SASO-CoC

SASO

                           

 

 


SUUDİ ARABİSTAN İÇİN YÜKLEME ÖNCESİ GÖZETİM İHRACATÇI REHBERİ

PROGRAMIN ADI

SUUDİ ARABİSTAN’AA İHRAÇ EDİLECEK ÜRÜNLER İÇİN UYGUNLUK DEĞERLENDİRME

UYGULATICI KURULUŞ

SUUDİ ARABİSTAN STANDART VE METROLOJİ ORGANİZASYONU (SASO)

UYGULAYAN KURULUŞ

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ(TSE)

MUAYENE GÖZETİM MERKEZ BAŞKANLIĞI

ULUSLARARASI GÖZETİM MÜDÜRLÜĞÜ

STANDARTLAR

SASO STANDARTLARI, ULUSLARARASI STANDARTLAR, TSE STANDARTLARI

KAPSAM

 

SASO İLE YAPILAN ANLAŞMA GEREĞİNCE GIDA, TARIM ÜRÜNLERİ, İLAÇ, TIBBİ CİHAZLAR, KOZMETİK VE HAM PETROL DIŞINDAKİ TÜM ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLERİN GÖZETİMİ.

BAŞLAMA TARİHİ

13.02.2012

Suudi Arabistan tarafından ithal edilen ürünlerinin SASO standart gerekliliklerine uygunluğunu göstermek için, ithalatçılar SASO’nun onay verdiği bir gözetim kuruluşunca verilmiş olan bir SASO Belgesi temin etmelidirler.  SASO Belgesi yükleme öncesi gözetim programına tabi ürünlerde her bir sevkiyat için ihracatçı tarafından alınmaktadır.

13.02.2012 tarihinde SASO ve TSE arasında imzalanan anlaşma gereğince Suudi Arabistan’a ihraç edilecek ürünler için TSE tarafından verilmiş Parti Uygunluk Belgesi olmayan ürünlerin Suudi Arabistan’a kabulü daha uzun sürmektedir.

 BAŞVURUNUN YAPILMASI

SASO Belgesi başvuruları https://basvuru.tse.org.tr/uye adresinden online olarak yapılmaktadır.

Online başvurularda aşağıdaki adımlar izlenmelidir;

1-Öncelikle kullanıcı adı ve şifre talebinde bulunulmalıdır.

2-Daha sonra başvurular için firma “Yükleme Öncesi Gözetim” hizmeti için yetki talebi alınmalıdır.

Yetki talebi sırasında İmza sirküsü ve Ticari sicil gazetesi eklenmelidir.

Firma tanımlaması sırasında firma adresleri tam ve doğru bir şekilde tanımlanmalıdır.

3-  Yetki talebi TSE tarafından onaylandığında firmaya bilgilendirme maili gönderilir.

4-Yetki talebi onaylandığında firma sisteme giriş yaparak başvurusunu gerçekleştirebilir. Başvuru sırasında aşağıdaki dokümanlar yüklenmelidir.

  • SASO/Ürün Kaydı Belgesi
  • Ürünlere ait fatura(proforma fatura ve/veya ticari fatura)
  • TSE veya başka bir akredite kuruluştan alınan uygunluk belgesi (varsa)
  • Gözetim tamamlandığında başvuru yapan firmadan ilgili siparişlerin ilgili standardın tüm gerekliliklerini karşıladığını ve uygunsuzluk durumunda tüm sorumluluğun firmada olacağına dair yetkili kişi tarafından imzalanmış bir taahhütname.

Başvuru formunda ve sunulan dokümanlarda şu bilgiler mutlaka yer almalıdır:

Üretim Tarihi,  Sevkiyat yöntemi ve Sevkiyat tarihi, Varış limanı, Ürün Miktarı, Fatura Tutarı, Üretim Yeri, İthalatçı ve İhracatçı Adresi, Ürün Tanımı (Tasarım/Marka/Model)

5- Aynı hizmet için yapılacak sonraki başvurularda, önceki başvurular kopyalanıp bilgilerin güncellenmesiyle yeni başvuru yapılabilmektedir.

GÖZETİM İŞLEMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Parti Malı Uygunluk Belgesi verilmesi işlemleri ön inceleme, teknik inceleme ve fiziksel inceleme olmak üzere 3 adımda tamamlanmaktadır.

Ön İnceleme

Firmanın başvurusu üzerine ilgili birim tarafından firma tarafından online olarak sunulan başvuru belgeleri değerlendirilir. Ürün standardı belirlenerek yapılacak işlemler planlanır. Bu aşamada öncelikle ürünle ilgili SASO standardı olup olmadığına bakılır. Ürünün SASO standart karşılığı yoksa sırasıyla uluslararası standart ve TSE standartları kapsamında planlama yapılır.

