Belgelendirme Yapılan Sistemler

39001 - Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi

TS ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi standardı; yol trafik sistemi ile etkileşimde olan kamu ve özel kuruluşların etki edebileceği yol trafik çarpışmalarına bağlı ölümleri ve ciddi yaralanmaları azaltmak, riskleri yöneterek azaltmak veya tamamen ortadan kaldırmaya yönelik olarak yol trafik güvenliği yönetim sistemi şartlarını ortaya koymaktadır.

Bu standard, maddi ve manevi hasara yol açabilecek kazalarla ilgili olarak, toplumsal güvenlik risklerinin yönetilmesine odaklanmakta olup; kuruluşların, karayolu yol trafik güvenliği yönetim sistemini kurmasını, uygulamasını, geliştirmesini, politika ve stratejilerini belirlemesini, taahhütlerini yerine getirmesini, toplumsal duyarlılığının arttırılarak farkındalık yaratılmasını, trafik kültürünün geliştirilmesini, denetim süreçlerine destek sağlanmasını, sistem performansının geliştirilmesini, uluslararası şartlara uyulmasını sağlamakta ve karayolları trafik sistemi ile ilişkili kamu ve özel kuruluşları hedef almaktadır.

 • Karayolu yapımı ve bakımı yapan kuruluşlar
 • Karayolu tasarımı yapan kuruluşlar
 • Karayolu şebekesini kullanan kuruluşlar (karayolu seyahat firmaları, kargo/ kurye/taşımacılık şirketleri, yakıt taşıma ve dağıtım şirketleri, servisler, satış pazarlama şirketleri, personeli karayolunda seyahat eden kuruluşlar)
 • Kamu kurumları (yasa uygulayıcılar, yerel yönetimler) faydalanabilmektedir.

Bu standardın uygulanması ile,

 • Kaza kaynaklı ölüm ve yaralanmaların azaltılması
 • İş ve işgücü kaybının azaltılması
 • Hizmette yaşanabilecek gecikmelerin önlenmesi
 • Kaza sonucu hizmet ve ürün kaybının önlenmesi
 • Sigorta, tazminat vb. masrafların azaltılması
 • Araç verimliliğin sağlanması
 • Stresin azaltılarak çalışan memnuniyetinin arttırılması
 • Kuruluşların imajlarının yenilenmesi ve iyileştirilmesi sağlanmaktadır.

Devletin, yol trafik güvenliğinin sağlanamamasından dolayı ortaya çıkan sosyoekonomik, fiziksel ve ruhsal sağlık etkilerini en iyi şekilde yönetebilmesi için bireysel yol kullanıcıları da dâhil olmak üzere farklı ölçekte yer alan tüm kuruluşların ve sivil toplum örgütlerinin katılımının olması gerekmekte ve bu standardın uygulanmasının önemi artmaktadır.

Detaylı Bilgi Almak İçin;
Sistem Belgelendirme Grup Başkanlığı 0312 416 64 53

 

 

Eski Siteye Dön