Risk Yönetimi Başvurusu

Risk Aday Yöneticisi Başvurusu

 Risk Aday Yöneticisi Başvuru Şartları

 TSE onaylı Risk Aday Yöneticisi sertifikasına başvuru yapmak için adayların aşağıdaki bilgi, beceri ve tecrübeleri karşılamaları gerekmektedir:

1. Eğitim

1.1. Asgari lisans mezunu olmak

1.2. Aşağıda belirtilen konularda asgari 80 saatlik eğitim almış olduğunu belgelemek. Eğer eğitimler uzaktan eğitim (online) yöntemiyle alınmış ise bu eğitimlerin en fazla %50’si (80 x %50 = 40) 40 saati geçerli kabul edilir.

Genel Risk Yönetimi:

 • Temel risk yönetimi kavramları
 • Risk Yönetimi sistemi standartları ve düzenlemeler
 • Risk yönetimi işletim modeli
 • Yönetim sistemleri
 • Temel istatistikler ve olasılık teoris

Risk Analizi:

 • Risk analizinin temelleri
 • Genel risk analiz metotları, risk matrisi, birincil risk analizi, olası hata türleri ve etkileri analizi metodolojisi (FMEA/FMECA) hata ağacı analizi, olay ağacı analizi, yapılandırılmış olursa ne olur, güvenli iş analizi, Monte Carlo simülasyonu (stokastik simülasyonu)
 • Diğer risk analiz metotları (HAZOP Analizi, HAZID, HACCP Analizi)

Riskin Psikolojik Yönleri:

 • İnsan faktörü
 • İtibar kaybetme riski

Proje Riski

İnsan Güvenliği

Nesne/Eşya Güvenliği

Bilgi Sistemleri Güvenliği:

 • Bilgi sistemlerine karşı tehditler
 • Bilgi sistemlerinin korunması
 • Bilgi sistemlerinin korunumu
 • Bilgi sistemleri güvenliği standartları
 • Bilgi teknolojileri güvenliği ile ilgili kriminal eylemler

Finansal Risk:

 • Finansal risk ve risk sermayesi
 • Hesaplar

Kriz/Acil Durum Hazırlığı, iş sürekliliği:

 • Acil durumlara hazırlık
 • İş sürekliliği

1.3. Ya da; 1.2’de belirtilen şartın yerine, Lise, Lisans, Yüksek Lisan ve Doktora eğitimi sürecince risk yönetimi ile ilgili en az 80 saatlik eğitim almış olduğunu transkripte yer alan derslerle belgelemek. Saat hesaplamasında dönemlik toplam ders saatinin %80’ni dikkate alınır. Saat hesaplanırken şu formül kullanılır: [(ders kredisi x 16) x %80]. Eğer mezuniyet uzaktan eğitim (online) yöntemiyle yapılmış ise 80 saatlik eğitimin en fazla %50’si (80 x %50 = 40 ) 40 saati geçerli kabul edilir. 

2. Ücret

 2.1. Eğitim, Sınav ve Sertifika ücretlerine Ücretler linkinden ulaşabilirsiniz.

3. İletişim                   

 • Tel           : 0 312 416 63 22
 • Faks         : 0 312 416 64 50
 • E-posta  : rys-pbm@tse.org.tr
 • Adres      : Necatibey Cad. No: 112 TSE Eğitim Dairesi Başkanlığı, Personel Belgelendirme Müdürlüğü Çankaya / Ankara

4. Başvuru

4.1. Aşağıdaki Başvuru Formunu doldurmak, imzalamak ve ekleriyle birlikte olarak TSE Personel Belgelendirme Müdürlüğüne postayla veya e-postayla yukarıdaki adres veya e-posta adresine göndererek başvuru yapmak.


Dökümanlar (1)

Eski Siteye Dön