Belgelendirme Yapılan Sistemler

Yeşil Liman/Eko Liman

YEŞİL LİMAN/EKO LİMAN PROJESİ

Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı, Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü(DTGM)  ve Türk Standardları Enstitüsü (TSE) arasında 16.12.2014 tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde "Yeşil Liman/Eko Liman" projesine başlanmıştır. Yeşil Liman projesine katılım gönüllülük esasına dayanmaktadır.

Liman tesislerinde kalite yönetim sisteminin etkinliğini artırmak için TS EN ISO 9001 "Kalite Yönetim Sistemi"; liman ve gemi operasyonlarından kaynaklanan çevresel risklerin azaltılması ve önlenmesi için TS EN ISO 14001 "Çevre Yönetim Sistemi"; liman tesislerinde oluşabilecek iş kazalarını önleyebilmek amacıyla TS 18001 "İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi" belgelendirmesi amaçlanmaktadır.

"Yeşil Liman/Eko Liman" protokolü ile aşağıdakiler hedeflenmektedir:

  • Liman tesislerinde entegre bir kalite yönetim sistemi yaklaşımının oluşturulması,
  • Liman tesislerinin çevresinde deniz suyu kalitesinin iyileştirilmesi/korunması,
  • Gemi  veya liman operasyonlarından kaynaklanan çevresel kirliliğin azaltılması,
  • Azami ölçüde enerji tasarrufunun sağlanması ve liman operasyonlarında enerji verimliliğinin en yüksek seviyede tutulması,
  • Liman sınırları içerisinde faaliyetlerden kaynaklanan sera gazı ve zararlı emisyonların azaltılması,
  • Yenilenebilir enerji projelerinin geliştirilerek uygulanması.
  • Atık geri dönüşümünü sağlayarak sağlayarak liman operasyonlarından kaynaklanan atık miktarının azaltılması.
  • Liman operasyonlarında iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli tedbirlerin alınması ve sürekliliğinin sağlanması,

Yeşil Liman/Eko Liman işbirliği protokolü ile Yeşil Liman/Eko Liman Projesi Sektörel Kriterler Belgelendirmesi, TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim SistemiBelgelendirmesi,  TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirmesi başlıklarındaki hizmetler bir paket halinde Liman İşletmelerine sunulmaktadır.

Detaylı Bilgi Almak İçin;
Sistem Belgelendirme Grup Başkanlığı 0312 416 64 53

 

Eski Siteye Dön