemi

Enerjinin giderek daha da büyük önem taşıdığı günümüzde, enerjinin verimli kullanılması esasına dayanan TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, her sektörde küçükten büyüğe her türlü işletmeye uygulanabilecek, tek başına olabileceği gibi diğer yönetim sistemleriyle entegre olarak da yürütülebilecek bir Yönetim Sistemidir. EYS, kuruluşların enerji politikalarını belirlemesi, amaç ve hedefleri doğrultusunda oluşturduğu enerji yönetim programları çerçevesinde enerji tüketimini yönetmesi ve enerji yönetim sisteminin performansını değerlendirerek iyileştirmelerin sağlanmasına dayanmaktadır.

TS EN ISO 50001;

  • Enerji politikasının resmiyet kazanması
  • Enerji tüketiminin sistematik bir yaklaşımla yönetilmesi sayesinde enerji masrafında düşüş olmasını
  • Çevrenin korunmasını
  • Kaynakların etkin kullanımını
  • Sera gazı emisyonunun azaltılmasını
  • Mevzuata uyumun sağlanması sağlamaktadır.

Detaylı Bilgi Almak İçin;
Sistem Belgelendirme Grup Başkanlığı 0312 416 64 53

Eski Siteye Dön