Hakkımızda

Hakkımızda

 

ÖLÇÜLEMEYEN BİR OLGU KONTROL EDİLEMEZ.

 

Yaşam kalitesinin yükseltilmesi için bilim ve teknoloji alanında yoğun çabalar sarf edilmektedir. Teknolojik gelişmelerin devamının sağlanması amacıyla hassas ölçümlere gerek duyulmaktadır. Ölçülemeyen bir olgunun kontrolü mümkün değil iken, o olgu üzerinde mühendislik yapmak ve o olguyu anlamak da imkansızdır.

Metroloji, ölçüm faaliyetleri ile ilgilenen bilim dalıdır. Metroloji ve Kalibrasyon hizmetleri ile ilgili müşteri taleplerini, dürüstlük, tarafsızlık ve gizlilik prensiplerinden taviz vermeden, referans standardların uluslararası sisteme izlenebilirliğini temin ederek, laboratuarlar arası karşılaştırmalar yoluyla güvenirliğini sürekli kılacak şekilde, teknolojik gelişmeleri yakından takip edip, müşterinin ihtiyaç duyduğu ölçüm belirsizliklerini hız-hata optimizasyonunu ihmal etmeksizin en küçük seviyede gerçekleştirmek, bu kapsamdaki dokümante edilmiş prosedürleri anlamış ve uygulayabilen nitelikli personel ile TS EN ISO/IEC 17025 standardının gerektirdiği şartlara uymak ve yönetim sisteminin sürekli gelişim ve etkinliğini sağlamak TSE Kalibrasyon Laboratuvarlarının amacıdır.

Gebze, Ankara ve Bursa bölgerinde hizmet veren TSE Kalibrasyon Laboratuvarları, uluslararası kabul görmüş yöntemlere göre akredite olarak müşterilerine hızlı ve hatasız hizmet vermeyi hedeflemektedir. Akreditasyon süreci, laboratuvarlardan alınan hizmetlerin neticesi olan kalibrasyon sertifikalarının yurtdışındaki ülkelerde de geçerli olmasını sağlamaktadır. Bu durum, endüstriyel kuruluşların ticaretini kolaylaştırmakta ve hizmet kalitesi anlayışını yükseltmektedir. TSE Kalibrasyon Laboratuvarları, yüksek doğruluklu referans ölçüm sistemleri ve tecrübeli personellerle kalibrasyon hizmetlerini en üst kalite anlayışı ile verme gayretindedir.

TSE Kalibrasyon Laboratuvarları, yurtiçinde TÜBİTAK-Ulusal Metroloji Enstitüsü'nden, yurtdışında ise çeşitli kurumlardan eğitimler alan, yeterlilikleri sağlanmış, farklı sektörlerdeki firmalara hizmet vererek sektörel ihtiyaçları iyi bilen tecrübeli personeller ile hizmet vermektedir. Personellerin yeterliliği, iç eğitimler ve personeller arası karşılaştırma yöntemleriyle sürekli kontrol edilmekte ve kayıt altına alınmaktadır.

TSE Kalibrasyon Laboratuvarları, gelişen dünyaya uyum sağlayarak bilgi teknolojilerini aktif olarak kullanmayı kendine amaç edinmiştir ve yasal mevzuatlara uygun olarak elektronik imzalı kalibrasyon sertifikası hizmeti sunmaktadır. 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu'nda yer alan şekliyle, elektronik imza kullanılarak türetilen elektronik imzalı kalibrasyon sertifikaları, ıslak imzaya sahip belgeler ile eşdeğer belge niteliğindedir. Elektronik sertifikalarda, değiştirilemez zaman damgası bulunmaktadır ve bu sertifikalar, yetkili e-imza sağlayıcısı kuruluş olan TÜBİTAK BİLGEM'den temin edilmiş olan e-imza oluşturma araçları yardımıyla, TSE personellerince imzalanmaktadır. Sertifikalar üzerinde yer alan karekod vasıtasıyla, sertifikalar, mobil cihazlar yardımıyla da doğrulanabilmektedir. 

 

Belirtilen şartlar altında hizmet veren TSE Kalibrasyon Laboratuvarlarına ait iş akışı şemasına aşağıdan ulaşabilirsiniz.


Dökümanlar (1)

Eski Siteye Dön