Belgelendirme Yapılan Sistemler

13811 Hijyen Ve Sanitasyon Yönetim Sistemi

Hijyen, bireysel boyutta başlayarak, yaşamın her alanına yayılarak toplum sağlığına etki eden önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.Toplu yaşam alanlarındaki hijyen ve sanitasyon uygulamaları, halk sağlığı açısından önem taşımakta ve koruyucu hekimlikte ilk yapı taşını oluşturmaktadır.Hijyen ve sanitasyon uygulamaları, uluslararası platformda ülkelerin gelişmişlik düzeyini göstermektedir.

Bu standard, kuruluşlarda hijyen ve sanitasyona yönelik uygulamaların, yüksek seviyeli bir yönetim sistemi mantığı içerisinde ele alınmasını sağlamaktadır

TS 13811;

  • Yasal şartlara uygun ürün ve hizmet sunulmasını,
  • Hijyen ve sanitasyon performansının arttırılmasını,
  • Ürün ve hizmet güvenilirliğini sağlayarak, ilgili sektörde pazar payının ve rekabet gücünün arttırılmasını,
  • Faaliyetlere yönelik risklerin yönetilmesini ve kontrol altına alınmasını,
  • Toplum sağlığının tesis edilmesinde etkin rol alınmasını, sağlamaktadır.

Başvuru Formu için tıklayınız.

Detaylı Bilgi Almak İçin;
Sistem Belgelendirme Grup Başkanlığı      0312 416 64 53
Yönetim Sistemleri Geliştirme Müdürlüğü  0312 416 63 11

 

 

Eski Siteye Dön