YEMEN ÇELİK GÖZETİMİ

Yemen Çelik Gözetimi

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ

       YSMO YÜKLEME ÖNCESİ GÖZETİM PROGRAMI

     İHRACATÇI REHBERİ

 

PROGRAMIN ADI

YEMEN’E İHRAÇ EDİLEN İNŞAAT ÇELİKLERİNİN GÖZETİMİ

UYGULATICI KURULUŞ

YEMEN STANDART VE METROLOJİ ORGANİZASYONU(YSMO)

UYGULAYAN KURULUŞ

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ(TSE)

MUAYENE GÖZETİM MERKEZ BAŞKANLIĞI

ULUSLARARASI GÖZETİM MÜDÜRLÜĞÜ

STANDARTLAR

ASTM A 615 GRADE 40 VE ASTM A 615 GRADE 60

KAPSAM

 

ÜRETİM SIRASINDA DENEYLERE NEZARET

YÜKLEME GÖZETİMİ

BAŞLAMA TARİHİ

13 Şubat 2013

13.02.2013 tarihinde YSMO ve TSE arasında imzalanan anlaşma gereğince Yemen’e ihraç edilen her parti çelik için uygunluk belgesi gerekmektedir. İhracatçı Uygunluk Belgesi almak üzere bu konuda tek yetkili kuruluş olan TSE’nin yetkili birimine başvuru yapmalıdır.

Uygunluk Belgesi olmayan çelik ürünleri Yemen Cumhuriyeti tarafından kabul edilmemektedir. Ayrıca Uygunluk Belgesine sahip olan çelik ürünleri rastgele kontrole tabi tutulup standardın gerekliliklerini karşılamayanlar YSMO tarafından reddedilmektedir.

Çelik Gözetiminin Amacı:

-Ülkemizden Yemen’e ihraç edilen çelik ürünlerin gümrükten geçişini hızlandırmak

-Yemen'e kaliteli ürün gitmesini sağlayarak Türk Malının itibarını korumak ve arttırmak

-İki ülke arasındaki işbirliğini arttırmak.

-Yemen’e ihraç edilecek ürünün kalitesini garanti altına almak

-İki ülke arasındaki çelik ihracatını arttırmak

-Yemen’deki tüketicilerin sağlığını korumak.

BAŞVURUNUN YAPILMASI

Yemen Çelik Gözetim Hizmeti  başvuruları https://basvuru.tse.org.tr/uye adresinden online olarak yapılmaktadır.

Online başvurularda aşağıdaki adımlar izlenmelidir;

1-Öncelikle kullanıcı adı ve şifre talebinde bulunulmalıdır.

2-Daha sonra başvurular için firma “Yemen Çelik Gözetimi” hizmeti için yetki talebi alınmalıdır.

Yetki talebi sırasında İmza sirküsü ve Ticari sicil gazetesi eklenmelidir.

Firma tanımlaması sırasında firma adresleri tam ve doğru bir şekilde tanımlanmalıdır.

3-  Yetki talebi TSE tarafından onaylandığında firmaya bilgilendirme maili gönderilir.

4-Yetki talebi onaylandığında firma sisteme giriş yaparak başvurusunu gerçekleştirebilir. Başvuru sırasında aşağıdaki dokümanlar yüklenmelidir.

·         Ürünlere ait fatura(proforma fatura ve/veya ticari fatura) başvuru sırasında fatura yok ise daha sonra mail ile iletilmelidir.

·         TSE veya başka bir akredite kuruluştan alınan uygunluk belgesi (varsa)

·         Gözetim tamamlandığında başvuru yapan firmadan ilgili siparişlerin ilgili standardın tüm gerekliliklerini karşıladığını ve uygunsuzluk durumunda tüm sorumluluğun firmada olacağına dair yetkili kişi tarafından imzalanmış bir taahhütname. (Başvuru sırasında taahhütname imzalanır.)

