DUYURULAR

DUYURULAR

TÜM SERİ TADİLATÇI/İMALATÇI FİRMALARA

 

01.06.2022 tarihi itibarı ile AİTM Seri Tadilat/Seri İmalat için yapılacak ilk üretim yeri incelemesi ve ara kontrol denetimlerinde; tadilat/imalat yapılan iş yerinde, tadilatını/imalatını yaptığı her bir aracın (varsa trafik plaka numarası okunabilecek şekilde) imalatın iş yeri tarafından belgede belirtilen adreste yapıldığını ispat eder nitelikte kamera kayıt sistemleri bulundurması şartı aranacaktır. Söz konusu kamera kayıtlarının en az 6 ay süreyle iş yerinde muhafaza edilmesi ve kamera kayıt sisteminde kaydedilen görüntünün üzerinde görüntü tarihi ve saati bulunması istenecektir.

 


Dökümanlar (3)

Eski Siteye Dön