Belgelendirme Yapılan Sistemler

22000 - FSSC Gıda Güvenliği Sistemi

FSSC 22000, FFSC (Gıda Güvenliği Belgelendirmesi Vakfı) tarafından oluşturulan tüm gıda zincirinde yer alan gıda üreticilerinin, gıda güvenliği sistemlerinin tetkik edilmesi ve belgelendirilmesinde kullanılan uluslararası çapta kabul görmüş, ISO temelli bir belgelendirme programıdır.FSSC 22000, Gıda Güvenliği konusunda dünyada söz sahibi olan ilgili birçok kuruluş ve organizasyonun geniş katılımıyla oluşturulmuştur olup Global Food Safety Initiative (GFSI) tarafından tam olarak tanınmaktadır.

Ayrıca EA (European Cooperation for Accreditation) tarafından da kabul gören bir programdır.

 Bu program kuruluşun; resmi makamların, gıda sektörü müşterilerinin ve tüketicilerin gereklerini sağlayabilecek sağlam ve etkin bir gıda güvenliği yönetim sistemine sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

Uluslararası gıda sektörünün ihtiyaçlarına cevap olarak geliştirilen FSSC 22000, GGYS’lerinin üçüncü taraf tetkiki ve belgelendirilmesine yönelik ISO tabanlı, bağımsız bir gıda güvenliği yönetimi programı sunmaktadır.

FSSC 22000, tamamen uluslararası bağımsız standartlara (ISO 22000, ISO 22003 ile birlikte Ön Gereksinim Programları (ÖGP’ler) için sektörlere özgü teknik şartnameler ve ilave program gereksinimlerine) dayanmaktadır.Böylece sektöre özgü ön gereksinimlerin uygulanarak tüketicilere güvenli gıdanın ulaştırılması amaçlanmaktadır.

FSSC 22002-1 Gıda üretimi için gıda güvenliği sistemi belgesi,

FSSC 22002-4 Gıda ambalaj üretimi için gıda güvenliği sistemi belgesidir.

Detaylı Bilgi Almak İçin;
Sistem Belgelendirme Grup Başkanlığı 0312 416 64 53

 

Eski Siteye Dön