Başvuru formunda ve sunulan dokümanlarda şu bilgiler mutlaka yer almalıdır:

Üretim Tarihi,  Sevkiyat yöntemi ve Sevkiyat tarihi, Varış limanı, Ürün Miktarı, Fatura Tutarı, Üretim Yeri, İthalatçı ve İhracatçı Adresi, Ürün Tanımı (Tasarım/Marka/Model)

5- Aynı hizmet için yapılacak sonraki başvurularda, önceki başvurular kopyalanıp bilgilerin güncellenmesiyle yeni başvuru yapılabilmektedir.

GÖZETİM İŞLEMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Gözetim üretim gözetimi ve yükleme nezareti olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır.

1) Üretim Gözetimi

Firma üretim başlamadan önce Uluslararası Gözetim Müdürlüğü’ne haber verir. İlgili birim tarafından çelik üretimi gözetimi alanında atanmış uzmanlar görevlendirilir. Uzmanlar üretim başlangıcından sonuna kadar en az 1 vardiya olacak şekilde fabrikada numune almaya ve testlere nezaret ederler.  Üretim sırasında her dökümden 1 adet test için 1 adet de şahit olmak üzere 2 tane numune alınır.

Üretim sırasında firma laboratuvarında yapılan mekanik, kimyasal ve boyut ölçüm testlerine nezaret edilir.

Uzman tarafından ürünlerin standarda uygunluğunu gösteren bir rapor düzenlenir.

2) Yükleme Gözetimi

Üretimi tamamlanan ürünlerin yükleme limanındaki gözetimleri TSE tarafından yapılmaktadır. Yükleme gözetimi 3 vardiya şeklinde organize edilir. Yükleme sırasında yüklenen ürünlerin puantajı tutularak sayım/miktar kontrolü yapılır.

Gözetim sonunda yükleme puantaj raporu hazırlanır.

UYGUNLUK BELGESİNİN DÜZENLENMESİ

Uygunluk Belgesi üretimi tamamlanan her bir sipariş esas alınarak düzenlenir. Firma üretimi tamamlanan ürünlere ait mill test sonuçları, fatura ve paketleme listelerini iletir. Üretim ve yüklemede görev alan uzmanlar da hazırladıkları raporları ilgili birime iletir. İlgili birim personeli tarafından belge taslağı hazırlanarak sistem üzerinden firmanın onayına sunulur. Firma sistem üzerinden varsa gerekli düzeltmeleri sistem üzerinden iletir. Belge son halini aldığında firma belgeyi onaylar ve TSE tarafından e-imzalı belge oluşturularak firmaya iletilir. Firma talep ettiği takdirde ıslak imzalı belge, fatura ve üst yazı ile firmaya iletilir.

Uygunluk Belgeleri TSE Belge.net sistemine yüklenerek YSMO tarafından görüntülenmesi sağlanır.

GÖZETİM ÜCRETLERİ

 

Verilen Hizmet

Ücret

İnceleme Ücreti

0,86 TL/TON

Not 1, Not 2, Not 3, Not 4

Not 1

Standardın zorunlu kılmadığı ancak müşterinin talep edebileceği yüklemeye nezaret, bağ sayısı, taşıma-yükleme-depolama ekipmanlarının temizlik kontrolü, renk kontrolü gibi hizmetler için talep edilen hizmetin gerçekleştirildiği her 8 saat için 296 TL+KDV alınır.

Not 2

Sevkiyat başına minimum 930 TL+KDV alınır.

Not 3

Yapılan gözetim hizmetlerinin denetlenmesi amacıyla gözetmen görevlendirilmesi halinde günlük 615 TL + KDV + Ulaşım, konaklama vb. giderler faturaya ilave edilir.

Not 4

Hizmet ücretlerine inceleme heyetinin ulaşım ve konaklama masrafları eklenecektir.

Ulaşım TSE aracı ile sağlanırsa; gidiş dönüş toplam kilometrex0,62+KDV olarak ücret fatura edilir.


 

 

İletişim Adresi: Uluslararası Gözetim Müdürlüğü, TSE Kalite Kampüsü, Çayırova Tren istasyonu Yanı, Cumhuriyet Mahallesi, 2258. Sokak, No:10, 41400 Gebze/Kocaeli

Telefon: 0 262 723 13 13 (Dahili:11 38, 1329)

Fax: 0 262 723 16 43

 


Dökümanlar (1)

Eski Siteye Dön