Teknik İnceleme

Bu aşamada firmanın ürününün SASO standardının gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığı ile ilgili teknik inceleme yapılır. Firma TSE belgesine sahip ve belgenin standardı ilgili SASO standardını birebir karşılıyor ise doğrudan fiziksel inceleme yapılır. Ancak SASO standardını birebir kapsamaması durumunda standardın eksik maddeleri ile ilgili akredite test raporu istenir. SASO standardı bulunmaması ve uluslararası veya ulusal standart bulunması durumunda da aynı yol izlenir.

Fiziksel İnceleme

Teknik inceleme tamamlandığında TSE tarafından görevlendirilen bir uzman tarafından yükleme öncesinde ürünlerin üretim alanında veya stok sahasında miktar, markalama, etiketleme ve paketleme kontrollerinin yapıldığı aşamadır. Ayrıca örnekleme yoluyla ürün paketi açılarak kontrol edilmektedir.

UYGUNLUK BELGESİNİN DÜZENLENMESİ

İnceleme işlemleri tamamlandığında birim tarafından Uygunluk sertifikası online ortamda düzenlenir ve onay için online olarak firmaya incelemeye gönderilir.  firma sistem üzerinden belgeye onay verdiğinde e-imzalı belge oluşturularak firmaya online olarak iletilir ve faturalandırma yapılır. Firmanın talebi doğrultusunda belge ıslak imzalı olarak da iletilir.

 ÜCRETLER

Ücret Kalemi

Ücret

Teknik Hizmet Ücreti

405TL+KDV Adam/Gün+ Masraf(Ulaşım + Konaklama) + KDV (Not 1)

İnceleme Ücreti

 

Gözetim Faaliyetinin;

- Tespit, sayım, kapsam belirleme, inceleme ve deneye gözlemci şeklinde (deney yapılmadan) yapılması durumunda, kalem başı;

1) 1-10 (dahil) tip ürün için: 338 TL + KDV

2) 11-20 (dahil) tip ürün için: 435 TL + KDV

3) 21-50 (dahil) tip ürün için: 484 TL + KDV

4) 51 ve daha fazla tip ürün için: 525 TL + KDV

- Deney yaptırılması durumunda;

Deney yapılan ürün adedi X Deney Ücreti + KDV

-Üretim yeri laboratuvarında deneylerin yapılması için TSE uzmanının görevlendirilmesi halinde 405 TL + KDV /adam gün üzerinden ücretlendirme yapılır.

- Deney raporu incelemesi yapılması durumunda;

İnceleme ücreti: 330 TL + KDV (Not 2)

Belge Ücreti

Belge Ücreti: 169 TL + Masraf (Ulaşım +Konaklama) +KDV

*(Her bir sertifika için)

*Sertifika her sevkiyat için ayrı olarak düzenlenir.

Toplam Hizmet Ücreti

Teknik Hizmet Bedeli + Teknik İnceleme Ücreti + Belge Ücreti

 

Belge Yenileme

Talebi Halinde

Belge yenileme talebinde hata tarafımızdan olması halinde ücret alınmayacak, Enstitümüzden kaynaklanmadığı durumlarda ise

Belge ücreti 51 TL+KDV alınacaktır.

Suret Talebi Halinde

Belge/Yazı, fatura, rapor vb. aslının aynıdır onaylı suretinin firmaya verilmesi halinde 55 TL+KDV ücret alınacaktır.

Kayıtlı Ürün Belgesi Talebi Halinde

Belge ücreti: 2800 TL+KDV (Not 3)

Not 1

Ulaşımın TSE aracı ile sağlanması durumunda gidiş dönüş toplam kilometre X 0,5 TL +KDV olarak ücret fatura edilir.

Not 2

TSE Belgeli ürünlerde, TSE belgesi olduğu halde fark testleri için raporu olan ürünlerde, TSE laboratuvarları tarafından hazırlanmış raporlarda ve kayıtlı ürün belgesine sahip ürünlerde, akredite deney raporu inceleme ücreti alınmayacaktır. (Deney raporu inceleme ücreti her sertifika için alınır)

 

Not 3

Kayıtlı Ürün Belgesi’nin geçerlilik süresi 1 yıldır.

İLETİŞİM

Uluslararası Gözetim Müdürlüğü, TSE Kalite Kampüsü, Çayırova Tren istasyonu Yanı, Cumhuriyet Mahallesi, 2258. Sokak, No:10, 41400 Gebze/Kocaeli

Tel:0 262 723 13 13 (Dahili:1137, 1191, 1337, 1149)

Fax: 0 262 723 16 43

 


Dökümanlar (1)

Eski Siteye Dön