Belgelendirme Yapılan Sistemler

TSE K 118 - Ön Dökümlü Betonarme Yapı Elemanları

İnşaat sektörü; dünyanın tüm bölgelerindeki çalışmalarıyla insanların yaşam alanlarının şekillendirilmesini sağlayan, ekonomiyi önemli ölçüde etkileyebilecek faaliyetler yürüten, kriz dönemlerinde bile istihdam yaratan güçlü önder bir sektördür.Aynı zamanda hem ürün hem de hizmet sektöründe de girdileri kullandığından tüm sektörlere olan etkisi açısından da hiçbir zaman önemini kaybetmeyen, devamlı izlenmesi ve destek verilmesi gereken çok önemli bir sektördür.

Sürekli gelişen inşaat sektörünün en önemli unsurları kalite, verimlilik, etkinlik, tasarım, çağdaş teknolojiyi kullanma, denetim ve güvenlik olarak öne çıkmaktadır.Globalleşen dünyamızda inşaat sektöründe de standartlaşmanın ve sertifikalara sahip olmanın önemi gün geçtikçe artmaktadır.

Ülkemizdeki İnşaat sektöründe  sanayi yapılarının yaklaşık %90'nı prefabrike betonarme inşaat yöntemi ile yapılmakta olup, bu sektörün daha otokontrollü olabilmesi için bu yönetim sistemine ihtiyaç duyulmuş ve bu sayede sektörde yeni bir yönetim sistemi oluşturulmuştur.

Bu standard; TS EN ISO 9001 standardının proses modeli üzerine kurulmuş olup standardın  bazı maddeleri sektöre yönelik olarak daha detaylı hazırlanmıştır.Öndökümlü Betonarme Yapı Elemanlarının belgelendirilmesinde, Türkiye Prefabrik Birliği ile yapılan işbirliği çerçevesinde tüm prefabrike yapıların projelendirme, üretim ve montaj süreçleri belirlenen işbölümü çerçevesinde her iki kuruluş tarafından denetlenecek ve belgelendirilecektir.Böyle bir yönetim sistemi dünyada ilk defa ülkemizde oluşturulmuştur.

 TSE K 118;

  • Prefabrike Beton Sektöründe kalite altyapısının ve sürdürülebilir rekabetçiliğin geliştirilmesinde kalite bilincinin geliştirilmesi, yaygınlaştırılmasını sağlamak,
  • Aynı zamanda sektörde faaliyet gösteren kuruluşların Standard şartlarını yerine getirmesi halinde ürün/hizmet kalitesi ile güvenilirliğini artırması ve müşterilerin memnuniyetini en üst seviyeye getirmesini amaçlamaktadır.
Detaylı Bilgi Almak İçin;
Sistem Belgelendirme Grup Başkanlığı 0312 416 64 53
  
Eski Siteye Dön